lmage of mineral mining taken from above

Telefoner, laptops och annan elektronik innehåller ett stort antal metaller, utvunna i olika delar av världen. Utvinningen medför många gånger en allvarlig negativ påverkan på mänskliga rättigheter och miljö och finansierar i vissa fall väpnade konflikter.

Upphandlande myndigheter har en unik möjlighet att ställa krav på ansvarsfull utvinning av mineraler vid upphandlingen av elektronikprodukter, men hittills görs detta i liten skala.

Det här webinaret den 19e januari 2021 utforskar möjligheter, metoder och erfarenheter från olika EU-länder i att inkludera sociala krav gällande arbetsvillkor och mänskliga rättigheter i mineralledet i upphandlingen av elektronik. Vi får inblick i vilka risker som kan förekomma i samband med utvinningen av mineraler samt undersöker en av elektronikindustrins egna modeller för att främja human rights due diligence (tillbörlig aktsamhet, företags processer för att identifiera och hantera negativ påverkan på mänskliga rättigheter och miljö) i leverantörsleden. Deltagarna får möjlighet att ställa frågor och aktivt delta i diskussionen om hur upphandling kan främja ansvarsfull utvinning av mineraler.

Webinaret ges på engelska inom ramen för det EU-finansierade projektet Make ICT Fair och riktar sig i första hand till upphandlare. Beslutsfattare, leverantörer och representanter från civila samhället är också välkomna. Anmälan görs i länken.

  • Bransch: Hälsovård
  • Publikation: Artikel
  • Region: Afrika söder om Sahara
  • Teman: Offentlig upphandling

Senast publicerat

Presskontakt

jenny-sv
Jenny Haraldsson Molin