Tre långsiktiga mål vägleder Swedwatchs arbete:


 

Tre övergripande teman genomsyrar allt vårt arbete:


 

|Coal mining

Klimat

Klimatförändringar och miljöförstöring är nära sammankopplade med och påverkar de mänskliga rättigheterna. Vår research och våra aktiviteter beaktar därför alltid klimat- och miljöaspekter, oberoende av frågan. 

bangladesh-textilarbetare-crop

Jämställdhet

Kvinnor drabbas oproportionerligt hårt av klimatförändringar, och är ofta särskilt utsatta vid tillslag mot civilsamhället eller vid otillbörliga affärsmetoder. Mot den bakgrunden finns alltid könsfrågan med som en aspekt i vårt arbete.

Photo: Sven Torfinn

Konflikt

Samtidigt som företag kan spela en stor roll för fredsbevarande kan de också påverka underliggande spänningar eller pågående konflikter, och frågan finns därför alltid med i vår research i områden med hög risk eller konflikt.