Jobb och praktik

Vill du arbeta med oss?
På den här sidan lägger vi upp lediga tjänster när sådana finns utlysta. Om inga tjänster syns här, söker vi inte personal för tillfället.

Praktik
Swedwatch tar emot praktikanter i mån av tid. Är du intresserad av att praktisera hos oss, är du välkommen att skicka en intresseanmälan till careers@swedwatch.org. Då vi får många förfrågningar om praktik har vi dessvärre inte möjlighet att svara på alla intresseanmälningar.

Vi som jobbar på Swedwatch

Alice Blondel
Kanslichef
+46(0)8 525 203 71
alice@swedwatch.org

Alice har lång erfarenhet av påverkansarbete och av att leda utredningar. Hennes specialområden är klimatfrågor, mänskliga rättigheter och konflikter relaterade till naturresurser. Alice har en akademisk bakgrund inom internationellt humanitärt bistånd och utvecklingsfrågor.

Anna Åkerblom
Researcher
+46 (0)8 525 203 74
anna@swedwatch.org

Anna är jurist med inriktning mot företagsansvar, miljörätt och mänskliga rättigheter. Hon har tidigare arbetat som hållbarhetskonsult och har flerårig erfarenhet av strategisk rådgivning kring och granskning av företags, myndigheters och organisationers hållbarhetsarbete. Anna har även arbetat på domstol och som journalist med fokus på myndighetsbevakning.

Davide Maneschi
Researcher
+46(0)8 525 203 86
davide@swedwatch.org

Davide har en akademisk bakgrund inom juridik och en magisterexamen inom miljöstyrning och -policy. Han har arbetat som analytiker och rådgivare om ansvarsfulla investeringar och har erfarenhet av att granska företagens prestationer vad gäller miljö och mänskliga rättigheter. Han har också arbetat som hållbarhetskonsult inom företagsansvar och klimatredovisning. På Swedwatch är hans fokusområde klimat och hållbara investeringar.

Hannah Peters
Researcher
+46 (0)8 525 203 70
hannah@swedwatch.org

Hannah har arbetat i flera år med internationellt samarbete och utvecklingsfrågor - nära regeringar, mellanstatliga organisationer och civilsamhället. Inom området företag och mänskliga rättigheter har Hannah framför allt arbetat med frågor som rör hållbar fred, klimat och hållbar utveckling. Hon har en akademisk bakgrund inom mänskliga rättigheter och statsvetenskap.

Jenny Haraldsson Molin
Kommunikationsansvarig
+46 (0)8 525 203 75
jenny@swedwatch.org

Jenny har arbetat i flera år med kommunikation, påverkansarbete och opinionsbildning med fokus på utvecklings- och rättighetsfrågor. Hon har även arbetat som journalist, med inrikespolitik som främsta bevakningsområde. Jenny har en akademisk bakgrund inom nationalekonomi och utvecklingsstudier.

Julia Hale
Ekonomi- och administrationsansvarig
+46 (0)8 525 203 72
julia@swedwatch.org

Julia arbetar med ekonomi, administration och HR på Swedwatch. Hon har en internationell examen inom politik och internationella relationer och har deltagit i flera av Swedwatchs granskningar och företagsdialoger.

Linda Scott Jakobsson
Researcher
+46 (0)8 525 203 80
linda@swedwatch.org

Linda är journalist och statsvetare med specialinriktning på offentlig upphandling. Hon har flera års erfarenhet av att utveckla och ställa etiska krav i kommunala upphandlingar samt granska leverantörer till offentlig verksamhet med fokus på socialt ansvarstagande i produktionsleden.

Malena Wåhlin
Researcher
+46 (0)8 525 203 76
malena@swedwatch.org

Malena har flera års erfarenhet av företagsgranskningar på Swedwatch. Hennes specialområden är markrättigheter, ursprungsfolks rättigheter och företagsansvar i konflikt- och högriskområden. Hon har läst globala utvecklingsstudier och journalistik och har tidigare bott och arbetat i Latinamerika.

Maria Bogiatzis
Ekonomiadministratör
+46(0)8 525 203 85
maria@swedwatch.org

Maria är ekonom och har arbetat länge med ekonomi inom den privata sektorn. Hon har en akademisk bakgrund inom nationalekonomi och utvecklingstudier. Hos oss arbetar Maria med ekonomi och administration.

Olof Björnsson
Researcher
+46 (0)8 525 203 77
olof@swedwatch.org

Olof är tidigare journalist med erfarenhet från bland annat Mellanöstern och Nordafrika. Som researcher på Swedwatch har han arbetat med migrantarbetares rättigheter i Gulfländerna och företags ansvar vid verksamhet i konfliktzoner.

Sanjida Shamsher Elora
Researcher
+46 (0)8 525 203 79
sanjida@swedwatch.org

Sanjidas specialområden är textilindustrin och matsäkerhet. Hon har tidigare arbetat i Bangladesh med frågor som rör fattigdomsbekämpning, kvinnors rättigheter, barnarbete och klimat- och miljörätt. Hon har studerat geografi, samhällsplanering och utvecklingsstudier.

Therese Sjöström-Jaekel
Head of Research
+46 (0)8 525 203 81
therese@swedwatch.org

Therese är statsvetare och fokuserar på mänskliga rättigheter i komplexa miljöer, framförallt där konflikt och gruvprojekt sammanfaller. På Swedwatch har Therese gjort research i DR Kongo, Myanmar, Zambia och Brasilien. Under de 12 år som hon har arbetat med mänskliga rättigheter har Therese bland annat varit verksam inom ansvarsfulla investeringar, ursprungsfolks rättigheter, internflyktingar och könsbaserat våld, och tjänstgjort i konfliktområden i Colombia, Guatemala och Mexiko.

Tom Sullivan
Kommunikationsrådgivare
+46(0)8 525 203 83
tom@swedwatch.org

Tom har en bakgrund inom journalistik, kommunikation och påverkansarbete. Han har som utrikeskorrespondent bevakat både Asien och Norden, och har arbetat med kommunikations- och påverkansarbete vid olika människorättsorganisationer i Sydostasien. Tom har en akademisk bakgrund inom statsvetenskap och utvecklingskommunikation.

Yayoi Lagerqvist
Researcher
+46(0)8 525 203 84
yayoi@swedwatch.org

Yayoi Lagerqvist har lång erfarenhet av både undervisning och forskning vid universitet och inom internationellt utvecklingsarbete i frågor som rör markanvändning, naturresurser och global utveckling. Hon har omfattande fälterfarenhet från Asien-Stillahavsregionen och är filosofie doktor i jordbruksekonomi och internationell utveckling vid Kobe Universitet, Japan