Jobb och praktik

Vill du arbeta med oss?
På den här sidan lägger vi upp lediga tjänster när sådana finns utlysta. Just nu söker vi personal till följande tjänster: 

Programme Officer (temporary parental leave cover)

Head of Unit, Natural Resources

 

Praktik
Swedwatch tar emot praktikanter i mån av tid. Är du intresserad av att praktisera hos oss, är du välkommen att skicka en intresseanmälan till careers@swedwatch.org. Då vi får många förfrågningar om praktik har vi dessvärre inte möjlighet att svara på alla intresseanmälningar.

Vi som jobbar på Swedwatch

alice_blondel
Alice Blondel

Kanslichef

+46 (0)73 223 02 83
alice@swedwatch.org

Alice har lång erfarenhet av påverkansarbete och av att leda utredningar. Hennes specialområden är klimatfrågor, mänskliga rättigheter och konflikter relaterade till naturresurser. Alice har en akademisk bakgrund inom internationellt humanitärt bistånd och utvecklingsfrågor.

anna1
Anna Åkerblom

Researcher

+46 (0)72 014 66 45
anna@swedwatch.org

Anna är jurist med inriktning mot företagsansvar, miljörätt och mänskliga rättigheter. Hon har tidigare arbetat som hållbarhetskonsult och har flerårig erfarenhet av strategisk rådgivning kring och granskning av företags, myndigheters och organisationers hållbarhetsarbete. Anna har även arbetat på domstol och som journalist med fokus på myndighetsbevakning.

Image of Linda Scott Jakobsson
Davide Maneschi

Researcher

+46 (0)73 223 02 86
davide@swedwatch.org

Davide har en akademisk bakgrund inom juridik och en magisterexamen inom miljöstyrning och -policy. Han har arbetat som analytiker och rådgivare om ansvarsfulla investeringar och har erfarenhet av att granska företagens prestationer vad gäller miljö och mänskliga rättigheter. Han har också arbetat som hållbarhetskonsult inom företagsansvar och klimatredovisning. På Swedwatch är hans fokusområde klimat och hållbara investeringar.

Hannah CV pic
Hannah Peters

Researcher

+46 (0)73 223 02 87
hannah@swedwatch.org

Hannah har arbetat i flera år med internationellt samarbete och utvecklingsfrågor – nära regeringar, mellanstatliga organisationer och civilsamhället. Inom området företag och mänskliga rättigheter har Hannah framför allt arbetat med frågor som rör hållbar fred, klimat och hållbar utveckling. Hon har en akademisk bakgrund inom mänskliga rättigheter och statsvetenskap.

jenny sv1
Jenny Haraldsson Molin

Kommunikationsansvarig

+46 (0)70 741 03 70
jenny@swedwatch.org

Jenny har arbetat i flera år med kommunikation, påverkansarbete och opinionsbildning med fokus på utvecklings- och rättighetsfrågor. Hon har även arbetat som journalist, med inrikespolitik som främsta bevakningsområde. Jenny har en akademisk bakgrund inom nationalekonomi och utvecklingsstudier.

Hale Julia
Julia Hale

Ekonomi- och administrationsansvarig

+46 (0)73 223 02 80
julia@swedwatch.org

Julia arbetar med ekonomi, administration och HR på Swedwatch. Hon har en internationell examen inom politik och internationella relationer och har deltagit i flera av Swedwatchs granskningar och företagsdialoger.

Image of Linda Scott jakobsson
Linda Scott Jakobsson

Researcher

+46 (0)73 223 02 85
linda@swedwatch.org

Linda är journalist och statsvetare med specialinriktning på offentlig upphandling. Hon har flera års erfarenhet av att utveckla och ställa etiska krav i kommunala upphandlingar samt granska leverantörer till offentlig verksamhet med fokus på socialt ansvarstagande i produktionsleden.

Malena_pic_march2021bwfin
Malena Wåhlin

Researcher

+46 (0)73 223 02 82
malena@swedwatch.org

Malena har flera års erfarenhet av företagsgranskningar på Swedwatch. Hennes specialområden är markrättigheter, ursprungsfolks rättigheter och företagsansvar i konflikt- och högriskområden. Hon har läst globala utvecklingsstudier och journalistik och har tidigare bott och arbetat i Latinamerika.

Image of Maria
Maria Bogiatzis

Ekonomiadministratör

+46 (0)73 223 02 92
maria@swedwatch.org

Maria är ekonom och har arbetat länge med ekonomi inom den privata sektorn. Hon har en akademisk bakgrund inom nationalekonomi och utvecklingstudier. Hos oss arbetar Maria med ekonomi och administration.

Olof Björnsson
Olof Björnsson

Researcher

+46 (0)73 223 02 91
olof@swedwatch.org

Olof har flera års erfarenhet av företagsgranskningar på Swedwatch. Han är tidigare journalist specialiserad på myndighetsbevakning samt med erfarenhet från Mellanöstern och Nordafrika. På Swedwatch har Olof arbetat främst med migrantarbetares rättigheter i Gulfländerna, frågor som rör fabriksarbetare som exponeras för farliga kemikalier samt företags ansvar vid verksamhet i konfliktzoner.

_D020955
Sanjida Shamsher Elora

Researcher

+46 (0)73 223 02 90
sanjida@swedwatch.org

Sanjidas specialområden är textilindustrin och matsäkerhet. Hon har tidigare arbetat i Bangladesh med frågor som rör fattigdomsbekämpning, kvinnors rättigheter, barnarbete och klimat- och miljörätt. Hon har studerat geografi, samhällsplanering och utvecklingsstudier.

Foto Therese Sjöström 2
Therese Sjöström-Jaekel

Head of Research

+46 (0)73 223 02 84
therese@swedwatch.org

Therese är statsvetare och fokuserar på mänskliga rättigheter i komplexa miljöer, framförallt där konflikt och gruvprojekt sammanfaller. På Swedwatch har Therese gjort research i DR Kongo, Myanmar, Zambia och Brasilien. Under de 12 år som hon har arbetat med mänskliga rättigheter har Therese bland annat varit verksam inom ansvarsfulla investeringar, ursprungsfolks rättigheter, internflyktingar och könsbaserat våld, och tjänstgjort i konfliktområden i Colombia, Guatemala och Mexiko.

Webpic_Tom_20190917_105029
Tom Sullivan

Kommunikationsrådgivare

+46 (0)73 223 02 93
tom@swedwatch.org

Tom har en bakgrund inom journalistik, kommunikation och påverkansarbete. Han har som utrikeskorrespondent bevakat både Asien och Norden, och har arbetat med kommunikations- och påverkansarbete vid olika människorättsorganisationer i Sydostasien. Tom har en akademisk bakgrund inom statsvetenskap och utvecklingskommunikation.

WhatsApp Image 2019-12-20 at 10.45.31
Yayoi Lagerqvist

Researcher

+46 (0)73 223 02 81
yayoi@swedwatch.org

Yayoi Lagerqvist har lång erfarenhet av både undervisning och forskning vid universitet och inom internationellt utvecklingsarbete i frågor som rör markanvändning, naturresurser och global utveckling. Hon har omfattande fälterfarenhet från Asien-Stillahavsregionen och är filosofie doktor i jordbruksekonomi och internationell utveckling vid Kobe Universitet, Japan