Granskning och dialog

Granskningar, dialog och kapacitetsstärkande arbete är kärnan i Swedwatchs verksamhet. Vi arbetar nära rättighetsinnehavare så att deras perspektiv och behov ligger till grund för våra granskningar. Vi skapar även plattformar för dialog, där olika aktörer kan mötas och diskutera gemensamma lösningar.

Läs mer

Lokala samarbeten

Swedwatch ger råd och utbildning i företagsansvar till människor som drabbas negativt av företags verksamhet. Genom våra lokala samarbeten vill vi visa på möjligheterna att ställa företag och andra ansvariga till svars när rättigheter kränks.

Upphandlingsforum

Offentlig sektor upphandlar för mer än 600 miljarder kronor per år vilket innebär stora möjligheter att påverka mänskliga rättigheter och miljö genom kravställan. Swedwatch erbjuder stöd och information till upphandlare.

Experttjänster

Swedwatch erbjuder experttjänster som rör företagsansvar på olika sätt. Vi genomför research, ger utbildningar och modererar. Våra tjänster riktar sig framförallt till offentlig och ideell sektor men vi genomför även vissa uppdrag åt privat sektor.

Läromaterial

Ladda ned vårt läromaterial om mänskliga rättigheter i globala leverantörsled, för ungdomar i åldern 15-19 år!. Materialet består av en publikation och 12 övningar som täcker fyra områden: kläder, elektronik, mat och resor.

Make ICT Fair

Swedwatch är en av elva organisationer bakom Make ICT Fair, en kampanj som vill öka kunskapen om de risker för mänskliga rättigheter och miljö som är sammankopplade med IT-sektorn.