Vit kvinna som pratar med en svart man och en kvinna

Så arbetar Swedwatch

Swedwatch granskar företag och deras ansvarstagande för människor och miljö, med fokus på länder eller sektorer där risken för negativ påverkan är särskilt hög. Vi arbetar också för att stärka rättighetsinnehavares möjligheter att hävda sina rättigheter. Genom dialog och kapacitetsstärkande arbete strävar vi efter att stärka efterlevnaden av etablerade riktlinjer för företagsansvar.

pic-reports

Granskning och dialog

Granskningar, dialog och kapacitetsstärkande arbete är kärnan i Swedwatchs verksamhet. Vi arbetar nära rättighetsinnehavare så att deras perspektiv och behov ligger till grund för våra granskningar. Vi skapar även plattformar för dialog, där olika aktörer kan mötas och diskutera gemensamma lösningar.

Läs mer