ab_swedwatch_bangla_tobacco-3-low-darker

Det här är Swedwatch

Swedwatch är en ideell och politiskt obunden researchorganisation. Vårt mål är att företag, investerare och stater ska ta ansvar för mänskliga rättigheter och miljö och att rättighetsinnehavare kan göra sina röster hörda. Genom att uppmärksamma missförhållanden och skapa dialog mellan företag, beslutsfattare och civilsamhälle verkar vi för att skapa bestående och hållbara förändringar.

pic-square-swedwatch

Långsiktiga mål

Swedwatch arbetar för att företag, investerare och beslutsfattare ska respektera mänskliga rättigheter och miljö, och för att aktörer i civilsamhället själva kan hålla företag ansvariga. Sedan starten 2003 har vårt arbete resulterat i positiva förändringar för rättighetsinnehavare världen över. Läs mer om våra mål

banner_corporate_respons_2

Grundläggande principer

Företag har ansvar för att respektera mänskliga rättigheter och miljö i alla delar av sin verksamhet. Trots det är negativ påverkan på mänskliga rättigheter vanligt i globala leverantörskedjor. Swedwatch arbetar för att stater, företag och investerare ska följa internationella ramverk för företagsansvar såsom FN:s vägledande principer och OECD:s riktlinjer för multinationella företag, samt bidrar till globala åtaganden såsom Parisavtalet och Agenda 2030.

Finansiering och resultat

Swedwatchs arbete finansieras genom bidrag, medlemsavgifter och externa uppdrag. Bidragsfinansieringen kommer från Sida och andra institutionella givare och från stiftelser. Läs mer om våra resultat i broschyren 2021 Highlights