ab_swedwatch_bangla_tobacco-3-low-darker

Det här är Swedwatch

Swedwatch är en ideell och politiskt obunden researchorganisation. Vårt mål är att företag, investerare och stater ska ta ansvar för mänskliga rättigheter och miljö och att rättighetsinnehavare kan göra sina röster hörda. Genom att uppmärksamma missförhållanden och skapa dialog mellan företag, beslutsfattare och civilsamhälle verkar vi för att skapa bestående och hållbara förändringar.

pic-square-swedwatch

Resultat

Swedwatch arbetar för att företag, investerare och beslutsfattare ska respektera mänskliga rättigheter och miljö, och för att aktörer i civilsamhället själva kan hålla företag ansvariga. Sedan starten 2003 har vårt arbete resulterat i positiva förändringar för rättighetsinnehavare världen över. Läs mer

banner_corporate_respons_2

Företagsansvar

Företag har ansvar för att respektera mänskliga rättigheter och miljö i alla delar av sin verksamhet. Trots det är negativ påverkan på mänskliga rättigheter vanligt i globala värdekedjor. Swedwatch arbetar för att stater, företag och investerare följer internationella ramverk för företagsansvar såsom FN:s vägledande principer och OECD:s riktlinjer för multinationella företag, samt bidrar till globala åtaganden såsom Parisavtalet och Agenda 2030.

Läs mer

Styrdokument