Filter:
Rensa filter
Läkemedel i miljön
ARTIKEL | 20 november 2020

Swedwatch lyfte risker med läkemedelstillverkning i EU-panel

Tidigare i månaden medverkade Swedwatch i ett digitalt seminarium arrangerat av EU-parlamentets MEP Interest Group on Antimicrobial Resistance. Vid det välbesökta seminariet argumenterade Swedwatch som del av panelen för ökad transparens och ökat ansvarstagande i läkemedelsindustrins leverantörsled.

Investor Briefing
ARTIKELRAPPORT | 11 november 2020

MR-försvarare utsatta under Covid-19 – investerare uppmanas agera  

Miljö- och människorättsförsvarare spelar en nyckelroll i att upprätthålla demokrati och hållbar utveckling. Samtidigt har hoten mot dem ökat i spåren av coronapandemin. Nu uppmanar Swedwatch investerare att agera.

Human Rights Due Dilligence
ARTIKEL | 29 september 2020

Swedwatch bakom kampanj för human rights due diligence

Idag lanseras kampanjen Visa Handlingskraft, som uppmanar Sverige att aktivt verka för en lagstiftning som tvingar företag att ta ansvar för mänskliga rättigheter.

Exportkrediter
RAPPORT | 23 september 2020

Ny rapport uppmanar till stopp för exportkrediter till kol

Kolindustrin bidrar starkt till klimatförändringarna och påverkar både miljö och mänskliga rättigheter i områden där kol utvinns och förbränns. Trots det har europeiska exportkrediter i flera år bidragit till att bygga ut kolindustrin i redan kolberoende länder, däribland Sydafrika.

MAKE ICT FAIR
RAPPORT | 26 juni 2020

Elektronikföretag måste skydda arbetstagare från farliga kemikalier

I takt med att produktionen av ICT-produkter som smartphones och laptops har flyttats till Sydostasien har även människorättsproblematiken i tillverkningsprocessen flyttats dit. På Filippinerna utsätts kvinnor som tillverkar produkter till välkända varumärken för farliga kemikalier och drabbas av cancer och missfall. I en ny rapport uppmanar Swedwatch företag som köper komponenter från landet att säkerställa att inga arbetstagare utsätts för risker i leverantörsleden.

Kundansvar
RAPPORT | 10 juni 2020

Maskintillverkare måste agera för att förhindra MR-kränkningar i Myanmar

Två år har gått sedan Swedwatchs rapport Overlooked and undermined visade hur brytning av jade orsakar mänskligt lidande och miljöförstöring i Myanmar. Utvinningen möjliggörs av maskiner från bland andra Caterpillar, Komatsu och Volvo CE, som trots kunskap om problematiken fortfarande inte kan visa att de vidtagit åtgärder. Nu uppmanar Swedwatch och Act Svenska kyrkan bolagen att agera.

MAKE ICT FAIR
ARTIKEL | 14 maj 2020

Goda exempel i jakten på mer hållbar elektronik

Inom ramen för EU kampanjen Make ICT Fair så finns nu en kortare broschyr med goda exempel på hur hållbarhetskrav och strategiskt arbete med upphandling kan verka för mer hållbar elektronik. Exemplen kommer från flera olika städer och nätverk, bland annat Stockholm, Harleem i Nederländerna och från Electronics Watch.

Utbildningsmaterial
RAPPORT | 5 mars 2020

Utbildningsmaterial lyfter elektronikens baksida – och möjligheter att påverka

Hur hänger utvinning av mineraler som finns i mobiltelefoner ihop med tillgång till rent vatten för människor som bor runt koppargruvor? Vilka risker finns i tillverkningen av elektronik vad gäller arbetsmiljö och arbetsvillkor? Hur kan konsumenter påverka – och vilket ansvar har företagen? 

Läkemedel i miljön
RAPPORT | 19 februari 2020

Läkemedelsföretag måste ta ansvar för föroreningar

Sjukdomar, dåliga skördar och förorenat vatten – lokalsamhällen i Indien har i decennier protesterat över utsläpp från läkemedelsindustrin. Nu uppmanar Swedwatch och Naturskyddsföreningen branschen att införa miljökrav och öka insynen i läkemedelstillverkningen.

Seminarium
ARTIKEL | 20 december 2019

MR-försvarare i seminarium om företagsansvar

Både företag och stater måste öka sina ansträngningar för att stötta människor som försvarar miljö och mänskliga rättigheter. Det framkom vid seminariet Human rights defenders under attack – what role for business?

MAKE ICT FAIR
ARTIKEL | 19 december 2019

Swedwatch lyfter vikten av ökat ansvarstagande i leverantörsleden för metaller

Swedwatch deltog som panelist på ett möte i Bryssel i december om hållbar upphandling och lyfte vikten av Human Rights Due Diligence (HRDD) i leverantörsleden för metaller i elektronik och av att upphandlare ställer sociala krav gällande både mineraler och tillverkning av elektroniska produkter.

Workshops i Kenya
ARTIKEL | 16 december 2019

Swedwatch stöttar östafrikanska organisationers MR-arbete

Hur kan civilsamhället hålla företag ansvariga när deras verksamhet påverkar miljön och mänskliga rättigheter? Det var fokus för en utbildning som Swedwatch anordnade för organisationer, miljö- och MR-försvarare i Kenya.

Miljö och MR-försvarare
RAPPORT | 12 december 2019

Företag måste agera för att stoppa attacker mot miljö- och MR-försvarare

Världen över utsätts miljö- och människorättsförsvarare för attacker när de protesterar mot företagsverksamhet som förstör miljön och riskerar människors liv och hälsa. I en ny rapport uppmanar Swedwatch tillsammans med sina medlemsorganisationer företag att ta krafttag mot försvarares utsatta situation.

Fredsbyggande
RAPPORT | 26 november 2019

Företagens roll i fredsbyggande ofta förbisett

Över en miljard människor drabbas av våldsamma konflikter varje år, men företagens roll i att både elda på konflikter och att bidra till fred är ofta förbisedd i det internationella fredsbyggande arbetet, skriver Swedwatch i ett nytt policypaper.

Högriskländer
ARTIKEL | 19 september 2019

FN uppmanar företag som gör affärer i Myanmar att göra noggrann HRDD

I en uppmärksammad rapport uppmanar FN företag som gör affärer i Myanmar att genomföra riskanalyser för negativ påverkan på mänskliga rättigheter, för att förhindra att de gynnar landets militär.

Klimaträttvisa
ARTIKEL | 18 september 2019

Swedwatch ansluter sig till klimatkoalition

Swedwatch är en av över 300 organisationer, fackförbund och MR-försvarare som kräver ett kraftfullt agerande för klimatet, inte minst för de som drabbas hårdast av klimatförändringarna.

Internationellt arbete
ARTIKEL | 12 september 2019

Swedwatch får rådgivande status i FN-organ

Swedwatch fick nyligen rådgivande status till FN-organet ECOSOC och ackreditering till UNEA. Plattformarna stärker arbetet för att lyfta rättighetsinnehavares röster och att få företag att ta ökat ansvar för miljö och mänskliga rättigheter.

Offentlig upphandling
ARTIKEL | 5 juni 2019

Seminarium: Schysst offentlig upphandling av IT-produkter

Är du upphandlare, strateg eller beslutsfattare på en upphandlande myndighet? Välkommen till ett seminarium om risker i IT-sektorn den 16 september!

Hot mot markförsvarare
ARTIKEL | 27 maj 2019

Ständiga hot mot brasiliansk fackordförande

De 100 000-tals brasilianare som lever på att utvinna naturresurser ur Amazonas regnskog får allt svårare att försvara sina rättigheter. Swedwatch träffade ordföranden för utvinningsarbetarnas fackförbund under ett besök i Stockholm.

Shrinking space
ARTIKEL | 15 maj 2019

Miljö och MR-försvarare riskerar åtal i Ecuador

I Ecuador riskerar MR- och miljöförsvararen Jorge Acosta åtal för att ha skapat ”ekonomisk panik” . Detta efter att ha rapporterat om dåliga arbetsvillkor för arbetare i banansektorn och om produktionens negativa påverkan på miljön.

Vattenbristen i Peru
ARTIKEL | 8 maj 2019

Svenska livsmedelsföretag träffade lokalsamhällen i Peru

Över 120 personer medverkade när rapporten Till sista droppen lanserades i Ica-dalen i Peru. Medverkade gjorde även tre svenska företag, som köper sparris och andra grönsaker från regionen.

OECD
ARTIKEL | 7 maj 2019

Swedwatch lyfte kundansvar vid OECD-konferens i Paris

På OECD:s årliga gruvkonferens arrangerade Swedwatch en expertpanel om kundansvar, med fokus på gruvindustrin.

Make ICT Fair
ARTIKEL | 7 maj 2019

Copper with a Cost – film om kopparutvinning i Zambia

Swedwatchs film ”Copper with a Cost” illustrerar hur brytning av koppar fått negativa konsekvenser för miljö och människor i Zambia.

Make ICT Fair
RAPPORT | 6 maj 2019

Kopparutvinning med risk för miljö och mänskliga rättigheter

Utvinningen av koppar, en metall som i stor utsträckning används i IT-produkter, har orsakat miljöförstöring och påverkat mänskliga rättigheter negativt i Zambia, visar en ny Swedwatch-rapport.

Due diligence vid flytt
ARTIKEL | 29 april 2019

Lokalsamhällen drabbas på nytt av bioenergiprojekt i Sierra Leone

Trots att nio år gått sedan bioenergiprojektet Addax Bioenergy startade, fortsätter projektet att påverka omkringliggande lokalsamhällen. Nyligen fick en hel by besked om att den ska omlokaliseras.

Civic space
ARTIKEL | 28 mars 2019

Ny FN-resolution till stöd för MR- och miljöförsvarare

FN:s råd för mänskliga rättigheter tog ett viktigt steg när det nyligen antog en resolution som svar på de ökade hoten mot försvarare av mänskliga rättigheter och miljö runtom i världen.

Rätten till vatten
ARTIKEL | 19 mars 2019

Välkomna till Världsvattendagen!

Rent vatten är en mänsklig rättighet – ändå får många inte komma till tals i viktiga beslutsprocesser kring vattenanvändandet. På Världsvattendagen diskuterar Swedwatch bland annat urfolks rätt till inflytande över vattenresurser.

Ägaransvar
ARTIKEL | 19 mars 2019

Lundin Petroleums ägare bör verka för gottgörelse

Företrädare för Lundin Petroleum misstänks för medhjälp till grovt folkrättsbrott. Men trots stora rubriker är offren osynliga i debatten. Vid bolagets årsstämma bör ägarna visa ansvar och verka för att drabbade får upprättelse.

MR-försvarare i fokus
ARTIKEL | 13 mars 2019

Idéutbyten vid Swedwatchs workshop för MR-försvarare i Quito

Gruvnäring, jordbruk och vattenkraft – listan blev lång när MR-försvarare kartlade problematiska sektorer i en workshop i Quito.

Tropiskt timmer
RAPPORT | 21 februari 2019

Due diligence krävs för att hantera MR-risker vid skövling av tropiskt timmer

Skövlingen av världens tropiska skogar är förenad med allvarliga risker avseende klimat, biodiversitet och mänskliga rättigheter. Samtidigt visar en ny rapport att företag som avverkar regnskog i Kamerun inte hanterar dessa risker i tillräcklig utsträckning.

Unga konsumenter
ARTIKEL | 13 december 2018

Nytt skolmaterial om företagsansvar!

Vilka risker gömmer sig i det vi köper? Vilket ansvar har företagen och vad kan vi som konsumenter göra för att påverka? Ladda ned Swedwatchs skolmaterial för unga 15-19 år!

Vattenkrisen
FILM | 13 november 2018

Till sista droppen – om vattenbristen i Ica

En film från Ica-dalen i Peru skildrar hur människor drabbas av den akuta vattenkrisen i området. Krisen är en följd av storskalig produktion av bland annat sparris.

Vattenkriser
RAPPORT | 13 november 2018

Svenska livsmedelsjättar missar vattenrisker i Peru

Storskalig odling av sparris och andra exportgrönsaker har skapat en akut brist på vatten i Ica-dalen i Peru, vilket slår hårt mot lokalbefolkningens hälsa och försörjning. Trots vetskap om problemen brister svenska livsmedelsjättar i kontroll och uppföljning av sina leverantörer.

Kundansvar
ARTIKEL | 25 oktober 2018

Gruvsektorns MR-risker fokus för möte i Marikana

Företag som säljer gruvutrustning har ett ansvar att hantera MR-risker som kan kopplas till verksamheten hos de bolag som utrustningen säljs till. Den aspekten av företagsansvar stod i centrum när Swedwatch träffade gruvsamhällen i Marikana i oktober.

Almedalen 2018
ARTIKEL | 5 juli 2018

Hållbar kapitalförvaltning lyftes i Almedalen

Vågar kapitalförvaltare tänka i nya banor gällande affärsmodeller och incitamentssystem? Det var en av frågorna till Swedwatch och andra i panelen vid Agenda 2030-delegationens seminarium om kapitalförvaltningens betydelse i omställningen till ett mer hållbart samhälle.

Kundansvar
RAPPORT | 20 juni 2018

Maskintillverkare missar MR-risker i Myanmars gruvindustri

Brytning av ädelstenen jade orsakar mänskligt lidande och miljöförstöring i Myanmars konfliktdrabbade delstat Kachin. Utvinningen möjliggörs av maskiner som tillverkas av bland andra Caterpillar, Komatsu och Volvo Construction Equipment. Bolagen brister dock i kunskap och kontroll kring hur användningen av deras maskiner påverkar mänskliga rättigheter i landet.

Sponsoransvar
RAPPORT | 12 juni 2018

Fotbollssponsorer måste hantera MR-risker vid mästerskap

Företag som sponsrar Svenska Fotbollförbundet måste hantera risker för kränkningar av mänskliga rättigheter som uppstår i samband med stora mästerskap. Det visar resultatet av en enkät som Swedwatch genomfört med sponsorer inför fotbolls-VM i Ryssland.

Tvångsarbete
ARTIKEL | 7 juni 2018

Swedwatch i EU-panel om tvångsarbete

Den 6 juni medverkade Swedwatch i panelen vid ett seminarium på konferensen Trust Conference at the European Parliament. Fokus för konferensen var tvångsarbete i de globala leverantörsleden.

Social dialog
RAPPORT | 31 maj 2018

Företagen bör göra mer för Bangladeshs textilarbetare

Trots arbete med att stärka arbetstagarnas röster i Bangladeshs textilindustri, låter verkliga förändringar vänta på sig. Fackligt aktiva utsätts för hot och trakasserier, och möjligheten att förhandla om sina arbetsvillkor är små. Svenska textilföretag bör göra mer för att värna arbetstagarnas rättigheter, visar en rapport från Swedwatch.

Hållbara investeringar
RAPPORT | 25 maj 2018

Lokalsamhällen i Liberia fortsatt drabbade av nedlagt bioenergiprojekt

Kort efter att Vattenfall och Swedfund drog sig ur ett bioenergiprojekt i Liberia 2012 lades satsningen ned. Projektets utlovade utvecklingseffekter realiserades aldrig och idag befinner sig lokalsamhällena fortfarande i en svår situation utan utsikter för gottgörelse.

GDPR
ARTIKEL | 23 maj 2018

Swedwatch och GDPR

Den 25 maj börjar EU:s nya dataskyddsförordning att gälla. Inför detta har Swedwatch sett över våra policies och rutiner för att hantera personuppgifter.

Barometer 2018
ARTIKEL | 15 maj 2018

Hållbarhet inte alltid prio i svensk politik – CONCORD

Trots att Sveriges politik för global utveckling har funnits i 15 år fattas fortfarande politiska beslut som riskerar att undergräva mänskliga rättigheter och hållbar utveckling, visar Barometer 2018.

Rättsprocessen mot Andy Hall
ARTIKEL | 28 mars 2018

MR-aktivist döms för ärekränkning i Thailand

En domstol i Bangkok har dömt människorättsaktivisten Andy Hall att betala 10 miljoner thailändska bath, motsvarande omkring 259 000 euro, i skadestånd till ett thailändskt företag för ärekränkning.

Hidroituango-projektet
ARTIKEL | 20 mars 2018

MR-försvarare: nya risker i colombianskt kraftprojekt

Colombias största vattenkraftsprojekt Hidrotuango har flera gånger kritiserats för sin negativa inverkan på mänskliga rättigheter. Både Atlas Copco och Scania levererar utrustning till projektet. I början av mars träffade de MR-försvararen Isabel Zuleta som informerade om nya risker i projektet.

Sveriges UNGP-arbete
ARTIKEL | 20 mars 2018

Statskontoret: Utred krav på att svenska företag gör MR-analyser

Regeringen bör utreda möjligheten att kräva att svenska företag gör risk- och konsekvensanalyser för mänskliga rättigheter, åtminstone i högriskområden. Det skriver Statskontoret i en analys av Sveriges efterlevnad av FN:s vägledande principer. Swedwatch delar flera av rapportens slutsatser.

#behindthebling
ARTIKEL | 8 februari 2018

Swedwatch i upprop för rättvist guld och diamanter

Swedwatch är en av 29 aktörer som uppmanar smyckesindustrin till ökad transparens och ansvarstagande för mänskliga rättigheter, i samband Human Rights Watchs kampanj #behindthebling.

Kundansvar
RAPPORT | 5 februari 2018

Atlas Copco och Sandvik brister i hantering av MR-risker i Sydafrikas platinaindustri

Företag som säljer utrustning till Sydafrikas platinagruvor har ett ansvar för att analysera de risker för människorättskränkningar som präglar verksamheten – och agera på dessa. Trots det finns få indikationer på att Sandvik och Atlas Copco försöker få sina kunder att förbättra situationen i platinaområdena.

Shrinking space
ARTIKEL | 26 januari 2018

År 2017 mörkt för MR-försvarare – rapport

Enligt en ny rapport från organisationen Front Line Defenders mördades 312 människorättsförsvarare under 2017, och värst var situationen i Latinamerika. Samtidigt engagerar sig att allt fler för att försvara sina rättigheter.

Offentlig upphandling
ARTIKEL | 26 januari 2018

Behov av ökad kompetens i Europa om sociala krav – rapport

Det finns flera goda exempel på upphandlande europeiska myndigheter som ställer krav på att mänskliga rättigheter ska respekteras i leverantörsleden, men för de flesta är frågan helt ny.

Arbetsmarknad
RAPPORT | 22 december 2017

Företag bör hantera risker med atypiska anställningsformer – studie

Affärsmodeller som bygger på flexibla arbetsstyrkor är en växande trend bland företag världen över. Med detta följer risker för arbetstagare, anställningstrygghet, facklig anslutning och ojämlika löner, speciellt i länder med svag lagstiftning eller där sociala skyddsnät saknas.

Parisavtalet
ARTIKEL | 12 december 2017

Öppet brev: Sveriges regering bör skärpa klimatkraven på svenska finanssektorn

I samband med klimattoppmötet One Planet Summit i Paris uppmanar Swedwatch, Naturskyddsföreningen och Svenska kyrkan den svenska regeringen att ställa tuffare krav på att finanssektorn växlar upp sitt klimatarbete.

Finanssektorns klimatarbete
RAPPORT | 12 december 2017

Brist på gröna investeringar hotar Parisavtalet

Två år efter Parisavtalet krymper tidsfristen för den nödvändiga klimatomställningen, där finanssektorn har en avgörande roll. Samtidigt visar en ny rapport från Swedwatch att stora svenska investerare inte är i närheten av att bidra till avtalets mål.

ARTIKEL | 5 december 2017

CSO:er, stater och företag samlades i Genève

Över 2 000 representanter från civilsamhälle, stater, FN-organ och företag samlades i slutet av november i Genève för ”Forum on Business and Human Rights”, världens största årliga konferens om företag och mänskliga rättigheter.

Rapportlansering
ARTIKEL | 20 november 2017

Swedwatch-lansering i Sierra Leone sammanför civilsamhälle och beslutsfattare

När Swedwatch lanserade rapporten ”No Business, No rights” i Freetown medverkade representanter från civilsamhälle, regering och landets människorättskommission.

ARTIKEL | 20 november 2017

Swedwatch utbildar MR-försvarare i Sierra Leone

I samband med en lokal lansering av rapporten “No Business, No rights” arrangerade Swedwatch och den nationella organisationen Human Rights Defenders Network en utbildning för människorättsförsvarare från Sierra Leone och Liberia.

Ny rapport granskar exits
RAPPORT | 8 november 2017

Brist på ansvar när Swedfund drog sig ur projekt i Sierra Leone

”No business, no rights” skildrar hur lokalsamhällen drabbades av att etanolprojektet Addax Bioenergy gick i stå och ägare, inklusive Swedfund, sålde innehavet utan en analys för människorättsrisker.

Risker inom IKT
ARTIKEL | 7 november 2017

Europasamarbete för hållbar IT

I november gick startskottet för ”Make ICT Fair”, ett projekt som syftar till att öka kunskapen om de risker som är sammankopplade med IKT-sektorn. Swedwatch är en av elva europeiska organisationer som ska driva projektet.

AP-fondernas investeringar
ARTIKEL | 20 oktober 2017

Debatt: AP-fonderna måste respektera MR och miljö

AP-fondernas nya regelverk måste tydliggöra att Sveriges internationella åtaganden utgör ramarna inom vilka fonderna kan maximera sin avkastning, skriver Swedwatch och 17 andra organisationer i en gemensam debattartikel.

Om Swedwatch
ARTIKEL | 19 oktober 2017

Ny webbplats

Välkommen till Swedwatchs nya webbplats. Här hittar du våra samlade rapporter och artiklar tillsammans med information om organisationen och hur vi arbetar.

Swedwatch utbildar
ARTIKEL | 19 oktober 2017

Experttjänster och höstens utbildningar

Swedwatch erbjuder experttjänster såsom research, utbildningar och föredrag kopplat till företagsansvar. Vi har erfarenhet från egen research världen över och kunskap om gällande regelverk för företags och staters ansvar för mänskliga rättigheter och miljö.

Offentlig upphandling
ARTIKEL | 1 oktober 2017

Swedwatch i FN-samarbete för hållbar upphandling

Swedwatch har valts in i ett nätverk inom FN:s miljöorgan, med syfte att stärka offentlig upphandling som ett medel för hållbar konsumtion och produktion.

Upprop för yttrandefrihet
ARTIKEL | 19 september 2017

Öppet brev: Thailand måste stärka yttrandefriheten

Thailand måste garantera yttrandefrihet för alla som larmar om företags kränkningar mot mänskliga rättigheter, skriver Swedwatch och 86 andra aktörer i ett öppet brev till landets premiärminister.

Debattartikel
ARTIKEL | 13 september 2017

Debatt: Lagstifta om företagens MR-ansvar

Sverige bör göra företag skyldiga enligt lag att analysera och agera på sin inverkan på mänskliga rättigheter, argumenterar Swedwatch och Amnesty i en gemensam debattartikel.

Swedwatch utbildar
ARTIKEL | 6 september 2017

Workshop: Sociala krav i offentlig upphandling

Hur kan vi förhindra att tillverkningen av varor som upphandlas i Sverige kränker mänskliga rättigheter? Välkommen till en workshop om sociala krav i offentlig upphandling.

Swedwatch utbildar
ARTIKEL | 6 september 2017

Endagsutbildning: Företag och mänskliga rättigheter

Hur förhindrar man att mänskliga rättigheter kränks i globala leverantörsled? Välkommen till vår heldagsutbildning om företags ansvar och mänskliga rättigheter.

Fabrikssäkerhet
ARTIKEL | 6 juli 2017

Krav på ökad säkerhet efter fabriksexplosion i Bangladesh

Säkerhetsavtalet Accord måste stärkas och breddas. Det kräver globala fackföreningar och organisationer efter att 13 personer omkommit i en explosion Bangladesh, i en fabrik som tillverkar kläder åt bland annat Lindex.

Investeraransvar
ARTIKEL | 30 juni 2017

”Riskanalyser förhindrar barnarbete”

Investerare bör ställa krav på att bolag de placerar pengar i gör riskanalyser för barnarbete och oberoende tredjepartsinspektioner. Det framförde Swedwatch vid ett investerarseminarium i London.

Fotbolls-VM
ARTIKEL | 16 juni 2017

Tusentals riskerar livet när Qatar rustar för fotbolls-VM

Qatars värdskap för VM i fotboll 2022 är ett gigantiskt ekonomiskt åtagande. Men även den mänskliga kostnaden väntas bli enorm, skriver Swedwatchs medarbetare Olof Björnsson på webbmagasinet Mänsklig Säkerhet.

Barnarbete i mineralleden
ARTIKEL | 22 maj 2017

Ny handbok ska förhindra barnarbete vid mineralutvinning

Risk- och konsekvensanalyser ett måste för att komma åt barnarbete vid utvinning av mineraler som ingår i våra vanligaste elektronikprodukter.

Insatser mot tvångsarbete
ARTIKEL | 4 maj 2017

Sverige antar tilläggsprotokoll mot tvångsarbete

Riksdagen har antagit ett tilläggsprotokoll till ILO:s konvention om tvångsarbete, som bland annat ska stärka migrantarbetares utsatta situation.

Ny upphandlingslag
ARTIKEL | 4 maj 2017

Riksdagen klubbar förslag om ILO-krav vid offentlig upphandling

Riksdagen godkände regeringens förslag om arbetsrättsliga krav vid offentlig upphandling. Den nya lagen träder i kraft den 1 juni.

Investeraransvar
RAPPORT | 27 april 2017

Svenska ägare brister i agerande mot Lundin Petroleum

Banker och AP-fonder investerar miljarder i bolaget trots anklagelser om övergrepp mot civila i Sudan.

Tobak och barnarbete
ARTIKEL | 25 april 2017

”BAT måste respektera mänskliga rättigheter”

Tobaksjätten BAT bör stärka de system som identifierar risker för människorättskränkningar i leverantörsledet, skriver Swedwatch och Human Rights Watch i ett brev till bolagets aktieägare.

EU-lag mot konfliktmineraler
ARTIKEL | 22 mars 2017

EU-beslut om konfliktmineraler långt ifrån tillräckligt

Europeiska importörer av mineraler som tenn och guld måste göra riskanalyser av sina leverantörsled för att inte så kallade konfliktmineraler ska hamna på EU:s marknad, enligt ett nytt beslut. Lagen är viktig men otillräcklig.

Sociala krav vid upphandling
ARTIKEL | 22 mars 2017

Regeringen vill se krav på ILO:s kärnkonventioner i större upphandlingar

Förslaget är bra men räcker inte för att säkerställa goda arbetsvillkor i globala leverantörsled.

Bank- och investeraransvar
RAPPORT | 7 mars 2017

Storbanker kopplas till kränkningar av ursprungsfolks rättigheter

Svenska storbanker investerar miljarder i företag som länkas till kränkningar av ursprungsfolks rättigheter på Borneo, visar en rapport av Swedwatch och Fair Finance Guide.

Barnarbete i textilindustrin
ARTIKEL | 5 februari 2017

Rapport: Barnarbete bakom H&M-kläder i Myanmar

Storföretag brister i att identifiera och hantera människorättskränkningar i Myanmars växande textilindustri enligt organisationen SOMO.

Risker i diamanthandeln
RAPPORT | 21 december 2016

Omfattande barnarbete i Kongos diamantgruvor

En ny rapport från Swedwatch och Afrikagrupperna visar att hållbarhetscertifieringen som många smyckeföretag hänvisar till inte skyddar de mest utsatta. I Demokratiska Republiken Kongos diamantregioner är barnarbete utbrett.

Ny upphandlingslag
ARTIKEL | 1 december 2016

Riksdagen stryker krav på ILO:s kärnkonventioner i ny upphandlingslag

Krav på ILO:s kärnkonventioner riskerar att bli frivilligt i den nya upphandlingslagstiftningen efter riksdagens beslut på onsdagen att stryka paragrafer om arbetsrätt. Det skulle innebära ett svek mot arbetstagare i låglöneländer.

Goda exempel upphandling
RAPPORT | 15 november 2016

Upphandling som verktyg för positiv förändring

Med sociala krav och uppföljning kan offentlig upphandling skapa förändring. Swedwatchs rapport ”Agents for Change” riktar sig till EU-länder och visar möjligheter och utmaningar för offentlig sektor att bidra till bättre arbetsvillkor i globala leverantörsled.

Mänskliga rättigheter
ARTIKEL | 20 september 2016

Andy Hall dömd till fängelse i Thailand

En domstol i Bangkok dömde på tisdagen den brittiske mr-försvararen Andy Hall till tre års fängelse och böter. Domen är ett hårt slag mot kampen för utsatta migrantarbetares rättigheter, och yttrandefriheten, i Thailand.

Slutenhet i tobaksindustrin
RAPPORT | 1 juli 2016

Tobaksindustrin uppmanas till öppenhet

Swedish Match och andra tobaksbolag behöver göra mer heltäckande riskanalyser och offentliggöra information om sina leverantörsled.

Företagskommentar
ARTIKEL | 30 juni 2016

BAT company responses to Swedwatch study

In 2016, Swedwatch shared its study findings from Bangladesh with British American Tobacco p.l.c.’s (BAT) Headquarters in London, UK. In response, BAT provided answers and clarifications and shared a number of documents.

Barnarbete i tobaksindustrin
RAPPORT | 30 juni 2016

Rökridåer över tobaksfälten

En ny rapport från Swedwatch beskriver omfattande barnarbete och överskuldsättning av bönder på tobaksodlingar i Bangladesh. Tobaksbolagen behöver göra mer heltäckande riskanalyser och offentliggöra information om sina leverantörsled.

Lagstiftning konfliktmineraler
RAPPORT | 20 juni 2016

EU:s kompromiss: Långt från verkligheten

I en ny rapport har Swedwatch granskat hur existerande lagstiftning om konfliktmineraler har fungerat i praktiken, och vilka lärdomar som kan dras av det. Slutsatsen är att EU-förhandlingarna nått otillräckliga resultat.

Mänskliga rättigheter
ARTIKEL | 10 juni 2016

Arla kör med öppna kort

Mejerijätten Arlas affärsmodell i Västafrika fick kritik för att slå ut den lokala mjölkproduktionen. Swedwatch välkomnar att företaget nu öppet redovisar resultat från sin konsekvensanalys. Fler företag borde lämna ”onödig rädsla” bakom sig.

Företagsansvar
ARTIKEL | 2 juni 2016

Från riktlinjer till lagkrav

Många länder har kommit längre än Sverige vad det gäller skarpa krav på företagsansvar. I Frankrike kan bolag till exempel komma att bli skadeståndsskyldiga om de inte motverkar eventuella risker i leverantörskedjan.

Globala arbetsvillkor
ARTIKEL | 26 maj 2016

Schyssta villkor, utanför Sverige

Glöm inte arbetsvillkoren i de globala leverantörsleden. Det skriver Swedwatch och fem andra organisationer i en debattreplik i DN med anledning av regeringens förslag på ny upphandlingslagstiftning.

Hållbar utveckling
ARTIKEL | 2 maj 2016

Ny rapport tar tempen på PGU

Regeringen har tagit flera steg för att säkerställa att all svensk politik ska bidra till en hållbar utveckling. Initiativen är lovvärda, men inte tillräckliga. Det visar Barometer 2016 som granskar regeringens arbete med att genomföra PGU.

Mobiler & elavfall
RAPPORT | 26 april 2016

Kortsiktigt kretslopp

”Byt mobil så ofta du vill”. Mobiloperatörernas reklam uppmanar till att byta telefon ofta och vara först med det senaste. I rapporten Kortsiktigt kretslopp lyfter Swedwatch fram tre problem som är kopplade till den rådande slit-och-släng-modellen.

Working conditions
ARTIKEL | 21 april 2016

Still a lost generation

Three years have passed since the Rana Plaza tragedy. The rights of textile workers’ children are still far from a priority for local suppliers and foreign buyers of garments, according to a local child rights expert.

Kolproduktion
ARTIKEL | 6 april 2016

Kolets socioekonomiska effekter

Samtidigt som EU fasar ut kol för att stävja klimatförändringarna satsar flera länder i det Globala syd på att fördubbla sin produktion. Det är inte bara ett hot mot miljön. Nu höjs rösten kring de människorättskränkningar som utvinningen av kol ofta leder till.

Kycklingproduktion
ARTIKEL | 17 mars 2016

Svenska köpare kan påverka

Swedwatchs rapport om usla villkor inom den thailändska kycklingproduktionen fick mycket uppmärksamhet internationellt. Människorättsförsvararen Andy Hall redogör för hur Thailands regering och industrin bemött kritiken och vad svenska företag kan göra åt problemen.

Swedwatch
ARTIKEL | 7 mars 2016

Ny kanslichef

Idag, måndagen den 7:e mars tillträder, Alice Blondel som ny kanslichef på Swedwatch.

Konsumenttips
ARTIKEL | 24 februari 2016

Fem ansvarsfulla Thailandstips

Läget för mänskliga rättigheter i turistparadiset Thailand blir allt värre. Hur ska man tänka som resenär och konsument? Swedwatch har sammanställt några tips.

Mänskliga rättigheter
ARTIKEL | 1 februari 2016

UNGP – staten bör agera förebild

Myndigheter och statliga bolag har mycket arbete kvar innan de uppfyller FN:s principer för företag och mr, enligt en ny rapport. Staten bör föregå med gott exempel om dess förväntningar på att företagen följer principerna ska vara trovärdiga, menar Swedwatch.

Smallholder farmers
ARTIKEL | 28 januari 2016

Enterprising for Zero Hunger

Big purchasing companies could support smallholder farmers to increase productivity and get out of poverty, but new skill sets and high levels of accountability are needed.

Hållbar utveckling
ARTIKEL | 20 januari 2016

Upphandling för hållbar utveckling

Regeringen lyfter fram upphandlingar som ett viktigt verktyg för att nå de nya Globala målen. Det öppnar upp för ökat fokus på mänskliga rättigheter i globala leverantörsled när myndigheter köper in varor och tjänster.

Yttrandefrihet
ARTIKEL | 18 januari 2016

Mr-aktivist förbjuds lämna Thailand

Den brittiske mr-försvararen Andy Halls pass har beslagits av domstol i Thailand. Hall anklagas för förtal av företaget National Fruit och förbjuds nu lämna landet inför rättegången som startar senare i vår. Fallet är ytterligare ett slag mot yttrandefriheten i landet.

Climate leadership
ARTIKEL | 18 december 2015

Companies – change agents in a new climate economy

The historic Paris conference resulted in over 10 000 climate commitments by companies, investors, cities and regions determined to work towards sustainable business models and climate friendly financial markets.

Turistidustrin
ARTIKEL | 10 december 2015

Migrantarbetare i samma båt

300 000 svenskar åker till Thailand varje år. Siffran för Dubai är inte lika hög men förväntas tredubblas under de kommande två åren. Charterbolagens ansvar för hotellarbetarnas situation diskuterades under ett frukostmöte.

Arbesvillkor
ARTIKEL | 1 december 2015

Thailändsk debatt efter Swedwatchrapport

Förra veckan släppte Swedwatch en rapport om missförhållanden och usla arbetsvillkor för migrantarbetare på thailändska kycklingfabriker. Rapporten har fått stort genomslag i internationell media, vilket satt press på regeringen att agera.

Vattenkraftverk Colombia
RAPPORT | 30 november 2015

Bättre grepp om riskerna

Swedwatch har följt upp rapporten ”Dränkta rättigheter, flytande ansvar” om Scania och Atlas Copcos deltagande i bygget av ett vattenkraftverk i Colombia. Uppföljningen visar att företagen blivit bättre på att hantera risker inför nya affärer.

Kycklingindustin
ARTIKEL | 26 november 2015

Offentliga inköpare utlovar revisioner

Efter Swedwatch rapport om missförhållanden inom den Thailändska kycklingindustrin reagerar offentliga inköpare.

Kycklingimport från Thailand
RAPPORT | 25 november 2015

Vingklippta rättigheter

Svenska handlare har prioriterat djurhållning och produktkvalitet framför arbetsvillkor. Rapporten ”Trapped in the Kitchen of the World” visar att migrantarbetare inom den thailändska kycklingindustrin exploateras och försätts i skuld.

Markuppköp utan transparens
ARTIKEL | 18 november 2015

Fortsatta investeringar utan insyn

Andra AP-fonden ska enligt en ny rapport vara inblandade i landgrabbing i Brasilien. Redan 2013 pekade Swedwatch på riskerna och kritiserade avsaknaden av insyn i investeringarna.

Carbon credits
ARTIKEL | 5 november 2015

Lessons learned from Kachung

The Swedish Energy Agency has faced criticism for its purchase of ‘carbon credits’ from a pine tree plantation in Kachung in Uganda. Important lessons can be learned from the project, according to Swedwatch.

Gästarbetares villkor
ARTIKEL | 3 november 2015

Ny migrantlag får kritik

Efter hård kritik reformerar Qatar lagen om migrantarbetares rättigheter. Men ITUC menar att arbetarnas rättigheter kränks även med den nya lagen och avfärdar reformen som en bluff.

Arbetsvillkor
ARTIKEL | 20 oktober 2015

Smutsiga metoder bakom skyddshandskar

Arbetare på en fabrik i Thailand som tillverkar skyddshandskar till finska sjukhus jobbar under extrem press och får sina pass beslagtagna, enligt en ny rapport. Liknande problem har även upptäckts vid revision i en fabrik som tillverkar för svenska landsting.

Banks - low ranking
ARTIKEL | 19 oktober 2015

Deforestation – what banks can do

A new study conducted by Mikaela Ring at KTH in cooperation with Swedwatch presents four recommendations on how banks can maximise their leverage and use their influence to halt deforestation and biodiversity loss.

Working conditions
ARTIKEL | 14 oktober 2015

Education – key to real change

Important steps have been taken to improve working conditions in the manufacturing of surgical instruments in Pakistan. But worker awareness and education is still needed in order to enact real change, says expert Liaqat Javed in an interview with Swedwatch.

Charterarrangörernas ansvar
RAPPORT | 13 oktober 2015

Bakom drömmen om Dubai

Svåra förhållanden, beslagtagna pass och 12-timmars arbetsdagar utan raster eller övertidsersättning. Så ser vardagen ut för många migranter som arbetar på hotell i Dubai, enligt en ny rapport från Swedwatch och Fair Action.

Tvingande praktik
ARTIKEL | 7 oktober 2015

Anpassa kraven vid IT-inköp

Tvångsarbete, olaglig övertid och irrelevanta arbetsuppgifter. Det drabbar kinesiska studenter som tillverkar servrar för Dell, Lenovo och HP, enligt en ny rapport av Danwatch. IT-upphandlare bör anpassa kravspecifikationerna därefter.

Export
ARTIKEL | 6 oktober 2015

Exportstrategin testas i praktiken

Veckans svenska affärsdelegation till Saudiarabien borde vara ett lysande tillfälle för regeringen att demonstrera hur exportstrategin hanterar dialogen kring företagande och mänskliga rättigheter, i praktiken.

Markrättigheter
ARTIKEL | 6 oktober 2015

Kamp för mark ”terrorhandling”

I Etiopien används en terrorlag för att motarbeta lokalbefolkningars rätt till mark. I ett aktuellt fall riskerar en nationalparkschef fängelse för att ha medverkat i en workshop om matsäkerhet. Utländska investerare behöver förstå problematiken.

Näringslivets roll
ARTIKEL | 5 oktober 2015

Dags att klimatmaxa i Bangladesh

Näringslivets agerande i klimatdrabbade Bangladesh är minst lika viktigt som det svenska biståndet. Det budskapet framförde Swedwatch under ett seminarium på Klimathuset* i fredags.

Swedwatch
ARTIKEL | 1 oktober 2015

Henrik Fröjmark tf kanslichef

Idag tillträder Henrik Fröjmark som tillförordnad kanslichef för Swedwatch. Henrik har tidigare arbetat som rapportchef på Swedwatch och har även en bakgrund som ordförande för organisationen.

Yttrandefrihet
ARTIKEL | 29 september 2015

Ali al-Nimr och svensk export

I den svenska exportstrategin lyfts Saudiarabien fram som en viktig handelspartner. Samtidigt väntar en ung saudisk regimkritiker på att vilken dag som helst halshuggas och korsfästas.

Arbetsvillkor
ARTIKEL | 24 september 2015

En annan bild av Thailand

Thailand är den mest repressiva staten i Sydostasien när det gäller arbetstagares rättigheter och samtidigt Sveriges största handelspartner i regionen. Företag som gör affärer med eller i landet behöver göra en seriös riskanalys.

Vinimport
RAPPORT | 21 september 2015

Ömsom vin ömsom vatten

Systembolaget har gjort framsteg i sitt hållbarhetsarbete. Men ambitionsnivån kan höjas väsentligt, såväl hos Systembolaget som dess svenska leverantörer. Det visar en uppföljningsrapport från Swedwatch.

Swedwatch
ARTIKEL | 14 september 2015

”Jag har stor respekt för hållbarhetsfolk”

Under sex års tid har Swedwatchs kanslichef Viveka Risberg synat hållbarheten inom svenskt näringsliv. Nu går hon vidare till Axfoundation. Hon ser Swedwatch som företagens kritiska vän.

Offentliga upphandlingar
ARTIKEL | 8 september 2015

Upphandlingskrav följs inte upp

Enligt en ny enkätundersökning från Swedwatch ställer tre av fyra kommuner sociala krav på mänskilga rättigheter och schysta arbetsvillkor i sina upphandlingar*. Men det brister i uppföljningen.

Rättvisa produkter
ARTIKEL | 4 september 2015

Ta makt över maten

Låga priser gör att egna varumärkesvaror ökar i popularitet. Under hösten deltar Swedwatch i ett EU-samarbete för grönare och mer rättvisa EMV-produkter. Du som konsument kan också bidra.

Arbetsvillkor fiskeindustrin
ARTIKEL | 21 augusti 2015

Stäms för slaveri i fiskeindustrin

Amerikanska livsmedelsjätten Costco och Thailands dominerande exportör av seafood CPF hotas av stämning i USA. Flera avslöjanden har kopplat företagen till slavarbete inom den thailändska fiskeindustrin.

Yttandefrihet
ARTIKEL | 20 augusti 2015

Upprop för MR-aktivist i Thailand

Den 24 augusti går rättssaken mot Andy Hall i Thailand in i ett nytt kritiskt skede. Swedwatch deltar i ett upprop som begär att National Fruits mål läggs ned.

Budgetbortfall
ARTIKEL | 17 augusti 2015

Finnwatchs verksamhet hotad

Finnwatch har granskat allt från arbetsförhållanden inom Thailands fiskeindustri till konfliktmineraler i elektronikprylar. Nu hotas organisationen av halverat budgetstöd.

Investeringspolicy
ARTIKEL | 30 juni 2015

Kommunerna, klimatet & kapitalet

Allt fler kommuner strävar efter att vara hållbara och klimatsmarta. Men endast var fjärde kommun har hållbarhetskrav i sina investeringspolicyer, visar en ny studie från Swedwatch.

Arbetsvillkor
ARTIKEL | 25 juni 2015

Bärplockarna grundlurade – och Migrationsverket

500 thailändska bärplockare som plockade bär i norrländska skogar förra sommaren lurades på hela lönen.

arbetsvillkor
ARTIKEL | 29 maj 2015

Fler än Arla omhändertar pass

Omhändertar fler svenska företag än Arla gästarbetares pass i Saudiarabien? Swedwatch följer upp frågan.

Fackföreningar
ARTIKEL | 28 maj 2015

Facket försvann på Electrolux fabrik

Electrolux agerande i konflikten med den lokala fackklubben på det helägda dotterbolaget i Thailand kritiseras återigen i ny rapport. Ett år efter Swedwatchs NKP-anmälan har fabriken inte längre någon fackklubb.

Fackföreningar
ARTIKEL | 11 maj 2015

Egyptiska fack på frammarsch

Under protesterna på Tahrirtorget steg de egyptiska fackföreningarna fram som en viktig kraft för förändring. Trots att den arabiska våren ebbat ut fortsätter deras arbete för mänskliga rättigheter och nu vill man lära av Sverige.

Kolkraft
ARTIKEL | 7 maj 2015

Svenskt företag NKP-anmält

Ett svenskt företag involverat i ett kolkraftsbygge i Senegal har anmälts till den nationella kontaktpunkten för OECD:s riktlinjer, NKP.

Palm oil industry
ARTIKEL | 4 maj 2015

Beyond palm oil certification

Swedish companies should not content themselves with RSPO certification, says Norman Jiwan to Swedwatch in an interview about the palm oil industry. And consumers should demand palm oil that is not only good for wildlife, but also free from conflict and forced labour.

CRS-arbete
ARTIKEL | 2 maj 2015

Bra med lagkrav på hållbarhetsrapportering

Regeringens lagkrav på hållbarhetsrapportering för 2000 svenska företag är bra. Det lyfter golvet och motiverar företag att driva hållbarhet som en hygienfråga, inte kosmetika.

Opera
ARTIKEL | 23 april 2015

Rana Plaza-offer hedras i opera

På två-årsdagen av den tragiska olyckan då textilfabriken Rana Plaza i Bangladesh kollapsade, har Den Stora Vävoperan världspremiär på Textilmuseet i Borås. Sveriges centrum för textilindustri.

Textilindustrin
ARTIKEL | 23 april 2015

Framsteg och bakslag två år senare

För två år sedan kollapsade Rana Plaza i Bangladesh och över 1100 människor miste livet. Tragedin ledde till krafttag hos köpare och leverantörer för förbättrad säkerhet på klädfabrikerna i Bangladesh.

Handlingsplan
| 27 mars 2015

Kommentar till nationella handlingsplanen

Regeringens utkast till handlingsplan för företagande och mänskliga rättigheter är för vag, anser Amnesty, FIAN, Latinamerikagrupperna, Swedwatch och Svenska kyrkan i en kommentar till UD den 25/3 2015. Nedan är den i sin helhet.

Hållbar upphandling
RAPPORT | 19 mars 2015

Hälsosammare upphandling

Sociala krav i upphandlingar kan vara ett effektivt sätt att påverka undermåliga arbetsvillkor. Det visar rapporten Healthier Procurement som har granskat tillverkning och inköp av kirurgiska instrument från Pakistan.

Vapenexport
ARTIKEL | 4 mars 2015

Tystnad om militärdiktaturen

Just nu pågår en het och relevant debatt om Sveriges vapenexport till diktaturen och människorättskränkarregimen Saudiarabien. Men det finns skäl att ifrågasätta svensk handel med fler länder, som semesterparadiset – och militärdiktaturen – Thailand.

Bankerna & klimatet
RAPPORT | 11 februari 2015

Sparandet påverkar klimatet

Vi vet att det totala svenska sparandet på börsen bidrar till nästan lika mycket CO2-utsläpp som biffen, bilen och bostaden. Men sparfondernas klimatpåverkan är en blind fläck hos banker och fondförvaltare.

Textilindustrin
ARTIKEL | 17 oktober 2014

H&M träffade Bangladeshs handelsminister

I ett möte med Bangladeshs handelsminister lyfte H&M vikten av marknadsreglerande reformer för att lönehöjningarna ska få genomslag för arbetarna. Det är ett välkommet initiativ som bör följas av flera.

Textilindustrin
ARTIKEL | 30 september 2014

Dags för svensk handlingsplan för textilindustrin

Ansvaret för en hållbar textilindustri är delat. Flera svenska företag vill se kollaborativa lösningar.

Barns rättigheter
RAPPORT | 25 september 2014

Textilarbetarbarn får rättigheter kränkta

Miljontals barn är tätt länkade till internationella företags produktion av kläder. Trots att många företag utvecklat sitt hållbarhetsarbete när det gäller mänskliga rättigheter så saknas barnperspektivet.

Arbetsvillkor
ARTIKEL | 11 september 2014

Oroande utveckling i Thailand

Diskriminering och hot mot fackligt engagerade, rättsliga processer mot människorättsaktivister, slavarbetande migranter. Rapporterna kring kränkningar av arbetares rättigheter i Thailand har duggat tätt den senaste tiden.

Filmpremiär
ARTIKEL | 20 augusti 2014

Klimatsatsning med filmpremiär

Som ett led i Swedwatchs pågående researcharbete om klimat och fonder visas den prisbelönta filmen Are You Listening! – om klimatflyktingar i Bangladesh.

Swedwatch
ARTIKEL | 15 augusti 2014

Vi har flyttat till nya lokaler

Vi blev för trångbodda på vårt förra kontor och har flyttat till nya lokaler på Södermalm i Stockholm.

Mänskliga Rättigheter
ARTIKEL | 12 augusti 2014

Natural Fruit i Thailand måste dra tillbaka stämningen mot aktivisten Andy Hall

Fängelse och miljonböter hotar en brittisk människorättsaktivist efter att han granskat ananasindustrin i Thailand åt organisationen Finnwatch. Swedwatch ställer sig bakom det internationella uppropet mot rättegången som väntas hållas i Thailand i september.

Debatt
ARTIKEL | 3 juli 2014

Jodå, fler än Lundinbolagen får kritik

Swedwatch svarar Emanuel Sidea som undrar var all bolagskritik är.

Rapport
ARTIKEL | 26 juni 2014

Lagstiftning och mänskliga rättigheter

En ny rapport visar hur svensk lagstiftning kan användas för att skärpa kraven på företag att identifiera och motverka risker för negativ påverkan på mänskliga rättigheter.

Arbetsvillkor
ARTIKEL | 24 juni 2014

Dålig prognos för bärplockare i sommar

Efterfrågan på blåbär och bärplockare är liten i år och det finns risk för tuffa villkor i skogarna i sommar.

Kundrelaterade risker
RAPPORT | 19 juni 2014

Bristande ansvar i konfliktens Colombia

Valutgången i Colombia förväntas locka fler svenska investerare. Konflikten i landet gör människorättsriskerna stora. Swedwatch har granskat ett colombianskt dammbygge där svenska företag deltar som leverantörer. Hot och kränkningar är vardag.

Rapport
ARTIKEL | 2 juni 2014

Ericsson publicerar rapport om konfliktmineraler

Ericsson visar i sin rapport till den amerikanska finansinspektionen att spårbarhet är en utmaning i leverantörskedjan av konfliktmineraler, och att det återstår en hel del arbete för att kartlägga hela kedjan.

Uppmaning
ARTIKEL | 16 maj 2014

Politiker: Vi vill se en aktiv miljöpolitik!

Det behövs en politik för hållbar välfärd i samklang med planeten, skriver Swedwatchs kanslichef och ytterligare 44 av Sveriges miljömäktigaste personer i en appell till Sveriges politiker.

Ishockey-VM
RAPPORT | 6 maj 2014

Mänskliga rättigheter på hal is

Tvångsarbete och människorättskränkningar har förekommit i direkt samband med arrangerandet av Ishockey-VM i Vitryssland. Men varken svenska ishockeyförbundet eller dess huvudsponsorer har verkat för att mänskliga rättigheter ska respekteras i samband med VM.

Debatt
ARTIKEL | 24 april 2014

I sorgens spår

Ett år efter Rana Plaza-kollapsen går våra tankar till offren och deras anhöriga. Alla parter måste ta sitt ansvar och se till att denna tragiska händelse blir vändpunkten för textilindustrin i Bangladesh.

Mänskliga rättigheter
ARTIKEL | 22 april 2014

Olympiska rörelsen måste reformeras

Framtidens olympiska spel måste ta hänsyn till mänskliga rättigheter. Det menar Swedwatch, LO-TCO Biståndsnämnd, RFSU och RFSL som nu uppmanar den internationella olympiska kommittén, IOK, att anta en policy kring mänskliga rättigheter.

Gästarbetares villkor
ARTIKEL | 21 mars 2014

Från Sotji till Qatar

Handbolls-VM 2015 och fotbolls-VM 2022 hålls i Qatar. Värdskapen har satt igång en byggboom i ökenemiratet. Nu strömmar rapporter in om slavliknande villkor för de gästarbetare som bygger arenorna. Swedwatch fortsätter granska idrotten och de mänskliga rättigheterna.

Debattinlägg
ARTIKEL | 11 mars 2014

Det finns riktlinjer, Stora Enso

I höstas granskade Swedwatch Stora Enso i Indien. Det är ett drygt halvår sedan. Lägg till ett år. Det är den tidsrymd som små och stora barn har samlat papper i bara fötter på stinkande soptippar under stekhet sol till Stora Enso-företagets leverantörer i Pakistan.

Miljölagstiftning
| 6 mars 2014

AP7 slänger ut Barrick Gold

Det kanadensiska gruvbolaget Barrick Gold hamnar på sjunde AP-fondens svarta lista över bolag som fonden inte investerar i 2014.

Miljöbrott
ARTIKEL | 4 mars 2014

Drabbade av Chevrons miljöbrott på sverigebesök

Donald Moncayo är en av runt 30 000 ecuadorianer som menar att de drabbats av det amerikanska oljeföretaget Chevrons miljöförstöring i ecuadorianska Amazonas. Under sitt besök i Sverige uppmanar han AP-fonderna att sluta investera i bolaget.

Mänskliga rättigheter
Foto: Amy Helene Johansson
ARTIKEL | 4 mars 2014

Ny utbildning om MR–risker i värdekedjan

Missa inte Swedwatchs utbildning den 2 april om hur företag kan minimera risker för kränkningar av mänskliga rättigheter. Vi ger dig kunskap om hur internationella riktlinjer och ramverk omsätts till praktiskt arbete.

Bärbranschen
ARTIKEL | 20 februari 2014

Bärbranschen vill att alla vilda bär bli spårbara

Svensk Handel arrangerade den 19 februari ett möte med representanter från bärbranschen, uppköpare av vilda bär, berörda myndigheter och Swedwatch. En huvudfråga var vad som hände under bärsäsongen 2013.

Uttalande
ARTIKEL | 4 februari 2014

”Det behövs krav”, säger sponsorerna.

Till följd av Swedwatchs rapport om sponsorernas ansvar har Nordea, ATG och Vattenfall samt SOK, Sveriges olympiska kommitté, enats om att ställa skärpta mr-krav på blivande OS-värdar.

Debatt
ARTIKEL | 30 januari 2014

”IOK har varit väldigt naivt”

Sveriges olympiska kommittés, SOKs, ordförande Stefan Lindeberg gjorde i går flera viktiga och nya ställningstaganden om de olympiska spelens konsekvenser för mänskliga rättigheter.

Debatt
ARTIKEL | 27 januari 2014

Oroliga OS-sponsorer kallar till möte

Sveriges Radio uppger att Nordea bjudit in SOK och övriga huvudsponsorer till ett möte för att diskutera om de tillsammans kan påverka den olympiska rörelsen att ta ett större ansvar för mänskliga rättigheter.

Brottsanmälan
ARTIKEL | 23 januari 2014

Anmälan till OPIC om Buchanan Renewables i Liberia

Lokalbefolkningen i Liberia anmäler den amerikanska långivaren OPIC för missförhållanden i samband med ett biobränsleprojekt som Swedwatch har granskat tidigare, och där Vattenfall och Swedfund var minoritetsägare.

Miljö-ranking
ARTIKEL | 22 januari 2014

Svenska företag topprankas för hållbarhet

När den kanadensiska tidningen Corporate Knights för tionde året i rad rankar världens 100 mest hållbara företagen kvalar fem svenska företag in på listan.

Rapport
ARTIKEL | 16 januari 2014

Seminarium om internationella idrottsevenemang och mänskliga rättigheter

Varken Sveriges olympiska kommitté, SOK, eller dess huvudsponsorer ATG, Nordea och Vattenfall tar ansvar för att mänskliga rättigheter respekteras vid vinter-OS i Sotji.

Textilindustrin
ARTIKEL | 9 januari 2014

Locket på i Kambodja och Bangladesh

Det politiska läget i Kambodja och Bangladesh har hårdnat och drabbar textilarbetare som värnar sina rättigheter. Swedwatch summerar 2013 som ett svart år för textilarbetare i Sydasien.

Mänskliga rättigheter & sport
RAPPORT | 9 januari 2014

De olympiska kränkningarna

Varken Sveriges olympiska kommitté, SOK, eller dess huvudsponsorer ATG, Nordea och Vattenfall tar ansvar för att mänskliga rättigheter respekteras vid vinter-OS i Sotji.

Vinimport
RAPPORT | 12 december 2013

Systembolaget missar brister på vingårdar

Systembolaget har inlett ett ambitiöst och viktigt hållbarhetsarbete. Men ännu har man inte inspekterat vinodlingarna där riskerna är som störst. Där syns inga förbättringar.

Besprutad ananas
RAPPORT | 8 december 2013

Fruktade kemikalier

Ananas som importeras till Sverige från Costa Rica har med stor sannolikhet odlats med bekämpningsmedel som skadar både människor och miljö.

Fackliga rättigheter
RAPPORT | 25 november 2013

Stärkt föreningsrätt för sportklädesarbetare

Play Fair är ett unikt initiativ i sportklädesindustrin som har stärkt föreningsfriheten på fabriker i Indonesien. Företag som Adidas och Nike har undertecknat samma avtal som lokala leverantörer och fackförbund.

Gruvor Sydafrika
RAPPORT | 29 oktober 2013

Platinautvinning med risker

Utvinning av platina i Sydafrika sker med stora risker för människor och miljö. Trots det redovisar inte svenska företag med kopplingar till industrin hur de hanterar dessa risker.

Bok: En resa i bärskogen
RAPPORT | 25 oktober 2013

Landet där Skellefteå heter Khon Kaen

Nakhon från norra Thailand plockar blåbär på ett kalhygge några mil från Kattisavan i Västerbotten. Han plockar runt 100 kilo blåbär varje dag. Det är ungefär 160 liter. Nu kommer boken om Swedwatchs resa genom de svenska bärskogarna.

Arbetsvillkor
ARTIKEL | 25 september 2013

NKP-anmälan mot Electrolux och Mölnlycke läggs ner

Den svenska nationella kontaktpunkten (NKP) tar sig inte an Swedwatchs anmälningar mot Electrolux och Mölnlycke. NKP menar att båda företagen förbättrat relationerna med de lokala facken på de egna fabrikerna i Thailand.

Brister i arbetsmiljön
RAPPORT | 2 september 2013

Ökat ansvar krävs av Stora Enso i Indien

Säkerheten och arbetsmiljön brister på finsk-svenska skogskoncernen Stora Ensos fabriker i södra Indien. Det visar en granskning Swedwatch gjort i samarbete med Finnwatch.

Textilindustrin Bangladesh
RAPPORT | 5 juli 2013

Klädföretag fokuserar på kvinnors rättigheter

Svenska klädföretag verksamma i Bangladesh har ökat sitt fokus på kvinnors rättigheter. Bättre kvinnohälsa och nolltoleransprojekt mot kvinnovåld är några av satsningarna.

Arbetsvillkor i bärskogen
RAPPORT | 25 juni 2013

Stora framsteg i bärbranschens ansvarsarbete

Företag och grossister i den svenska bärbranschen har inför säsongen 2013 tagit lovvärda initiativ för att förbättra villkoren för utländska arbetare som plockar vilda bär i Sverige.

Arbetsvillkor i bärskogen
RAPPORT | 31 maj 2013

Schysstare villkor i bärskogen i sommar?

Inför bärsäsongen 2013 fördjupar bärbranschen sitt samarbete för ett ökat socialt ansvartagande, ett arbete där Swedwatch bidrar med en ny rapport.

Skatteplanering
RAPPORT | 21 maj 2013

Skatteflykt hindrar utveckling i Zambia

Zambia förlorar drygt sex miljarder kronor varje år i olovliga finansiella flöden och skatteflykt. Få företag berättar hur mycket skatt de betalar i landet och bristen på insyn försvårar utveckling.

AP2 jordbruksmark Brasilien
RAPPORT | 16 april 2013

Investering utan insyn

Den bristande transparensen runt Andra AP-fondens investering i jordbruksmark i Brasilien gör det omöjligt att granska hur fonden lever upp till sina åtagande gällande etik och miljö.

Löneförhandlingar
ARTIKEL | 9 april 2013

Swedwatch anmäler Electrolux och Mölnlycke

Swedwatch anmäler Mölnlycke och Electrolux till den svenska Nationella Kontaktpunkten (NKP) för att få klarhet i om företagen följer OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

Smyckesföretagens CSR-arbete
RAPPORT | 3 april 2013

Guldbranschen förbättrar sitt CSR-arbete

Smyckesföretagen Iduna och Smycka har tagit flera viktiga steg för att förbättra sitt CSR-arbete. De stora utmaningarna blir att stärka fackliga rättigheter och spåra guldets ursprung.

Investering bioenergi Liberia
RAPPORT | 11 mars 2013

Här ligger Vattenfalls biomassa och ruttnar

Statliga Vattenfall och Swedfund lämnade ett biomassaprojekt i Liberia hastigt i maj förra året. De svenska bolagen hade ingen exitstrategi för att minska de negativa följderna som sortin fick för lokalbefolkningen.

Bistånd och investeringar
RAPPORT | 5 mars 2013

Utan mark, utan makt

Klarar näringslivet att leverera biståndsmål? Swedwatchs granskning av Swedfunds satsning på ett bioenergiprojekt i Sierra Leone visar hur kvinnors rättigheter kommer i kläm när företaget Addax Bioenergy arrenderar mark för sockerrörsodling.

Hem- & hobbybranschen
RAPPORT | 27 november 2012

Nya satsningar på fabriksarbetare i Kina

Clas Ohlson och Rusta satsar på att stärka fabriksarbetarnas röst hos kinesiska leverantörer. Biltema och Jula saknar liknande ambitioner och kan inte redogöra för några konkreta satsningar på de fabriker där Swedwatch kritiserat arbetsvillkoren.

Utsläppskrediter
RAPPORT | 1 november 2012

Vi konsumerar, de kompenserar

Ett energiprojekt i Indien illustrerar problemen med att svenska utsläpp ska minskas genom köp av utsläppskrediter i utvecklingsländer.

Bärplockning Sverige
RAPPORT | 17 augusti 2012

Ingen ser skogen för alla träd

En överetablering av bärplockare skedde i somras på grund av att ingen instans tar ansvar för helheten. Kollektivavtal för inhyrda blåbärsplockare var en klar förbättring, samtidigt som problemen fortsatte för de ”fria” plockarna.

Tillverkning hem&hobby Kina
RAPPORT | 26 juni 2012

Från noll koll till full kontroll?

Clas Ohlson, Biltema, Jula och Rusta får ris och ros av Swedwatch. Villkoren på fabrikerna i Kina som tillverkar sommarprylar har förbättrats men flera företag brister i sitt arbete för mänskliga rättigheter i arbetslivet.

Guldutvinning
RAPPORT | 25 juni 2012

Svenskt bolag kränker rättigheter i Kongo

Swedwatch har i samarbete med Diakonia granskat problemen med människorättsbrott, korruption och farliga arbetsförhållanden vid guldutvinning i östra Kongo-Kinshasa.

Bristande kontroll sojaimport
RAPPORT | 12 juni 2012

Fler måste engagera sig för hållbar soja

Swedwatch har följt upp 2010 års granskning av brasiliansk sojaproduktion. Rapporten visar att problemen i Brasilien består trots att företagen som importerar soja arbetar mer aktivt med etik- och miljöfrågor.

Textilindustri Bangladesh
RAPPORT | 5 april 2012

En förlorad revolution?

Fattigdom, undernäring, långvariga separationer från barnen och boende i slum. Så ser livet ut för de tre miljoner textilarbetare i Bangladesh som syr våra kläder.

Produktion fiskmjöl
RAPPORT | 19 januari 2012

Vet du vad din middag åt till frukost?

Fiskbranschen ser fisk- och skaldjursodlingar som en väg att fortsätta förse marknaden med fisk när tillgången i haven minskar. Numera kokas och mals 25-30 miljoner ton fisk ner årligen till fiskmjöl som används som mat i odlingar av andra fiskar och skaldjur.

Smyckestillverkning
RAPPORT | 10 december 2011

Allt är inte glimmande guld

Guld är lyx. Men vägen från gruva till smycke är kantad av miljöproblem, korruption, barnarbete och dåliga arbetsvillkor. Ingen har koll på den smutsiga guldkedjan.

Arbetsvillkor i bärskogen
RAPPORT | 26 oktober 2011

Djungelns lag i svenska bärskogar

Hur gick det i bärskogarna i somras? Exploateringen har bytt skepnad. Nu är det de ”fria” plockarna som utnyttjas och de vågar inte protestera eftersom de är papperslösa.

Otydliga ägarriktlinjer
RAPPORT | 22 juli 2011

AP-fonderna investerar i problemgruvor

Vattenbrist, markkonflikter och trakasserier mot fackligt aktiva – Yanacochagruvan i Peru är ett av de företag som AP-fonderna investerar i trots starka indikationer på kränkningar av mänskliga rättigheter och miljöproblem.

Arbetsvillkor i bärskogen
RAPPORT | 29 juni 2011

Ny rapport granskar bärplockares villkor i Sverige

Under de senaste åren har tusentals asiatiska bärplockare kommit till Sverige för att plocka blåbär med löften om en bra inkomst. Gång på gång har de lurats. När säsongen varit över har många fått resa hem med större skulder än när de kom hit.

Mer pengar till odlarna
RAPPORT | 22 juni 2011

Dyrare kaffe är bra

Kaffepriset är högt just nu, vilket ofta rapporteras som ett problem. Men för kaffearbetarna är höga priser mycket bra, förutsatt att de får ta del av kakan.

Arbetsvillkor fabriker Kina
RAPPORT | 2 april 2011

Förbättringar i leksaksbranschen

Swedwatch släppte rapporten Reviewing Santa’s workshop 2009. Ett krav på leksaksbranschen var att se till att de fabriksanställda i Kina ska känna till sina rättigheter och ha möjlighet att klaga om dessa kränks.

Handel med hög risk
RAPPORT | 6 december 2010

De svåraste affärerna

Kan företag verka för mänskliga rättigheter i förtryckande regimer? Kan de ha en fredsfrämjande roll i områden som präglas av konflikt? Denna rapport handlar om företagande i länder där risken för kränkningar av mänskliga rättigheter är som störst.

Elekronikprodukter
RAPPORT | 13 oktober 2010

Konfliktmineraler – röster från Kongo

I din mobil och dator finns tenn, tantal, tungsten och guld som kan ha brutits i östra Kongo-Kinshasa. Utvinningen av dessa mineraler underblåser konflikten mellan den kongolesiska armén och rebellgrupper.

Uranimport
RAPPORT | 13 september 2010

Vattenfall brister i kontroll i Namibia

Statligt ägda Vattenfall importerar uran från Namibia för att användas som bränsle i svenska kärnkraftverk. Swedwatchs granskning visar att det finns brister vad gäller Vattenfalls kontroll av Rössinggruvan och dess framtida nedläggning.

Brasilianska kaffeodlingar
RAPPORT | 7 augusti 2010

Etik för dyrt för kaffebolagen

Få förbättringar hos Gevalias och Zoégas kaffeproducenter i Brasilien. Detta trots att kritik riktades mot bolagen redan 2005.

Matproduktion hot mot Amazonas
RAPPORT | 1 mars 2010

Mer kött och soja, mindre regnskog

Svenska företag som importerar kött och soja från Brasilien har kopplingar till leverantörer som bidragit till skövlad regnskog i Amazonas.

Kinesiska komponentfabriker
RAPPORT | 16 december 2009

Olaglig övertid i mobilfabriker

Klara förbättringar märks på de två fabriker som tillverkar mobilladdare åt bland annat Nokia och Motorola, men insatser krävs för att minska övertiden och avskaffa problematiska hälsotest.

Arbetsvillkor leksaksbranschen
RAPPORT | 2 december 2009

Hårt arbete bakom barnens julklappar

Sedan 2004 har arbetsvillkoren förbättrats på kinesiska leksaksfabriker. Ändå återstår mycket för att leksaksarbetarna ska ha bra villkor.

Hållbarhetsarbete & resultat
RAPPORT | 21 november 2009

Medarbetarna måste delta i etikarbetet

När anställda medverkar i företagets sociala förbättringar får arbetet med uppförandekoder och policies en betydligt bättre effekt.

Hot mot regnskogen
RAPPORT | 12 juni 2009

Fortsatt försäljning av tropiskt trä

Trots debatt om avverkningen av regnskogen och dess konsekvenser för klimatförändringen har få företag slutat sälja tropiska trävaror.

Ohållbar återvinning elavfall
RAPPORT | 13 april 2009

Elektronikexport bortom kontroll

EU:s medlemstater måste börja kontrollera sina hamnar för att stoppa den illegala exporten av elektroniskt avfall till fattiga länder.

Sockerrör Brasilien
RAPPORT | 13 februari 2009

Sekabs etanolimport granskad

SwedWatch har granskat det svenska etanolföretaget SEKABs import från Brasilien och de planer som finns för produktion i Tanzania.

Turism Thailand
RAPPORT | 29 oktober 2008

Researrangörer blundar för gästarbetare

Hotell som anlitas av svenska researrangörer i Thailand byggs av gästarbetare vars löner och arbetstider strider mot lagen, visar en rapport om turism.

Rättvisemärkt omtvistat
RAPPORT | 22 oktober 2008

Certifieringar kostar för kaffeodlarna

Att certifiera kaffe innebär ofta att kaffeodlarna i världen får bättre betalt och att de även får lättare att sälja sitt kaffe för export.

Internationell humanitär rätt
RAPPORT | 20 oktober 2008

Assa Abloy äger fabrik på ockuperad mark

I åtta år har Assa Abloy tillverkat lås i en fabrik som ligger på illegalt ockuperad mark, trots att bosättningarna är ett hinder för fred.

Kemikalieutsläpp
RAPPORT | 30 september 2008

Våra kläder ger miljöskador – i Syd

Tillverkningen av kläder har stora negativa miljöeffekter. Under hela textiltillverkningen går det åt stora mängder kemikalier, vatten och energi.

Utsatt lokalbefolkning
RAPPORT | 1 maj 2008

Skanska inblandat i kontroversiell oljeutvinning i Ecuador

Det är tveksamt om Skanska lever upp till sin uttalade etiska ambitionsnivå i Ecuador och förespråkar en oberoende undersökning i de områden där oljeutvinningen görs. Skanska bör också redovisa sina riskkonsekvensanalyser offentligt, visar Swedwatchs rapport.

Mineralutvinning Kongo
RAPPORT | 19 februari 2008

Kritik mot Lundin Minings i DRC

1996 tilldelades Lundingruppen en av världens största kända koppar- och koboltfyndligheter. Swedwatch har låtit utföra en fältstudie inför att mineralutvinningen väntas dra igång.

Gatusten från Kina
RAPPORT | 17 januari 2008

Dålig arbetsmiljö bakom stenprodukter

Swedwatch har undersökt arbetsvillkoren i produktionen av natursten från Kina. Inom rapporten presenteras en avtalsuppföljning gjord på uppdrag av fyra kommuner.

Kemikalier i avloppsvattnet
RAPPORT | 27 september 2007

Textilindustrin orsakar stora miljöskador

För att de svenska konsumenterna ska få billiga textilier betalar miljön och befolkningen i produktionsländerna ett högt pris, med förorenade vattendrag och mark som inte längre går att bruka.

Upphandling landstningen
RAPPORT | 28 mars 2007

Usla villkor vid tillverkning av sjukvårdsutrustning

Mänskliga rättigheter för anställda kränks i produktionen av textilier och kirurgiska instrument till svensk sjukvård. I rapporten ”Vita rockar och vassa saxar” granskar Swedwatch landstingens inköp av enkla kirurgiska instrument och sjukvårdstextilier.

Elektroniktillverkning Kina
RAPPORT | 20 december 2006

Farliga kemikalier i hemelektronik

Elektronikvaror sålda hos Clas Ohlson och Biltema innehåller höga och sannolikt otillåtna halter bly och den giftiga tungmetallen kadmium. Detta visar en granskning som Swedwatch har gjort.

Migrantarbetarna missgynnas
RAPPORT | 14 augusti 2006

Så tillverkas svenska fartyg i Kina

Många svenska rederier lägger beställningar i Kina. Dessvärre är arbetsförhållandena på de kinesiska varven ofta usla. Många arbetare jobbar tolv timmar om dagen, varje dag, för låga löner.

Mineralutvinning Indonesien
RAPPORT | 7 juni 2006

Sandvik beskyddas av brutal militär

Sandvik har haft det kontroversiella gruvbolaget Freeport som kund sedan 1997. Bolaget anklagas för allvarlig miljöförstöring och oetiska betalningar till indonesisk militär för beskydd av gruvan.

Arbetsvillkor kakaoproduktion
RAPPORT | 19 maj 2006

Chokladens mörka hemlighet

Bakom chokladen står unga arbetare utan socialt skydd, dåligt betalt och jobbar med bekämpningsmedel utan att kunna skydda sig.

Ägaransvar
RAPPORT | 1 mars 2006

Valart hotas av oljeprojekt i Ryssland

Ett gigantiskt gas- och oljeprojekt på Sakhalin i nordöstra Ryssland har medfört att den sällsynta västra gråvalen hotas av utrotning. Två havsbukter har drabbats av omfattande miljöförstöring.

Kaffeproduktion Brasilien
RAPPORT | 17 november 2005

Bitter verklighet bakom kaffet

Bakom Zoégas och Gevalias kaffe döljer sig arbetare som lever på existensminimum och saknar skydd samt odlingsmetoder som allvarligt skadar miljön.

Uppförandekod utan effekt
RAPPORT | 8 september 2005

Assa Abloy i Rumänien och Mexiko

Anställda utsätts för skadliga kemikalier utan fullgod skyddsutrustning, till exempel används det cancerogena klorerade lösningsmedlet Trikloretylen.

Fackliga rättigheter Sri Lanka
RAPPORT | 29 augusti 2005

Trelleborg i konflikt med facket

En av Trelleborgs fabriker på Sri Lanka har under drygt ett år försökt förhindra bildandet av en lokal, oberoende fackklubb.

Produktion Saudiarabien
RAPPORT | 4 juli 2005

En vara bland andra

Arbetsgivarna omhändertar migrantarbetarnas pass och den utländska arbetskraften kan inte byta jobb eller lämna landet utan chefens godkännande. Så ser verkligheten ut på den saudiska arbetsmarknaden där många svenska bolag verkar.

Obefintliga leverantörskrav
RAPPORT | 7 april 2005

Handelskung med bristande etik

Upp mot hälften av Clas Ohlsons varor har sitt ursprung i södra Kina, där domineras tillverkningen av unga gästarbetare som ofta uttnytjas på grund av bristen på kunskap om sina rättigheter.

Omstridd pappersmassefabrik
RAPPORT | 18 mars 2005

Protester mot Stora Enso i Brasilien

Det svenskfinska skogsföretaget bidrar till försvåra en jordreform, utarma naturen och förhindra en hållbar utveckling av landsbygden i Brasilien.

Arbetsvillkor fruktodlingar
RAPPORT | 15 januari 2005

Säsongsarbetarnas rättigheter åsidosätts

Låga löner, långa arbetsdagar och begränsade fackliga rättigheter är verkligheten för säsongsarbetare som skördar och hanterar frukt till svenska konsumenter i Chile och Sydafrika. De svenska inköparna måste skärpa sitt etikarbete.

Fusk vid fabrikskontroller
RAPPORT | 25 oktober 2004

Billig, snabb och lydig

Svenska leksaksföretag har etiska regler för arbetsvillkoren i tillverkningen av deras leksaker. Trots detta bryter åtta av nio leverantörer som Swedwatch och Fair Trade Center granskat mot internationella arbetsrättskonventioner och kinesisk lag.

Handel med militärregim
RAPPORT | 20 april 2004

Riskfylld handel med Burma

Svenska träföretag fortsätter att köpa teak från Burmas hotade skogar och grossisten Arno Holm säljer scampi till restauranger. Sandvik exporterade så sent som i mars 2004 bandstål till ett timmerföretag som ägs och kontrolleras av den burmesiska staten.