EU MICTF Linda dec 2019

Swedwatch deltog som panelist på ett möte i Bryssel i december om hållbar upphandling och lyfte vikten av Human Rights Due Diligence (HRDD) i leverantörsleden för metaller i elektronik och av att upphandlare ställer sociala krav gällande både mineraler och tillverkning av elektroniska produkter.

Den 12 december bjöds Swedwatch in och deltog på ett stängt möte om hållbar upphandling arrangerat av finska europaparlamentarikern Heidi Hautala och Europaparlamentets arbetsgrupp för företagsansvar.

Tillsammans med cirka 30 andra representanter från olika sektorer diskuterades bland annat hur EU kan arbeta för att underlätta hållbar upphandling i syfte att främja företagsansvar och de globala hållbarhetsmålen. Swedwatch presenterade Make ICT Fair-kampanjen och resultaten från rapporten Copper with a cost som belyser hur storskalig brytning av koppar påverkar lokalsamhällens tillgång till rent vatten, hälsa och försörjningsmöjligheter i Zambia, en av världens största exportörer av koppar.

Rapporten Copper with a cost är en del av Swedwatch medverkan i Make ICT Fair, en kampanj som sprider kunskap om arbetsvillkor och hur mänskliga rättigheter påverkas i produktionen av kommunikationsteknologi och kommer med förslag på lösningar. Syftet är att i slutändan förbättra livs- och arbetsvillkoren för människorna som arbetar i produktionen eller på annat sätt påverkas av den. Make ICT Fair finansieras av EU och delvis av Sida.

 

  • Bransch: IT och telekom
  • Fokusområden: Högrisk och konflikt
  • Publikation: Artikel
  • Region: Mellanöstern och Afrika

Senast publicerat

Presskontakt

jenny-sv
Jenny Haraldsson Molin