Fredsbyggande
RAPPORT | 26 november 2019

Företagens roll i fredsbyggande ofta förbisett

Över en miljard människor drabbas av våldsamma konflikter varje år, men företagens roll i att både elda på konflikter och att bidra till fred är ofta förbisedd i det internationella fredsbyggande arbetet, skriver Swedwatch i ett nytt policypaper.

Klimaträttvisa
ARTIKEL | 18 september 2019

Swedwatch ansluter sig till klimatkoalition

Swedwatch är en av över 300 organisationer, fackförbund och MR-försvarare som kräver ett kraftfullt agerande för klimatet, inte minst för de som drabbas hårdast av klimatförändringarna.

Högriskländer
ARTIKEL | 19 september 2019

FN uppmanar företag som gör affärer i Myanmar att göra noggrann HRDD

I en uppmärksammad rapport uppmanar FN företag som gör affärer i Myanmar att genomföra riskanalyser för negativ påverkan på mänskliga rättigheter, för att förhindra att de gynnar landets militär.

Teman
  • Arbetsvillkor
  • Högrisk- och konfliktområden
  • Utsatta grupper
  • Miljö och klimat
  • Lokalsamhällens rättigheter
  • Offentlig upphandling

Arbetsvillkor

I de globala leverantörsleden är risken för kränkningar av mänskliga rättigheter stor. Dessutom krymper många MR- och miljöförsvarares möjligheter att verka. Företag har ansvar att förhindra kränkningar i alla delar av sin verksamhet.

Läs mer om Arbetsvillkor

Högrisk- och konfliktområden

I områden där det råder krig och konflikt, eller där staten är svag, är risken att mänskliga rättigheter kränks förhöjd. Det ställer stora krav på företag med verksamhet i sådana områden att känna till och hantera riskerna.

Läs mer om Högrisk- och konfliktområden

Utsatta grupper

Vissa grupper löper större risk att påverkas negativt av företags verksamhet än andra. Det kan handla om barn, ursprungsfolk eller migrantarbetare. Oavsett vilka de är, har företag ett ansvar att förhindra att deras rättigheter kränks.

Läs mer om Utsatta grupper

Miljö och klimat

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar och nära sammanlänkade med påverkan på mänskliga rättigheter. Företag har ett ansvar att förhindra att de bidrar till miljöförstöring och klimatförändringar.

Läs mer om Miljö och klimat

Lokalsamhällens rättigheter

Stora projekt som gruvnäring eller dammbyggen tvingar ofta människor att flytta. Samhällen som berörs av ett företags verksamhet har rätt att bli tillfrågade innan nya projekt startar och de som påverkas negativt har rätt till skälig kompensation.

Läs mer om Lokalsamhällens rättigheter

Offentlig upphandling

Den offentliga sektorn upphandlar varje år varor och tjänster för miljarder. Staten, kommunerna och landstingen har ett särskilt ansvar att se till att det som köps in är hållbart producerat. De har också stora möjligheter att värna mänskliga rättigheter och miljö i produktionen genom att ställa krav.

Läs mer om Offentlig upphandling