electro2_1

Arbetare på Electrolux fabrik i Rayong demonstrerar i Bangkok mot Electrolux beslut att avskeda anställda. Foto:IndustriALL Thai

Swedwatch anmäler Mölnlycke och Electrolux till den svenska Nationella Kontaktpunkten (NKP) för att få klarhet i om företagen följer OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

I båda fallen gäller det dotterbolagens ageranden i löneförhandlingar i Thailand. I samband med löneförhandlingar 2011 och 2012 har arbetare och fackligt aktiva på Mölnlyckes och Electrolux fabriker i Thailand blivit avskedade eller suspenderade från sina arbeten efter vad företagen hävdar varit illegala strejker. Mölnlycke avskedade 22 anställda och Electrolux runt hundra anställda.

Företagens agerande strider inte mot thailändsk lag men är uppseendeväckande konfrontativt och anti-fackligt i ljuset av OECD:s riktlinjers principer om att arbetsgivares och arbetstagares samråd och samarbete ska främjas. Då båda fallen visar på ett repressivt mönster mot föreningsfrihet och rätten att förhandla kollektivt, vilket är ett stort problem i asiatiska produktionsländer, vill Swedwatch få prövat vad som ska gälla för företag i liknande situationer - nationell lag eller OECD: s riktlinjer, som i högre utsträckning stödjer föreningsfrihet. Syftet med anmälan är att få ett opartiskt omdöme som kan fungera prejudicerande.

  • Bransch: Maskiner och konstruktion
  • Publikation: Artikel
  • Region: Centralasien
  • Teman: Arbetsvillkor

Senast publicerat

Presskontakt

jenny-sv
Jenny Haraldsson Molin