Barnarbete, löner under miniminivå och obetald övertid. Storföretag som H&M brister i att identifiera och hantera omfattande människorättskränkningar i Myanmars växande textilindustri. Det visar en ny rapport från den holländska organisationen SOMO.

Under de senaste åren har textilindustrin exploderat i Myanmar, ett land som under 50 år styrts med järnhand av militärjuntan. Sedan handelssanktionerna hävts är Myanmars största exportmarknad EU, som under 2015 importerade kläder från landet till ett värde av 423 miljoner euro, omkring 4 miljarder svenska kronor. Det var en ökning med hela 80 procent jämfört med året innan.

Rapporten ”The Myanmar Dilemma” från den holländska organisationen SOMO (Centre for Research on Multinational Corporations) visar dock att utvecklingen har haft ett högt pris. Kläder som tillverkas för storföretag som H&M produceras för mycket låga löner i en bransch där orättmätigt långa arbetsdagar och barnarbete är vanligt förekommande, enligt rapporten.

Arbetstagarna i Myanmars textilindustri är till stor del människor som sökt sig från landsbygden till staden för att hitta jobb. Ofta hamnar de i slummen, med små, om några, möjligheter att förbättra sina levnadsförhållanden då den lagliga minimilönen i landet är 2,48 euro, motsvarande omkring 23 kronor per dag. För att tjäna sitt uppehälle måste många arbeta långa dagar och det förekommer, enligt SOMO:s research, även tvångsarbete och obetald övertid i fabrikerna.

Den växande textilindustrin har stor potential att skapa ekonomisk tillväxt och bidra till att minska fattigdomen i Myanmar. Men det finns samtidigt en risk att utvecklingen rentav förvärrar situationen genom att skapa negativa effekter för arbetstagare, miljö och ekonomi. Därför måste alla aktörer; klädestillverkare, företag som köper kläderna, Myanmars regering och regeringar i länder som handlar med landet ta sitt ansvar för att skydda och respektera mänskliga rättigheter.

För rapporten intervjuade SOMO:s researchteam 400 arbetstagare i tolv olika burmesiska textilfabriker som producerar för utländska företag. I rapportens rekommendationer skriver SOMO att såväl utländska företag som regeringar har en viktig roll att spela för att förebygga och förhindra kräkningar av miljö och mänskliga rättigheter i landet. Framför allt bör de, enligt SOMO, bland annat:

-          Endast acceptera demokratiskt valda fackföreningar, som har en oberoende ställning gentemot arbetsgivare och stat. Arbetstagare har rätt att skapa och ingå i fackföreningar som de själva väljer.

-          Verka för en regional grundlön för att motverka dagens situation där tillverkare konkurrerar genom att pressa ned lönerna.

-          Undersöka huruvida barnarbete förekommer i tillverkningsprocessen. Arbetsgivare bör, som standard, genomföra utförliga ålderskontroller. Arbetstagare mellan 15 och 18 år bör undantas från riskfyllda arbetsuppgifter.

-          Det är även av yttersta vikt att företag underlättar för en övergång till formell skolgång på hel- eller deltid för barn som arbetar, beroende på deras ålder. Arbetsgivare och köpare bör betala för löner och skolavgifter till dess barnet når arbetsför ålder enligt nationell lagstiftning.

  • Bransch: Tillverkning
  • Publikation: Artikel
  • Region: Syd- och Sydostasien
  • Teman: Arbetsvillkor

Senast publicerat

Presskontakt

jenny-sv
Jenny Haraldsson Molin