India. Photo by Jonas Gratzer|Coal-mining-India besk

I samband med klimattoppmötet One Planet Summit i Paris, där statsminister Stefan Löfven och klimatminister Isabella Lövin medverkar, uppmanar Swedwatch, Naturskyddsföreningen och Svenska kyrkan i ett öppet brev den svenska regeringen att ställa tuffare krav på att finanssektorn växlar upp sitt klimatarbete.

Idag träffas världens ledare i Paris för att medverka vid One Planet Summit. Bakom mötet står den franske presidenten Emmanuel Macron, och fokus för diskussionerna ligger på finanssektorns roll och viktiga bidrag till den akuta klimatomställning som krävs: i Parisavtalet har investerare en nyckelroll för att minska utsläppen av växthusgaser genom att flytta kapital till gröna investeringar.

Swedwatchs rapport Turning the tide - The urgent need to shift capital flows to climate solutions: a case study of ten fund management companies som publiceras idag visar dock att svenska investerare befinner sig mycket långt ifrån att bidra till uppfyllandet av målen i Parisavtalet som anger att världens utsläpp av växthusgaser måste börja minska senast 2020. Annars är risken stor att målet inte kan nås om en global temperaturökning som understiger två grader under detta århundrade.

Rapporten granskar hur Sveriges tio största fondbolag bidrar till klimatomställningen och visar bland annat att fondbolagen inte redovisar vilken klimatpåverkan deras portföljföretag har. De kan inte heller redovisa några ökningar i klimatvänliga investeringar under de senaste åren.

En annan slutsats är att den frivillighet som finanssektorns klimatarbete bygger på inte förmår styra branschen mot att ta ett klimatansvar i den snabba takt som krävs. Studiens portföljanalys visar att fondbolagens nuvarande portföljinvesteringar i väntas bidra till temperaturökningar på 4 till 6 grader.

Inför statsministerns och klimatministerns medverkan vid One Planet Summit rekommenderas regeringen bland annat att införa bindande krav på att svenska kapitalförvaltare och större kapitalägare redan nästa år redovisar resultat från scenarioanalyser för hela sitt investerade kapital. Det bör även bli obligatoriskt för dessa aktörer att mäta och öppet redovisa både ökningar i gröna investeringar och hur portföljerna bidrar till t.ex. klimatförändringar och avskogning.

Läs brevet i sin helhet här.

  • Bransch: Finans
  • Publikation: Artikel
  • Teman: Miljö & klimat

Senast publicerat

Presskontakt

jenny-sv
Jenny Haraldsson Molin