img_chevron_2

Donald Moncayo och advokaten Pablo Fajardo efter riksdagsseminariet om Chevron/Texacofallet i Ecuador och Boliden i Chile.

Donald Moncayo är en av runt 30 000 ecuadorianer som menar att de drabbats av det amerikanska oljeföretaget Chevrons miljöförstöring i ecuadorianska Amazonas. Under sitt besök i Sverige uppmanar han AP-fonderna att sluta investera i bolaget.

– Svenska pensioner borde inte investeras på bekostnad av människor och miljö i fattiga länder. Jag har förlorat min mamma och två syskon på grund av oljan. Cancer, missbildningar och hudåkommor är extremt vanligt i området där jag bor. Vi visste inte att vattnet som vi tvättade oss i var förgiftat, säger Donald Moncayo under ett seminarium om miljöbrott och företagsansvar i riksdagen.

Mellan 1964 och 1990 utvann företaget, som då hette Texaco, olja i regnskogen i nordöstra Ecuador och lämnade sedan över 1000 öppna dammar med oljeslam som förorenat ett område på 500 000 hektar. För det dömdes Chevron förra året till miljardböter av en ecuadoriansk domstol. Invånarna menar att både människor och djur blivit sjuka och dött av oljeresterna.

Trots att Chevron valde att föra rättsprocessen i Ecuador istället för i USA har bolaget inte accepterat domen från ecuadorianska domstolar utan driver nu en annan rättsprocess, i USA, där man anklagar bybornas advokater och de ecuadorianska domstolarna för korruption. Inför domslutet har de svenska AP-fonderna som har ca två miljarder kronor investerade i bolaget, valt att avbryta den dialog man tidigare fört med bolaget om hållbarhetsfrågor, enligt det gemensamma Etikrådets årsrapport. Det är oklart hur lång tid denna rättsprocess kommer att ta och under tiden har AP-fonderna sina investeringar kvar. Donald Moncayo som besökt Sverige tillsammans med de drabbades advokat, Pablo Fajardo, menar att AP-fonderna borde ta sitt ansvar och antingen sälja av aktierna i bolaget eller agera som ägare på bolagets årsstämma i maj. Swedwatch har sökt Etikrådet för en kommentar men det har inte gått att nå.

– Den ecuadorianska staten har också gjort fel i att man brustit i kontroll men företaget har brutit mot de lagar som fanns även då. Ecuador skulle aldrig ha råd att genomföra den sanering som behövs. Chevrons omsättning är flera gånger högre än hela Ecuadors statsbudget, säger advokaten Pablo Fajardo.

Swedwatch har tidigare uppmärksammat behovet av ökad transparens och tydligare kriterier för de hållbarhetsdialoger som Etikrådet för med olika bolag, samt mer resurser till etikarbetet. Läs rapporterna Rena guldgruvan och Investering utan insyn. Generellt har AP-fondernas hållning varit att föra dialog med bolag snarare än att utesluta dem men i september förra året gick Etikrådet mot den linjen och uteslöt fyra bolag ur sina portföljer. Latinamerikagrupperna som var med och anordnade seminariet i riksdagen tillsammans med Miljöpartiet har tidigare besökt det drabbade området i Ecuador. Se filmen från deras besök. Under seminariet diskuterades också Bolidens ansvar för dumpning av giftigt avfall i Arica i Chile och den pågående rättsprocessen kring detta.

  • Bransch: Metaller och material
  • Publikation: Artikel
  • Region: Latinamerika
  • Teman: Miljö & klimat

Senast publicerat

Presskontakt

jenny-sv
Jenny Haraldsson Molin