img_5888

Rent vatten är en mänsklig rättighet. Ändå får många inte komma till tals i viktiga beslutsprocesser kring vattenanvändandet. På Världsvattendagen diskuterar Swedwatch bland annat urfolks rätt till inflytande över världens vattenresurser.

UN Waters World Water Development Report har i år har temat “Leaving no one behind” och lyfter grupper som på olika sätt lever i utsatta situationer vad gäller tillgång till och beslutsfattande relaterat till vatten. Med rapporten som grund arrangerar Swedish Water House på Världsvattendagen den 22 mars ett seminarium som fokuserar på situationen för urfolk, vars medbestämmanderätt kring vattenresurser kränks på många håll i världen. Swedwatch medverkar som medarrangör och kommer att ta plats i en av panelerna för att särskilt lyfta företagens ansvar.

Välkomna att lyssna på olika röster, perspektiv och exempel och att diskutera hur man kan skapa strukturer för att inkludera alla i beslutsprocesser kring vatten - och vad vatten som mänsklig rättighet för alla egentligen innebär.

Program och anmälan

Läs mer om World Water Day

  • Publikation: Artikel

Senast publicerat

Presskontakt

jenny-sv
Jenny Haraldsson Molin