Kopplingen mellan kläder och kvinnlig frigörelse är återkommande i modehistorien – från Coco Chanels byxor på 1920-talet och 1960-talets minikjol till Sara Danius knytblus. Men kvinnorna som syr våra kläder arbetar fortfarande under mycket svåra villkor och med löner det inte går att leva på.

Nu finns en historisk möjlighet till förändring genom att införa lagstiftning om levnadslön i modebranschen, skriver Fairtrade Sverige och Swedwatch på internationella kvinnodagen i en debattartikel i tidningen Aktuell Hållbarhet.

Dagens ”fast fashion” bygger på överproduktion och utnyttjande av anställda i de globala leverantörskedjorna. I dag är över 80 procent av alla anställda vid textilfabriker runtom i världen kvinnor. De spelar en viktig roll för att hålla modekarusellen snurrande – men är på grund av politiska och socioekonomiska faktorer mer utsatta än sina manliga kollegor. Arbetsförhållandena de tvingas acceptera är ofta omänskliga, ibland även olagliga.

Kvinnliga anställda utsätts bland annat för påtvingad och obetald övertid, löneavdrag och könsrelaterat våld. Trots arbetsdagar på över tolv timmar sex dagar i veckan räcker pengarna inte till: Beroende på vilket land de bor i får de mellan två och fem gånger mindre än vad de behöver för att kunna försörja sig själv och sin familj.

Utöver arbetet på fabrikerna finns dessutom en annan, mer okänd arbetsmarknad. Broderierna eller paljetterna på din favorittröja kan ha tillverkats av en kvinna som arbetar i sitt eget hem, helt utan kontrakt eller socialt skyddsnät. Och det är ingen liten grupp – i dag beräknas det finnas omkring 50 miljoner hemarbetande kvinnor i textilindustrin bara i södra Asien. Klädföretagens önskan att producera så mycket kläder som möjligt till så låga priser som möjligt skapar ett enormt tryck på klädfabrikerna som förlitar sig på hemarbetarna för att klara ohållbara tidsfrister och ordervolymer. Dessa kvinnor tjänar i genomsnitt 40 procent mindre än fabriksanställda och kan i perioder arbeta helt utan ersättning. Det informella arbetet gör det praktiskt taget omöjligt för dem att etablera relationer med fackföreningar och därmed hävda sina rättigheter.

Konsumenters krav på hållbart mode har fått vissa modeföretag att åta sig att minska sin negativa påverkan på människor och miljö. Men varken deras initiativ eller FN:s frivilliga riktlinjer om företags ansvar för mänskliga rättigheter är tillräckliga. Det är helt oacceptabelt att kvinnorna som sliter för att vi ska kunna köpa en ny tröja till helgen inte kan försörja sig själva och sina familjer.

Vi välkomnar därför det direktiv som EU-kommissionen håller på att ta fram om företags ansvar för mänskliga rättigheter och miljö. Men för att lagstiftningen ska göra skillnad för alla berörda behöver lagtexten erkänna den särskilda utsatthet som flickor och kvinnor ofta befinner sig i. Avsaknaden av genusperspektiv i nuvarande förslag är något som Fairtrade och Swedwatch tidigare kritiserat, tillsammans med andra organisationer och fackförbund. Och vi kommer fortsätta att lyfta frågan för att också flickor och kvinnor ska gynnas av en kommande lagstiftning.

För att ytterligare sätta press på beslutsfattarna i EU och synliggöra modebranschens låga löner pågår dessutom ett medborgarinitiativ för lagkrav på levnadslön för textilanställda. Och här kan vi alla vara med och göra skillnad. Initiativet Good Clothes, Fair Pay, som stöds av ett 50-tal icke-statliga organisationer och fackföreningar, samlar nu i namnunderskrifter för att de som tillverkar våra kläder ska kunna leva på sina löner. Om namninsamlingen lyckas få en miljon underskrifter måste EU-kommissionen utreda frågan. Vi har alltså en unik chans att bidra till den förändring som kommer vara avgörande för att förbättra arbetsvillkoren för dessa kvinnor.

Kopplingen mellan kläder och kvinnors frigörelse kan inte länge bara handla om plaggen vi bär. Den måste också handla om att ge kvinnorna som tillverkar kläderna möjlighet att ta sig ur fattigdomen och själva forma sina liv. Här har modeföretagen möjlighet att skapa verklig förändring – genom att börja betala löner som det går att leva på.

Alice Blondel, kanslichef, Swedwatch

alice_blondel

Amira Malik Miller, policyansvarig, Fairtrade Sverige

Amira Malik Miller2

Texten ovan publicerades ursprungligen i tidingen Aktuell Hållbarhet den 8:e mars 2023.

  • Fokusområden: Leverantöskedjor
  • Publikation: Artikel

Senast publicerat

Kontaktperson