Finnwatch har granskat allt från arbetsförhållanden inom Thailands fiskeindustri till konfliktmineraler i elektronikprylar. Nu hotas organisationen av halverat budgetstöd.

Om det finska Finansdepartementets budgetförslag röstas igenom i parlamentet minskar finansieringen till utvecklingsorganisationer med 43 procent (49 miljoner euro). För Finnwatch som granskar finska företags fotavtryck i utvecklingsländer betyder det ett budgetbortfall på 60 000 euro per år, nästan 40 procent av organisationens omsättning.

- Om beslutet realiseras måste vi skära ner på vår granskning dramatiskt och gå från fyra till två anställda, säger organisationens chef Sonja Vartiala till Swedwatch.

Förslaget från Finansdepartementet är samtidigt att öka finansieringen till Finnfund. Ett statligt riskkapitalbolag som erbjuder riskfinansiering av företagsprojekt i utvecklingsländer och Ryssland. Enligt förslaget ska Finnfund få 100 miljoner euro ur biståndsbudgeten, vilket är 60 miljoner mer än organisationen ansökt om.

Sonja Vartiala säger till Swedwatch att hon tycker att regeringen borde sträva efter en balans mellan biståndsstöd till NGO’s och företag. Med ökad finansiering till de senare blir det dessutom extra viktigt att granska och utvärdera vad företagens verksamhet och investeringar får för effekter på miljö och mänskliga rättigheter, menar hon.

Förslaget kommer att diskuteras internt inom den finska regeringen innan det presenteras för parlamentet i mitten av september. I december fattas det slutliga beslutet.

- Det är djupt oroväckande. Om Finlands nya regering vill stå upp för mänskliga rättigheter och värna företags bidrag till utveckling i fattiga länder och repressiva regimer kan de inte dra undan mattan för granskning. Finnwatchs roll som watchdog är oerhört viktig, säger Swedwatchs rapportchef Karl Bergbom.

  • Bransch: Övrigt
  • Publikation: Artikel
  • Region: Europa

Senast publicerat

Presskontakt

jenny-sv
Jenny Haraldsson Molin