IMG_5705mediumljus

I februari arrangerade Swedwatch ett webbinarium där bland andra FN:s särskilda rapportör för mänskliga rättigheter och miljö diskuterade företags skyldigheter att hantera farliga utsläpp från gummiindustrin. Som medarrangör stod Source International och Mighty Earth.

Till grund för diskussionen låg en ny Swedwatch rapport som tagits fram med stöd från Source International och den liberianska människorättsorganisationen Green Advocates International. Rapporten redovisar hur skadliga utsläpp i samband med naturgummiproduktion i Liberia förorenat lokala vattenkällor, vilket i sin tur påverkar människors hälsa och möjligheter till försörjning.

Paneldeltagarna betonade att de ramverk som företag utgår från när de kartlägger sin påverkan på mänskliga rättigheter – så kallade risk-och konsekvensanalysramverk – även måste integrera ett miljöperspektiv. Deltagarna underströk även att företag måste låta lokalsamhällen få tillgång till resultaten från denna typ av konsekvensanalyser. Slutligen lyftes den viktiga roll som flerpartsforum såsom den Globala plattformen för hållbart naturgummi (GPSNR) spelar i arbetet för mer hållbart producerat naturgummi.

Ta del av presentationerna här:

David Boyd, FN:s särskilda rapportör för mänskliga rättigheter och miljö

Margaret Kran-Annexstein, Mighty Earth och medlem i GPSNR:s verkställande utskottMercy Anthony
, Natural Resource Women Platform, Liberia

Flaviano Bianchini, Source International

Panelen

Senast publicerat

Communications Advisor