grasberg.bild3_ Sandvik har haft det kontroversiella gruvbolaget Freeport som kund sedan 1997. Bolaget anklagas för allvarlig miljöförstöring och oetiska betalningar till indonesisk militär för beskydd av gruvan.

1997 inleddes Sandviks affärsrelation med Freeport, två år efter det att en australiensisk biståndsorganisation och den katolska kyrkan rapporterat om att indonesisk militär hade dödat, internerat och torterat papuaner inne på Freeports ägor, fordon eller i företagets fraktcontainrar. 2002 valde Sandvik att sluta ett större, tolvårigt kontrakt med Freeport, värt 700 miljoner SEK.

Freeport bryter guld och koppar i en av världens mest mineralrika gruvor, belägen i den indonesiska provinsen Papua. För närvarande utreds Freeports betalningar till den brutala indonesiska militären. Indonesiens miljöministerium anklagar dessutom företaget för allvarlig miljöförstöring. Sandvik bidrar med betydelsefull gruvutrustning till Freeport, men anser sig ändå inte ha något ansvar för de förhållanden som präglar verksamheten.

Sedan 1960-talet präglas Papua av en konflikt mellan de papuaner som vill ha självständighet och den indonesiska militären och statsmakten. Sandvik och Freeport befinner sig mitt i denna konflikt. Gruvprojektet bevakas av den indonesiska militären och Freeport betalar för detta beskydd, samtidigt som militären är den institution som kränker papuanernas mänskliga rättigheter. För närvarande har Sandvik 250 anställda inne på det militärbevakade gruvområdet.

År 2002 uppgick Freeports kostnader för militärt beskydd till motsvarande 40 miljoner SEK. Sedan dess har de ökat i storlek. Enligt uppgifter från människorättsorganisationen Global Witness har pengar gått till såväl militära institutioner som enskilda militärer som general Mahidin Simbolon, anklagad för att vara en av de ansvariga bakom våldet på Östtimor 1999.

Freeport har också kritiserats hårt för att ha skapat svår miljöförstörelse. Det största problemet gäller hanteringen av avfallet som skapas vid mineralutvinningen. Avfallet har dumpats i flodsystemen som finns runt gruvan och skadat den biologiska mångfalden. Miljöministeriet betraktar dumpningen som olaglig. Fallet utreds nu i Indonesien.

Enligt OECD:s riktlinjer för multinationella företag ska företag då det är möjligt uppmuntra affärsparters att respektera mänskliga rättigheter och skydda miljön. FN:s etikinitiativ Global Compact skriver att företag ska vara fullt medvetna om människorättsaspekter både hos leverantörer och kunder så att de kan välja lämpliga affärspartners. Sandvik anser att företaget har levt upp till båda dessa skrivningar i förhållande till Freeport. Detta trots att Sandvik inte fört fram några åsikter till Freeport angående gruvverksamhetens effekter och trots att inga kontakter tagits med de grupper som berörs av gruvan och som är kritiska till Freeports verksamhet.

  • Bransch: Metaller och material
  • Publikation: Rapport
  • Region: Syd- och Sydostasien
  • Teman: Högrisk och konflikt

Presskontakt

jenny-sv
Jenny Haraldsson Molin