IMG_6976cropped

Klimatkrisen är en av de absolut mest akuta, avgörande och komplexa frågor som mänskligheten och vår planet står inför. Med COP27 finns en möjlighet att öka takten i övergången bort från fossila bränslen till förnybart. Men om omställningen ska lyckas måste den inte bara vara snabb utan även rättvis och inkluderande. 

”Förnybar energi är avgörande för att minska utsläppen av växthusgaser och bromsa den globala uppvärmningen. Men omställningen måste både vara miljömässigt hållbar och rättvis för de människor som berörs”, säger Davide Maneschi, ansvarig på Swedwatch för arbetet som rör klimatomställning och hållbara investeringar.

Omställningen måste grundas på människorättsprinciper och skydda urfolks och andra lokalsamhällens rättigheter, till exempel genom att de alltid måste ge sitt informerade samtycke innan några projekt startar, det som benämns FPIC – free, prior and informed consent, enligt FN:s urfolksdeklaration.

Research från Swedwatch och andra organisationer har visat att produktion av förnybar energi i låginkomstländer ofta är förknippat med negativ påverkan på både människor och miljö som förbises av både stater och företag. I många fall får drabbade samhällen ingen kompensation eller upprättelse. Det är även en av de farligaste sektorerna att granska för miljöförsvarare som ofta utsätts för hot och våld.

”Klimatomställningen måste sätta fokus på de marginaliserade grupper som påverkas av den. Omställningen till förnybar energi måste med andra ord också innefatta de samhällen som påverkas, de måste till exempel självklart få tillgång till den energi som produceras. Fattigdomsbekämpning och en inkluderande, ansvarsfull och rättvis utveckling måste vara högsta prioritet från början, så som allmän tillgång till ekonomiskt överkomliga, tillförlitliga och moderna energitjänster för alla grupper i samhället – och lokalsamhällen måste få de förutsättningar de behöver för att kunna ta vara på de socioekonomiska fördelar som förnybara energiprojekt ger”, säger Davide Maneschi.

På COP27, som hålls mellan den 6-18 november i Sharm el-Sheikh i Egypten kommer Swedwatch att arrangera ett sidoevent tillsammans med Naturskyddsföreningen. Den rättvisa klimatomställningen, och vikten av att urfolksrättigheter respekteras vid förnybara energiprojekt, kommer att stå i fokus. Civilsamhällesorganisationer verksamma i Sydafrika och Kenya kommer att medverka och de kommer att visa olika exempel på hur energiomställningen har drabbat samhällen och urfolk i dessa länder.

”Mänskliga rättigheter, landrättigheter, miljörättigheter och lokalsamhällets rättigheter måste vara i fokus för alla processer runt en rättvis klimatomställning. Klimatomställningen ska ju inte tynga ner lokalsamhället, fördriva dem från deras marker eller utgöra en källa till konflikt”, säger Mali Ole Kaunga, grundare och chef vid Impact, en organisation som arbetat med mänskliga rättigheter och social inkludering i norra Kenya i över 20 år. Impact är en partnerorganisation till Swedwatch, och är en av de organisationer som kommer medverka på sidoeventet.

För att klimatåtgärder ska bli effektiva, rättvisa och rättighetsbaserade, uppmanar Swedwatch världens ledare, regeringar och företag att verka aktivt för omställningen till ansvarsfull förnybar energi genom att erkänna att mänskliga rättigheter är centrala för omställningen. Läs våra rekommendationer 👇🏽.

utsidainfosheetCOP27

Klimatomställningen ska inte tynga ner lokalsamhället, fördriva dem från deras marker eller utgöra en källa till konflikt

FOy_G_LXsAUYyQvVårt event sänds live på YouTube
Ta del av Swedwatchs COP27 sidoevent: ”Social and Environmental Justice in the Energy Transition: Lessons from Africa” som sänds live den16 november kl EET 15:00-16:30.

RamsonAtt skapa möjlighet till dialog mellan olika aktörer är en central del av Swedwatchs arbete för att stärka miljö- och människorättsförsvarare. Under COP27 deltar Ramson Karmushu från Impact Kenya på vårt sidoevent.

I en intervju med Swedwatch ger han sin syn på behovet av en rättvis klimatomställning (artikeln är på engelska).


 

Mer på samma tema:

Öppet brev: Inför COP27 har Swedwatch tillsammans med fler än 200 civilsamhällesorganisationer från hela världen skrivit under ett öppet brev. Huvudbudskapet är att klimatomställningen måste ske rättvist, särskilt när det gäller urfolk och andra grupper som befinner sig i frontlinjen.

Inför COP27 skrev Swedwatch tillsammans med en lång rad organisationer och individer under en namninsamling för att uppmärksamma bristen på mänskliga rättigheter i värdlandet Egypten, i synnerhet regeringens restriktioner kring rätten till yttrandefrihet, och risken för att det kan påverka konferensen på ett negativt sätt. 

Artikel: Nio konkreta förslag inför Stockhlom+50

Policyrapport: Hög tid för Sveriges att agera för fossilfri exportfinansiering

 
Presskontakt
AMI RUND
Ami Hedenborg, Media Manager