MAKE ICT FAIR
ARTIKEL | 14 december 2020

Webinar: Hållbar upphandling av elektronik med fokus på mineraler

Upphandlande myndigheter har en unik möjlighet att ställa krav på ansvarsfull utvinning av mineraler vid upphandlingen av elektronikprodukter. Det här webinaret den 19e januari 2021 utforskar möjligheter, metoder och erfarenheter från olika EU-länder i att inkludera sociala krav gällande arbetsvillkor och mänskliga rättigheter i mineralledet i upphandlingen av elektronik.

Läkemedel i miljön
ARTIKEL | 20 november 2020

Swedwatch lyfte risker med läkemedelstillverkning i EU-panel

Tidigare i månaden medverkade Swedwatch i ett digitalt seminarium arrangerat av EU-parlamentets MEP Interest Group on Antimicrobial Resistance. Vid det välbesökta seminariet argumenterade Swedwatch som del av panelen för ökad transparens och ökat ansvarstagande i läkemedelsindustrins leverantörsled.

Human Rights Due Dilligence
ARTIKEL | 29 september 2020

Swedwatch bakom kampanj för human rights due diligence

Idag lanseras kampanjen Visa Handlingskraft, som uppmanar Sverige att aktivt verka för en lagstiftning som tvingar företag att ta ansvar för mänskliga rättigheter.

Teman
  • Arbetsvillkor
  • Högrisk- och konfliktområden
  • Utsatta grupper
  • Miljö och klimat
  • Lokalsamhällens rättigheter
  • Offentlig upphandling

Arbetsvillkor

I de globala leverantörsleden är risken för kränkningar av mänskliga rättigheter stor. Dessutom krymper många MR- och miljöförsvarares möjligheter att verka. Företag har ansvar att förhindra kränkningar i alla delar av sin verksamhet.

Läs mer om Arbetsvillkor

Högrisk- och konfliktområden

I områden där det råder krig och konflikt, eller där staten är svag, är risken att mänskliga rättigheter kränks förhöjd. Det ställer stora krav på företag med verksamhet i sådana områden att känna till och hantera riskerna.

Läs mer om Högrisk- och konfliktområden

Utsatta grupper

Vissa grupper löper större risk att påverkas negativt av företags verksamhet än andra. Det kan handla om barn, ursprungsfolk eller migrantarbetare. Oavsett vilka de är, har företag ett ansvar att förhindra att deras rättigheter kränks.

Läs mer om Utsatta grupper

Miljö och klimat

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar och nära sammanlänkade med påverkan på mänskliga rättigheter. Företag har ett ansvar att förhindra att de bidrar till miljöförstöring och klimatförändringar.

Läs mer om Miljö och klimat

Lokalsamhällens rättigheter

Stora projekt som gruvnäring eller dammbyggen tvingar ofta människor att flytta. Samhällen som berörs av ett företags verksamhet har rätt att bli tillfrågade innan nya projekt startar och de som påverkas negativt har rätt till skälig kompensation.

Läs mer om Lokalsamhällens rättigheter

Offentlig upphandling

Den offentliga sektorn upphandlar varje år varor och tjänster för miljarder. Staten, kommunerna och landstingen har ett särskilt ansvar att se till att det som köps in är hållbart producerat. De har också stora möjligheter att värna mänskliga rättigheter och miljö i produktionen genom att ställa krav.

Läs mer om Offentlig upphandling