Utbildningsmaterial
RAPPORT | 5 mars 2020

Utbildningsmaterial lyfter elektronikens baksida – och möjligheter att påverka

Hur hänger utvinning av mineraler som finns i mobiltelefoner ihop med tillgång till rent vatten för människor som bor runt koppargruvor? Vilka risker finns i tillverkningen av elektronik vad gäller arbetsmiljö och arbetsvillkor? Hur kan konsumenter påverka – och vilket ansvar har företagen? 

Läkemedel i miljön
RAPPORT | 19 februari 2020

Läkemedelsföretag måste ta ansvar för föroreningar

Sjukdomar, dåliga skördar och förorenat vatten – lokalsamhällen i Indien har i decennier protesterat över utsläpp från läkemedelsindustrin. Nu uppmanar Swedwatch och Naturskyddsföreningen branschen att införa miljökrav och öka insynen i läkemedelstillverkningen.

Workshops i Kenya
ARTIKEL | 16 december 2019

Swedwatch stöttar östafrikanska organisationers MR-arbete

Hur kan civilsamhället hålla företag ansvariga när deras verksamhet påverkar miljön och mänskliga rättigheter? Det var fokus för en utbildning som Swedwatch anordnade för organisationer, miljö- och MR-försvarare i Kenya.

Teman
  • Arbetsvillkor
  • Högrisk- och konfliktområden
  • Utsatta grupper
  • Miljö och klimat
  • Lokalsamhällens rättigheter
  • Offentlig upphandling

Arbetsvillkor

I de globala leverantörsleden är risken för kränkningar av mänskliga rättigheter stor. Dessutom krymper många MR- och miljöförsvarares möjligheter att verka. Företag har ansvar att förhindra kränkningar i alla delar av sin verksamhet.

Läs mer om Arbetsvillkor

Högrisk- och konfliktområden

I områden där det råder krig och konflikt, eller där staten är svag, är risken att mänskliga rättigheter kränks förhöjd. Det ställer stora krav på företag med verksamhet i sådana områden att känna till och hantera riskerna.

Läs mer om Högrisk- och konfliktområden

Utsatta grupper

Vissa grupper löper större risk att påverkas negativt av företags verksamhet än andra. Det kan handla om barn, ursprungsfolk eller migrantarbetare. Oavsett vilka de är, har företag ett ansvar att förhindra att deras rättigheter kränks.

Läs mer om Utsatta grupper

Miljö och klimat

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar och nära sammanlänkade med påverkan på mänskliga rättigheter. Företag har ett ansvar att förhindra att de bidrar till miljöförstöring och klimatförändringar.

Läs mer om Miljö och klimat

Lokalsamhällens rättigheter

Stora projekt som gruvnäring eller dammbyggen tvingar ofta människor att flytta. Samhällen som berörs av ett företags verksamhet har rätt att bli tillfrågade innan nya projekt startar och de som påverkas negativt har rätt till skälig kompensation.

Läs mer om Lokalsamhällens rättigheter

Offentlig upphandling

Den offentliga sektorn upphandlar varje år varor och tjänster för miljarder. Staten, kommunerna och landstingen har ett särskilt ansvar att se till att det som köps in är hållbart producerat. De har också stora möjligheter att värna mänskliga rättigheter och miljö i produktionen genom att ställa krav.

Läs mer om Offentlig upphandling