Human Rights Due Dilligence
ARTIKEL | 29 september 2020

Swedwatch bakom kampanj för human rights due diligence

Idag lanseras kampanjen Visa Handlingskraft, som uppmanar Sverige att aktivt verka för en lagstiftning som tvingar företag att ta ansvar för mänskliga rättigheter.

MAKE ICT FAIR
RAPPORT | 26 juni 2020

Elektronikföretag måste skydda arbetstagare från farliga kemikalier

I takt med att produktionen av ICT-produkter som smartphones och laptops har flyttats till Sydostasien har även människorättsproblematiken i tillverkningsprocessen flyttats dit. På Filippinerna utsätts kvinnor som tillverkar produkter till välkända varumärken för farliga kemikalier och drabbas av cancer och missfall. I en ny rapport uppmanar Swedwatch företag som köper komponenter från landet att säkerställa att inga arbetstagare utsätts för risker i leverantörsleden.

Kundansvar
RAPPORT | 10 juni 2020

Maskintillverkare måste agera för att förhindra MR-kränkningar i Myanmar

Två år har gått sedan Swedwatchs rapport Overlooked and undermined visade hur brytning av jade orsakar mänskligt lidande och miljöförstöring i Myanmar. Utvinningen möjliggörs av maskiner från bland andra Caterpillar, Komatsu och Volvo CE, som trots kunskap om problematiken fortfarande inte kan visa att de vidtagit åtgärder. Nu uppmanar Swedwatch och Act Svenska kyrkan bolagen att agera.

Teman
  • Arbetsvillkor
  • Högrisk- och konfliktområden
  • Utsatta grupper
  • Miljö och klimat
  • Lokalsamhällens rättigheter
  • Offentlig upphandling

Arbetsvillkor

I de globala leverantörsleden är risken för kränkningar av mänskliga rättigheter stor. Dessutom krymper många MR- och miljöförsvarares möjligheter att verka. Företag har ansvar att förhindra kränkningar i alla delar av sin verksamhet.

Läs mer om Arbetsvillkor

Högrisk- och konfliktområden

I områden där det råder krig och konflikt, eller där staten är svag, är risken att mänskliga rättigheter kränks förhöjd. Det ställer stora krav på företag med verksamhet i sådana områden att känna till och hantera riskerna.

Läs mer om Högrisk- och konfliktområden

Utsatta grupper

Vissa grupper löper större risk att påverkas negativt av företags verksamhet än andra. Det kan handla om barn, ursprungsfolk eller migrantarbetare. Oavsett vilka de är, har företag ett ansvar att förhindra att deras rättigheter kränks.

Läs mer om Utsatta grupper

Miljö och klimat

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar och nära sammanlänkade med påverkan på mänskliga rättigheter. Företag har ett ansvar att förhindra att de bidrar till miljöförstöring och klimatförändringar.

Läs mer om Miljö och klimat

Lokalsamhällens rättigheter

Stora projekt som gruvnäring eller dammbyggen tvingar ofta människor att flytta. Samhällen som berörs av ett företags verksamhet har rätt att bli tillfrågade innan nya projekt startar och de som påverkas negativt har rätt till skälig kompensation.

Läs mer om Lokalsamhällens rättigheter

Offentlig upphandling

Den offentliga sektorn upphandlar varje år varor och tjänster för miljarder. Staten, kommunerna och landstingen har ett särskilt ansvar att se till att det som köps in är hållbart producerat. De har också stora möjligheter att värna mänskliga rättigheter och miljö i produktionen genom att ställa krav.

Läs mer om Offentlig upphandling