Photo_by_Mona_Mijthab,_July_2011_(6349812257)
Bro över flod med mycket skräp på stranden
Ansvarsfull användning av naturresurser
Hållbara och rättvisa värdekedjor
Rättvisebärare och ett utökat civilsamhälle

Ansvarsfull användning av naturresurser

Swedwatch arbetar för att företag och stater ska ta ett större ansvar för klimatförändringarna och för hållbar utvinning och användning av jordens resurser.

Läs mer om vårt arbete

Hållbara och rättvisa värdekedjor

Vi arbetar för att uppmärksamma risker och få företag att ta ett större ansvar för mänskliga rättigheter och miljöproblem kopplade till den globala produktionen av produkter och tjänster.

Läs mer om vårt arbete

Rättighetsbärare och ett utökat civilsamhälle

Att verka för ett utökat civilsamhälle och försvara de som står upp för människors och samhällets rättigheter är en central del av Swedwatchs arbete.

Läs mer om vårt arbete