För att de svenska konsumenterna ska få billiga textilier betalar miljön och befolkningen i produktionsländerna ett högt pris, med förorenade vattendrag och mark som inte längre går att bruka.

I rapporten Textilier med ett smutsigt förflutet av Swedwatch och Naturskyddsföreningen granskas textilproduktionen i Kina, Indien och Bangladesh samt några svenska företags leverantörer där. Vattenprover och jordprover i anslutning till industrierna visade på kraftiga föroreningar.

I Indien visade proverna i många fall på värden över de gränsvärden som miljömyndigheterna ställt upp. I Bangladesh har bara tio procent av företagen reningsanläggningar för sitt avloppsvatten. Men av dessa är det få som verkligen använder dem eftersom det är för dyrt – de slår emellertid på anläggningarna när representanter för deras kunder kommer på besök.

I rapporten granskas fem svenska företag (Ikea, Ellos, Jysk, Hemtext och Åhléns) och några textilleverantörer i Karur i Indien. Där finns också beskrivningar av situationen i två andra områden där svenska företag köper hemtextilier; Kaliakoir i Bangladesh och Guangdong i Kina.

De fem företagen ställer krav på sina leverantörer att dessa ska följa de lokala lagarna. De svenska företagen lämnar dessutom över listor på kemikalier som inte får finnas i deras produkter. Dessa listor är främst till för att skydda användaren och miljön i Sverige och tar ofta inte hänsyn till konsekvenserna på miljön i produktionslandet. Ikea har dock även kriterier för vattenrening, resursanvändning och vilka kemikalier som får användas i produktionen.

Alla företag i rapporten utom Åhléns gör någon form av kontroll hos leverantörerna. Ellos, Ikea och Hemtex gör annonserade besök. De utförs antingen av egen eller av anlitad personal. Jysk gör oannonserade besök med hjälp av utomstående revisorer. Inget av företagen kontrollerar underleverantörer, flera av företagen vet inte ens vilka underleverantörer de har. Alla företag gör stickprovsanalyser av de textiler som kommer till Sverige för att kontrollera deras innehåll. Trots detta upptäckte företagen inte att deras produkter innehåller nonylfenol, vilket Naturskyddsföreningen nyligen avslöjade. Det faktum att företagen annonserar sina besök i förväg och inte gör inspektioner hos underleverantörer, gör att företagen i praktiken har en mycket dålig kontroll.

  • Bransch: Tillverkning
  • Fokusområden: Naturresurser
  • Publikation: Rapport
  • Region: Asien

Presskontakt

jenny-sv
Jenny Haraldsson Molin