Smyckesbranschens CSR-arbete går i rätt riktning men fortfarande finns stora utmaningar. Foto: istockphoto

Smyckesföretagen Iduna och Smycka har tagit flera viktiga steg för att förbättra sitt CSR-arbete. De stora utmaningarna blir att stärka fackliga rättigheter och spåra guldets ursprung.

Swedwatch följer nu upp sin första rapport om smyckesbranschen, Allt inte är guld som glimmar som publicerades i december 2011. Den rapporten visade att smyckesbranschen var omogen i jämförelse med många andra när det gäller ansvarsfrågor. Uppföljningen, Smyckesbranschen förädlar sitt CSR-arbete, sammanfattar det dialogmöte med företag och branschorganisationer i smyckesbranschen som Swedwatch arrangerade i början av 2013.

Vid mötet redogjorde Smycka och Iduna för hur de hanterat de rekommendationer som riktades till dem i rapporten från 2011. Idunakoncernen är marknadsledande i Sverige inom smycken och guldsmedsvaror och Smycka är den näst största aktören inom smyckesförsäljning. Även branschorganisationerna Smycken & Klockor och Guldsmeds- och Urleverantörernas förening, GULF deltog vid rundabordssamtalet.

Smyckesföretagen tog 2012 flera viktiga steg för att förbättra sitt CSR-arbete och öka kunskapen om miljömässiga och sociala risker i leverantörskedjan kopplade till guldutvinning och tillverkning av guldsmycken.

Iduna har förbättrat kontrollerna av sina leverantörer i Mumbai samt förstärkt relationerna till ett antal leverantörer. Detta är positivt då det krävs långsiktiga och starka leverantörsrelationer för att kunna arbeta med svåra frågor som till exempel fackliga rättigheter i frizonerna där smyckena tillverkas.

Men smyckesföretagens CSR-arbete är fortfarande i sin linda. En av de viktigaste frågorna att hantera framöver är hur företagen aktivt kan verka för att fackliga rättigheter stärks i de exportzoner där smyckena tillverkas. Dessa zoner innebär ofta starka begränsningar i facklig organisering, vilket gör jobbet osäkert och möjligheten för de anställda att föra sin talan i det närmaste obefintlig.

En annan viktig fråga som smyckesbranschen bör engagera sig i är bättre spårbarhet av guldets ursprung samt att öka andelen miljövänligt och rättvist producerat guld.

Gjord i samarbete med: Svenska kyrkan och Fair Trade Center
rapport55omslag.jpg
  • Bransch: Metaller och material
  • Publikation: Rapport
  • Region: Syd- och Sydostasien
  • Teman: Arbetsvillkor

Presskontakt

jenny-sv
Jenny Haraldsson Molin