|

Tvångsarbete och människorättskränkningar har förekommit i direkt samband med arrangerandet av Ishockey-VM i Vitryssland. Men varken svenska ishockeyförbundet eller dess huvudsponsorer har verkat för att mänskliga rättigheter ska respekteras i samband med VM.

Den vitryska staten tillhör världens mest repressiva regimer och är en av Europas sista kvarvarande diktaturer. De olympiska spelen i Beijing 2008 och Sotji 2014 har visat att situationen för mänskliga rättigheter riskerar att förvärras i samband med att repressiva regimer tilldelas stora mästerskap. Samma problematik har funnits inför ishockey-VM Vitryssland (Belarus).

Rapporten Mänskliga rättigheter på hal is visar att den vitryska regimen använt sig av organiserat tvångsarbete vid byggandet av Tjizjovka-arenan. Människorättsförsvarare har hotats och utrensningar av hemlösa och missbrukare i Minsk har skett. Flera personer uppsatta på EU:s sanktionslista över personer och företag med koppling till människorättskränkningar sitter i organisationskommittén för mästerskapen.

I rapporten säger det svenska ishockeyförbundet (SIF) och dess huvudsponsorer – Svenska Spel, Scandic Hotels, ŠKODA, Kyocera och Bauhaus – att situationen i Vitryssland är problematisk.  Men trots att SIF var med och röstade fram Vitryssland som arrangör, och trots att VM-arrangemanget i Minsk är en del av sponsorföretagens värdekedja, har varken SIF eller sponsorerna gjort någon konsekvensanalys av risken för människorättskränkningar (human rights due diligence) i samband med VM.

I rapporten rekommenderas SIF att anta en policy för mänskliga rättigheter och att verka för att tydliga krav ställs på framtida värdländer. Sponsorerna uppmanas följa FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter och OECD:s riktlinjer för multinationella företag som innebär att de har ett ansvar att minimera negativ påverkan på de mänskliga rättigheterna inom sin och sina affärspartners verksamhet.

Läs även Swedwatchs granskning De olympiska kränkningarna (bredvid) från januari 2014 som visar att den svenska olympiska rörelsen saknar en policy kring mänskliga rättigheter. Efter granskningen enades Sveriges olympiska kommitté och dess sponsorer om att ställa skärpta krav på blivande OS-värdar.

Gjord i samarbete med: LO-TCO biståndsnämnd
  • Bransch: Finans och investeringar
  • Fokusområden: Civilsamhällets utrymme
  • Publikation: Rapport
  • Region: Europa

Presskontakt

jenny-sv
Jenny Haraldsson Molin