_mg_4141
På soptippen Agbogbloshie i Ghana bränns el-skrot helt utan skyddsutrustning. Foto: Miranda Kårelind

"Byt mobil så ofta du vill". Mobiloperatörernas reklam uppmanar till att byta telefon ofta och vara först med det senaste. I rapporten Kortsiktigt kretslopp lyfter Swedwatch fram tre problem som är kopplade till den rådande slit-och-släng-modellen.

Varannan svensk väljer att byta sin mobil innan den gamla gått sönder. Telia, Tele2, Telenor och Tre ger alla sina privatkunder möjligheten att byta in en äldre mobil mot en ny under abonnemangstiden. I regel går det till så att den gamla mobilen tas tillbaka av operatörerna som, i samarbete med betrodda företag, ser till att telefonerna återställs och repareras för att sedan säljas vidare, främst på en andrahandsmarknad utomlands.

I rapporten Kortsiktigt kretslopp har Swedwatch granskat de fyra största mobiloperatörernas kampanjer och rutiner kring återtag och återanvändning av mobiltelefoner. Det är positivt att företagen erbjuder kunderna möjligheten att lämna in uttjänta mobiler, men rapporten lyfter fram tre utmaningar kring de rådande affärsmodellerna.

För det första brister företagen i sin kommunikation om att det går att lämna in gamla mobiler, varför det är viktigt för miljön, och vad som händer med de insamlade mobilerna. I reklamkampanjer, och i butikerna, ligger fokus istället på att konsumenterna ska köpa nytt och vara först med de senaste modellerna.

För det andra har företagen inte tillförlitliga system för att säkerställa att gamla mobiler som säljs vidare på en andrahandsmarknad slutligen återvinns på rätt sätt. Elektronikavfall är idag den snabbast växande avfallsströmmen. Uppåt 90 % av det globalt genererade avfallet uppskattas hamna i illegala strömmar. I tidigare granskningar har Swedwatch belyst att en stor mängd elektronikavfall hamnar på soptippar i Kina och Ghana (nedan), där det bränns för att få fram de värdefulla metallerna. Arbetet sker ofta helt utan skydd och i processen frigörs skadliga ämnen som är farliga för människor och miljö.

Den tredje utmaningen handlar om att operatörernas rådande affärsmodeller, som bidrar till en hög omsättning av mobiler, inte är i linje med EU:s miljömål om minskat avfall. I produktionen av en enda mobil skapas 86 kg avfall. Som ett alternativ skulle mobiloperatörerna kunna erbjuda privatkunderna begagnade mobiler och reparationer av äldre modeller. På så sätt kan företagen bidra till en förändring av konsumtionsvanorna samt, i ett längre perspektiv, till en mer cirkulär ekonomi.

Gjord i samarbete med: Fair Action
mobilavfall77omslag.jpg
  • Bransch: IT och telekom
  • Fokusområden: Naturresurser
  • Publikation: Rapport
  • Region: Asien

Presskontakt

jenny-sv
Jenny Haraldsson Molin