10 chingola slag pile and tailing leach plant smelter
6.-chingola-shimulala-water
4-chingola-mushishima-stream

Utvinningen av koppar, en metall som i stor utsträckning används i IT-produkter, har orsakat miljöförstöring och påverkat mänskliga rättigheter negativt i Zambia, visar en ny Swedwatch-rapport.

Rapporten Copper with a cost visar hur storskalig brytning av koppar haft negativ påverkan på mänskliga rättigheter för boende i omkring två av Zambias största gruvområden, Chingola och Kalumbila. Koppar används i många IT-produkter, och eftersom Zambia är en av världens största kopparproducenter är det sannolikt att koppar från landet förekommer i vanliga IT-produkter såsom telefoner, datorer, hörlurar och sladdar.

Swedwatchs fallstudie från Chingola indikerar att gruvbolaget Konkola Copper Mines Plc. (KCM) gruvdrift har förorenat vattendrag som används av lokalsamhällen för dricksvatten, matlagning, fiske och bevattning. I byn Shimulala, strax utanför Chingola, tyder Swedwatchs resultat på att vattenföroreningarna haft negativ påverkan på byinvånares inkomster och försörjningsförmåga. Swedwatchs research indikerar också att jordbrukare från Chabanyama förlorat sin försörjning efter att KCM deponerat gruvavfall på jordbruksmark, vilket gjorde marken obrukbar. På grund av de förlorade försörjningsmöjligheterna har invånarnas tillgång till mat sjunkit och föräldrar haft svårt att skicka sina barn till skolan.

Swedwatchs andra fallstudie, i Kalumbila-distriktet, visar på utmaningar kopplade till anläggningar av nya gruvor i fattiga landsbygdsområden. När Sentinel-gruvan, som ägs av ett dotterbolag till First Quantum Minerals Limited (FQM), anlades förflyttades invånarna i det område som skulle tas i anspråk. Swedwatchs rapport tyder på att även om FQM har kompenserat bybor och bistått med investeringar i infrastruktur och CSR-projekt, så har företaget inte lyckats återställa deras försörjningsmöjligheter i tillräcklig utsträckning.

Swedwatchs rapport illustrerar flera av de risker för mänskliga rättigheter och miljö som är förknippade med storskalig gruvdrift, särskilt i fattiga områden med svaga institutioner och bristande tillämpning av lagar. I rapporten betonas därför vikten av att företag som köper koppar genomför effektiv human rights due diligence. Under de senaste åren har företag inom IT-sektorn tagit steg för att hantera och motverka risker knutna till utvinningen av så kallade konfliktmineraler och kobolt, men Swedwatchs rapport indikerar att IT-sektorn bör förstärka och utveckla sitt arbete med att hantera risker i leverantörskedjorna även för koppar och andra högriskmineraler.

Rapporten Copper with a cost - Human rights and environmental risks in the minerals supply chains of ICT har tagits from inom den EU-omfattande kampanjen Make ICT Fair, som syftar till att förbättra levnads- och arbetsvillkor för arbetstagare och samhällen som påverkas av produktion av IT-produkter, såsom smarta telefoner och datorer. Genom informationsspridning, forskning och intressentdialog lyfter kampanjen fram mänskliga rättigheter och miljöpåverkan i leverantörskedjorna för IT-produkter. Make ICT Fair finansieras i huvudsak av Europeiska unionen och är delvis samfinansierat av Sida.

 

 

  • Bransch: IT och telekom
  • Fokusområden: Leverantöskedjor
  • Publikation: Rapport
  • Region: Mellanöstern och Afrika

Presskontakt

jenny-sv
Jenny Haraldsson Molin