Helpdesk: Sociala krav i offentlig upphandling

Swedwatch får regelbundet förfrågningar om att stötta myndigheter i arbetet med att ställa och följa upp sociala krav. Vår helpdesk tar sig an både stora och små uppdrag, genom alla steg i upphandlingsprocessen.

Genom att ställa krav på mänskliga rättigheter och ILO:s kärnkonventioner, kan offentlig upphandling bidra till förbättrade arbetsvillkor i globala leverantörsled. EU har dessutom tydliga mål om att sociala krav ska vara en grundsten i offentlig upphandling.

Hur kraven ska ställas och följas upp för att ha effekt är dock inte alltid självklart. Swedwatch har erfarenhet av och kunskap om olika typer av risker i leverantörsleden, och juridisk expertis om hur sociala krav kan användas i offentlig upphandling. Vi är väl insatta i upphandlingsprocessens olika stadier och de utmaningar som upphandlare ställs inför.

Vår helpdesk vänder sig till upphandlare som behöver praktisk rådgivning och stöd när det gäller sociala krav, med fokus på mänskliga rättigheter och arbetsvillkor i globala leverantörsled. Vi kan hjälpa upphandlande myndigheter med att ta ett helhetsgrepp i frågan eller ge stöd på enskilda områden.

Alla uppdrag som resulterar i rapporter, till exempel riskanalyser och revisionsrapporter, är i regel offentliga och publiceras på vår hemsida.

Detta kan vi hjälpa till med:

Riskbedömning av avtal och inköp
Riskbedömningar behövs för att upphandlare ska kunna veta när och hur sociala krav ska ställas. Bedömningen avgör också vad en uppföljning ska fokusera på. Vi kan ge stöd i att kartlägga risker i leverantörskedjor och prioritera bland avtal och inköp.

Formulera anpassade kravtexter
I samarbete med myndigheten tar vi fram underlag som kan användas i upphandlingar. Det kan vara standardiserade krav, till exempel en uppförandekod, eller anpassade krav för en specifik upphandling.

Leverantörsbedömningar och revisioner
Uppfyller leverantören era krav? Vi kan bedöma hur väl era leverantörer klarar kraven, vilka åtgärder som behöver vidtas och genomföra revisioner på både kontors- och fabriksnivå.

Vidareutbilda och inspirera upphandlare, inköpare och beslutsfattare
Vi ger utbildningar om hur sociala krav gör skillnad, om risker i leverantörsleden med utgångspunkt i våra rapporter eller hur krav kan ställas och följas upp. Vi ordnar utbildningar, workshops eller deltar som föreläsare.

Processutveckling, rådgivning och coachning
Behöver ni hjälp med att ta fram ett hållbart system för arbetet med sociala krav? Tillsammans tar vi fram metod, material och en organisation för arbetet med att ställa och följa upp kraven. Vi kan också agera bollplank för löpande frågor och fungera som expert och coach när det behövs.

Observera att Swedwatchs helpdesk inte hanterar frågor som rör sociala villkor i Sverige, till exempel social integrering.

Läs mer om övriga typer av experttjänster som Swedwatch erbjuder.