Lokala samarbeten

Swedwatch kan ibland fungera som en länk mellan de som drabbats negativt av företags verksamhet och företagen, men ger även råd och utbildning i frågor som rör företagsansvar i olika lokala samarbeten. Genom dem vill vi visa på möjligheterna och öka kunskapen kring hur man kan ställa krav på företag och andra ansvariga.

Genom våra lokala samarbeten får vi även värdefull insyn i situationen på plats i olika länder. Det hjälper oss att upptäcka nya områden att granska och att följa upp förändringar på plats.