swedwatch_drc_5

Vulnerable groups

Children, indigenous peoples or migrant workers – some groups run a higher risk than others of being adversely affected by companies’ activities. Whoever they are, companies have a duty to respect their special rights.

Read more

Companies have a responsibility to analyse how their activities impact on basic human rights. Special measures are often required for groups that are particularly at risk of being adversely affected by operations, where specific conventions must be considered.

Same rights – special measures

People who have left their countries and families can be particularly vulnerable to abuses by employers. Those who do not speak the local language or lack social networks and knowledge about their rights can easily fall victim to exploitation. Migrant workers constitute an ever-growing group that many companies can expect to find in their supply chains.

Companies may need to give particular consideration to vulnerable groups who are directly or indirectly affected by its business activities. For example, a mine or hydroelectric power station can affect indigenous peoples’ opportunities to support themselves through hunting and fishing. For many of these groups, there are initiatives and guidelines that have been developed for various sectors.

Children can be affected in various ways by companies’ activities, for example through child labour or by the fact that their parents endure poor working conditions and are unable to support them. There are guidelines that also clarify companies’ responsibilities towards children, who rarely have the opportunity to demand their rights and should always be regarded as a vulnerable group.

Några exempel

Människor som lämnat sitt land och sin familj är ofta särskilt utsatta för kränkningar av arbetsgivare. De som inte talar det lokala språket, som saknar socialt nätverk och kunskap om sina rättigheter faller lätt offer för exploatering och utnyttjande. Migrantarbetare är en ständigt växande grupp som många företag kan förvänta sig att finna i sina leverantörsled. ILO har tagit fram flera instrument för att skydda migrantarbetares rättigheter.

Företag kan behöva ta särskild hänsyn till utsatta grupper som påverkas direkt eller indirekt av dess verksamhet. Till exempel kan en gruva eller ett vattenkraftverk påverka ursprungsfolks möjligheter att livnära sig på jakt och fiske. Initiativ och riktlinjer finns utarbetade för olika sektorer, till exempel för hur företag bör arbeta för att respektera ursprungsfolks rätt till det som kallas Free, Prior and Informed Consent.

Barn kan drabbas av företags verksamhet på olika sätt, till exempel genom att tvingas arbeta under svåra förhållanden eller genom att deras föräldrars arbetsvillkor är så dåliga att de har svårt att försörja familjen. Barn saknar i regel möjlighet att själva kräva sina rättigheter och ska alltid ses som en utsatt grupp. UNICEF har tagit fram Barnrättsprinciper för att hjälpa företag att förstå sin påverkan på barns rättigheter.

If I find a big diamond I will use the money to study. Then I can get a job. Any job is better than the mine.

Child worker in the diamond industry in DR Congo

Report: Childhood Lost