vad-kostar-din-troja

VAD KOSTAR DIN TRÖJA?

Lär dig mer om det verkliga priset för det du äter, dina kläder, din mobil och dina resor – och om företags ansvar för miljö och mänskliga rättigheter.

Våra prylar lämnar spår

Det vi köper bär på historier som vi inte alltid tänker på. Någon har grävt fram mineralerna i din telefon, färgat din tröja, plockat din avokado. Konsumtion skapar inkomster och utvecklingsmöjligheter, men människor och miljö betalar ibland ett högt pris för våra saker. Här tittar vi närmare på sådant som unga människor i Sverige lägger pengar på. Vilka risker gömmer sig i det vi köper? Vilket ansvar har företagen för att allt går schysst till – och vad kan vi göra för att påverka?

Om innehållet: Swedwatchs läromaterial om mänskliga rättigheter i globala leverantörsled riktar sig till unga i åldern 15-19 år och fokuserar på vilka risker som gömmer sig i det vi köper, vilket ansvar företag har för att tillverkningen har gått schyst till och hur konsumenter kan påverka. Materielat är framtaget med finansiellt stöd från Konsumentverket (som inte tar ställning till innehållet). I en tillhörande lärarhandledning finns förslag på tolv pedagogiska och intresseväckande övningar som lärare kan göra tillsammans med elever.

Vad kan du göra?

Är svaret att helt sluta konsumera? Nja, med nyfikenhet och mer kunskap i ryggen kan du påverka – för att det du konsumerar ska göra mer gott än ont. Här är några förslag.

Påverka företag

Läs på om det du köper och ställ frågor. I många fall är det bättre att försöka påverka företaget på andra sätt än att sluta köpa dess produkter, eftersom det kan leda till att de som arbetar på fabriken, städar hotellet eller skördar frukterna på kaffeodlingen blir av med jobbet.

Sätt press på politiken

Politiker kan införa regler och lagar med syfte att mänskliga rättigheter ska respekteras i de globala leverantörskedjorna. Kolla upp och ställ frågor till politiker i din kommun. Engagera dig i intresseföreningar.

Spara medvetet

Du kan också påverka genom dina sparpengar. Läs på och fråga din bank om hur de arbetar för att deras investeringar och kapital bidrar till hållbar utveckling. Jämför olika fonder och sparprodukter och byt till ett mer hållbart alternativ.

Mer om vad du kan göra

samling-sektion2-bild1
samling-sektion2-bild5

Kan företag göra precis som de vill?

Nej, företag ska följa de lagar och regler som finns där de är verksamma. Tillverkar ett svenskt företag produkter i ett annat land, måste det ha koll på vad som gäller just där. Men det är lite mer komplicerat än så.

Internationella principer

I en del tillverkningsländer når lagarna inte upp till internationella standarder, eller tillämpas inte i praktiken. Därför finns internationella principer och riktlinjer som alla företag bör respektera oavsett var de verkar (läs mer om dessa under riktlinjer och rättigheter nedan).

Hållbarhetspolicy och hållbarhetsrapportering

Allt fler företag utvecklar dessutom en egen hållbarhetspolicy för hur de ska ta hänsyn till miljö och människor – både på hemmaplan och i leverantörsled – och redovisar arbetet i en hållbarhetsrapportering.

Brister ofta i praktiken

Men trots lagar, internationella riktlinjer och hållbarhetsarbete, kränks människors rättigheter dagligen. Ibland beror det på bristande kontroll eller krav från företagens sida – storbolag kan ha tusentals leverantörer, som i sin tur har underleverantörer, runt om i världen –  ibland på att företagen helt enkelt inte gör tillräckligt för att ta sitt ansvar.

Mer om företagens ansvar

Få koll på riktlinjer & rättigheter

Det finns globala avtal som ska skydda människor från att få sina rättigheter kränkta av företagens verksamhet – oavsett hur lagstiftningen ser ut i det landet man bor i eller vilket företag man arbetar för. Det finns också globala ambitioner om en bättre och mer rättvis värld. Men vilka mål, riktlinjer och rättigheter är det som gäller?   

De mänskliga rättigheterna

Det internationella arbetet för mänskliga rättigheter tar sin utgångspunkt i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, som slår fast att alla människor, oavsett land, kultur och sammanhang, är födda fria och har lika värde och rättigheter. Till exempel ska man få uttrycka sin åsikt och få lika lön för lika arbete. Världens regeringar har i uppgift att skydda sina medborgares rättigheter.

Vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter

FN:s medlemsländer har även antagit vägledande principer för företagens ansvar för de mänskliga rättigheterna. Om företagets verksamhet har orsakat eller bidragit till att kränka någons rätt, bör det gottgöra situationen för den drabbade.

Agenda 2030 och de Globala målen

År 2015 kom världens ledare överens om att uppnå fyra saker till år 2030: att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter i världen, lösa klimatkrisen och främja fred och rättvisa. För att uppnå det slog man fast 17 globala mål, som kräver företags aktiva deltagande.

Mer om riktlinjer och rättigheter

Mer om riktlinjer och rättigheter

samling-sektion2-bild3

Illustrationer: Josefin Herolf