Utbildningsmaterial

Ladda ned Swedwatchs läromaterial om mänskliga rättigheter i globala leverantörsled! Materialet riktar sig till unga i åldern 15-19 år och består av en intresseväckande tidning och 12 övningar, som fokuserar på vilka risker som kan gömma sig i det vi köper och vilket ansvar företag har för att tillverkningen har gått schyst till – och hur konsumenter kan påverka.

Utbildningsmaterialet behandlar fyra områden som är relevanta för unga konsumenter: kläder, elektronik, mat och resor.

Materialet syftar till att ge elever:

  • Fördjupad förståelse för företags påverkan på mänskliga rättigheter och miljö i globala leverantörsled.
  • Fördjupad förståelse för företags ansvar att respektera mänskliga rättigheter utifrån befintliga standarder och riktlinjer.
  • Idéer kring vad elever kan göra för att påverka en hållbar utveckling i positiv riktning.

Tidningen

Tidningen introducerar hur företagande och mänskliga rättigheter hänger ihop. Den visar på risker för människor i produktionen av det vi har på oss, det vi äter, vår mobil och i våra resor, och ger idéer kring hur man som ung konsument kan påverka.

Lärarhandledning

Lärarhandledningen består av tolv pedagogiska övningar på samma teman som tidningen, avsedda att ge gymnasieelever fördjupad förståelse för mänskliga rättigheters koppling till produktion och konsumtion.

Ladda hem eller läs lärarhandledningen på webben (pdf)

Presskontakt
jenny sv1
Jenny Haraldsson Molin, Kommunikationsansvarig