Make ICT Fair

Swedwatch är en av 11 europeiska organisationer bakom Make ICT Fair, en kampanj som vill öka kunskapen om de risker för mänskliga rättigheter och miljö som är kopplade till IT-sektorn.

Tillverkningen av IT-produkter såsom datorer och mobiltelefoner är förenade med många risker för negativ påverkan på mänskliga rättigheter och miljö. Utvinningen av de många mineraler som ingår i elektronik är förknippad med svåra arbetsförhållanden, barnarbete, miljöförstöring och understödjande av väpnade konflikter. I tillverkningsleden förekommer risker för låga löner, extrem övertid och farlig arbetsmiljö.

För att försöka påverka produktionsvillkoren i positiv riktning och förmå IT-producenter att ta ökat ansvar för att förbättra arbets- och levnadsvillkoren för arbetstagare och andra, arbetar elva organisationer tillsammans i kampanjen Make ICT Fair för att öka kunskapen om dessa problem och risker. Kampanjen riktar sig till EU-medborgare, företag och politiska beslutsfattare, men även till svenska och europeiska myndigheter som är stora beställare av IT-produkter. Utvecklings- och investeringsbanker är en annan målgrupp.

Swedwatch är en av fyra organisationer som inom projektet bedriver research kring risker och problematik kopplat till produktionen av IT-varor. Hittills har Swedwatch bland annat publicerat en rapport och en film om risker kopplade till kopparutvinning, med fokus på Zambia.

Swedwatch ger också seminarium, riktade till kommuner, regioner och statliga myndigheter, om hur mänskliga rättigheter kan främjas i IT-upphandlingar, och håller workshopar på skolor runt om i Sverige.

Projektet, som pågår till och med 2020, finansieras av Europeiska Unionen och samfinansieras delvis av Sida.