Lokala samarbeten

Swedwatch strävar efter att fungera som en länk mellan de som drabbats negativt av företags verksamhet och de som bär ansvaret, och utbildar i frågor som rör företagsansvar. Lokala samarbeten skapar möjligheter att hålla företag och andra aktörer ansvariga när när miljö och rättigheter påverkas negativt.

Dialog och påverkansarbete kan hjälpa civilsamhällesaktörer som påverkats negativt av företags verksamhet att verka för förändring och kompensation. Det kräver ofta kunskap om vilka regelverk, ramverk och forum som finns, och hur man dokumenterar kränkningar. Genom att stärka förmågan för människor och organisationer att dokumentera negativ påverkan på miljö och mänskliga rättigheter kan Swedwatch bidra med viktiga verktyg. Vi fungerar också som en brygga mellan de som påverkats och de som bär ansvaret genom att skapa tillfällen och plattformar för dialog.