Swedwatchs experttjänster

Swedwatch erbjuder experttjänster som rör företagsansvar på olika sätt. Vi genomför research, arrangerar utbildningar och modererar.

Sedan 2003 har Swedwatch genomfört över 90 granskningar, som gett oss bred erfarenhet och kunskap av hållbara leverantörsled, sociala och miljömässiga risker, hållbar konsumtion och upphandling – samt hur riskbilden ser ut i olika branscher och sektorer.

Våra tjänster riktar sig framförallt till offentlig och ideell sektor, och alla uppdrag som resulterar i rapporter är som regel offentliga och publiceras på vår hemsida. 

Typer av tjänster

Swedwatch har bred erfarenhet av att utföra balanserade, oberoende och grundliga granskningar. Vi kan genomföra riskanalyser eller förstudier på material, branscher, länder, avtalsområden eller inköp.

Swedwatch erbjuder även utbildningar, workshops och föredrag. Vi kan ge verktyg och kunskap om hur man kan minimera och hantera risker för kränkningar av mänskliga rättigheter i leverantörsleden, och hur inköpare och konsumenter kan agera mer hållbart. Utbildningens inriktning och form anpassas utifrån uppdragsgivarens önskemål.

Swedwatch kan också moderera paneler och fungera som processledare vid interna och externa evenemang eller möten.

Några av Swedwatchs utbildningar:


Sociala krav i offentlig upphandling

En genomgång av risker i leverantörsleden, upphandlingslagstiftningen, samt hur krav kan ställas och följas upp för att få effekt. Praktiskt upplägg med tid för övningar och diskussion.

Företagsansvar och mänskliga rättigheter i praktiken
En översikt av mänskliga rättigheter, internationella ramverk och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter (UNGP).

Hantering av mänskliga rättigheter i högriskländer
Vad innebär det att ha verksamhet i högriskländer och vad kan företag göra för att minska risken för kränkningar av mänskliga rättigheter? Praktiskt upplägg med tid för övningar och diskussion.

Sociala krav i anbudsunderlaget
Vad förväntas av leverantörer till offentlig sektor när myndigheter ställer krav?

Ställ krav på mänskliga rättigheter på jobbet
Hur anställda kan påverka sin organisations inköp till att bli mer hållbara.

Myndighetsstöd vid offentlig upphandling

Genom Swedwatchs helpdesk för sociala krav kan upphandlande myndigheter få stöd genom hela upphandlingsprocessen.

Kontaktperson
personal_linda
Linda Scott Jakobsson