|

Många varor som köps in av offentlig sektor tillverkas i länder med bristande miljöskydd. Det finns också en risk att produktionen av varorna orsakat negativ påverkan på mänskliga rättigheter, och framställts under svåra arbetsvillkor.

För att öka kunskapen om vilka risker som är associerade med upphandlingen av olika produktgrupper, arrangerar Swedwatch, tillsammans med Upphandlingsmyndigheten, en temabaserad webbinarieserie under hösten 2021. Erfarenheter från lokala organisationer och rättighetshavare kommer att lyftas fram.

Den 21 september var temat hälsovådliga kemikalier vid produktionen av elektronikprodukter. En klipp version av eventet finns att se här.

Det andra webbinariet ägde rum den 21 oktober och berörde Covid-19-pandemins inverkan på globala leverantörskedjor, med textilproduktionen som exempel. Se inspelningen här.

Den 25 november fokuserar på hur tillverkningen av läkemedel inverkar på mänskliga rättigheter och miljö. Mer information kommer.

  • Bransch: IT och telekom
  • Fokusområden: Leverantöskedjor
  • Publikation: Artikel

Senast publicerat

jenny sv1
Jenny Haraldsson Molin