swedwatch_drc_5

Utsatta grupper

Barn, ursprungsfolk, migrantarbetare – en del grupper löper större risk att drabbas negativt av företags verksamhet. Företag har ett ansvar att känna till dem och förhindra att deras rättigheter kränks.

Läs mer

Företag har ett ansvar att analysera hur deras verksamhet påverkar grundläggande mänskliga rättigheter. För grupper som löper särskilt stor risk att drabbas negativt av verksamheten krävs ofta särskilda åtgärder. Specifika konventioner för olika grupper ska tas i beaktande, enligt FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.

Några exempel

Människor som lämnat sitt land och sin familj är ofta särskilt utsatta för kränkningar av arbetsgivare. De som inte talar det lokala språket, som saknar socialt nätverk och kunskap om sina rättigheter faller lätt offer för exploatering och utnyttjande. Migrantarbetare är en ständigt växande grupp som många företag kan förvänta sig att finna i sina leverantörsled. ILO har tagit fram flera instrument för att skydda migrantarbetares rättigheter.

Företag kan behöva ta särskild hänsyn till utsatta grupper som påverkas direkt eller indirekt av dess verksamhet. Till exempel kan en gruva eller ett vattenkraftverk påverka ursprungsfolks möjligheter att livnära sig på jakt och fiske. Initiativ och riktlinjer finns utarbetade för olika sektorer, till exempel för hur företag bör arbeta för att respektera ursprungsfolks rätt till det som kallas Free, Prior and Informed Consent.

Barn kan drabbas av företags verksamhet på olika sätt, till exempel genom att tvingas arbeta under svåra förhållanden eller genom att deras föräldrars arbetsvillkor är så dåliga att de har svårt att försörja familjen. Barn saknar i regel möjlighet att själva kräva sina rättigheter och ska alltid ses som en utsatt grupp. UNICEF har tagit fram Barnrättsprinciper för att hjälpa företag att förstå sin påverkan på barns rättigheter.

Om jag hittar en stor diamant, kommer jag att använda pengarna till att studera. Då kan jag få ett jobb. Alla jobb är bättre än det i gruvan.

Barn som arbetar i diamantindustrin i Kongo

Rapport: Trapped in The kitchen of the world