|Some residents still fish in lakes adjacent to pharmaceutical factories

Tidigare i månaden medverkade Swedwatch i ett digitalt seminarium arrangerat av EU-parlamentets MEP Interest Group on Antimicrobial Resistance. Vid det välbesökta seminariet argumenterade Swedwatch som del av panelen för ökad transparens och ökat ansvarstagande i läkemedelsindustrins leverantörsled.

Trots att det är väl känt att fabriksutsläpp vid tillverkning av läkemedel utgör en risk för negativ påverkan mänskliga rättigheter och miljö, samt för spridning av multiresistenta bakterier, ställs få miljökrav på läkemedel som säljs inom EU. Swedwatch har därför tidigare uppmanat EU-kommissionen att se till att EU:s kommande läkemedelsstrategi ställer krav och håller producenter och importörer ansvariga för påverkan på mänskliga rättigheter, miljö och folkhälsa.

Läs mer här (engelska).

 

 

  • Bransch: Hälsovård
  • Publikation: Artikel
  • Region: Europa
  • Teman: Lokalsamhällen

Senast publicerat

Press Contact