Logotype for Visa handlingskraft

Idag lanseras kampanjen Visa Handlingskraft, som uppmanar Sverige att aktivt verka för en lagstiftning som tvingar företag att ta ansvar för mänskliga rättigheter. Swedwatch är en av initiativtagarna. 

Många svenska och europeiska företag har verksamhet, leverantörer eller affärsförbindelser i länder där kränkningar av mänskliga rättigheter är vanliga eller där arbetsrätten är svag. Trots detta saknar både Sverige och EU lagar som reglerar företags verksamhet utanför landets gränser.

Varför behövs en lag?

Sverige ses ofta som ett föregångsland för mänskliga rättigheter och hållbart företagande. Ändå finns det ingen lag som kan hålla företag ansvariga för om människor eller miljö far illa på grund av företagens produktion.

De företag som ändå investerar i hållbara verksamhetsmetoder på konkurrerar idag på ojämna villkor, med företag som inte gör samma investering. Därför skulle många företag gynnas av en jämlik spelplan där samma regler gäller för alla.

Vissa europeiska länder har redan antagit liknande lagstiftning och flera stater arbetar nu för att få ett gemensamt regelverk i EU. Sveriges regering har än så länge inte utrett en svensk lagstiftning, trots uppmaningar från Statskontoret och Agenda 2030-delegationen, eller tagit ställning för ett gemensamt regelverk på EU-nivå

Namninsamling för ökat ansvarstagande

Som del av kampanjen har även en namninsamling skapats där enskilda företag, organisationer eller privatpersoner kan stötta kampanjens krav på att Sverige aktivt ska verka för ett effektivt regelverk på EU-nivå, samt tillsätta en utredning för lagstiftning om företagande och mänskliga rättigheter.

Läs mer och stötta kampanjen här : https://visahandlingskraft.nu/

  • Publikation: Artikel
  • Region: Övrigt
  • Teman: Arbetsvillkor

Senast publicerat

Presskontakt

jenny-sv
Jenny Haraldsson Molin