En ny rapport från Swedwatch beskriver omfattande barnarbete och överskuldsättning av bönder på tobaksodlingar i Bangladesh. Tobaksbolagen behöver göra mer heltäckande riskanalyser och offentliggöra information om sina leverantörsled.

40 miljoner människor runt om i världen arbetar med odling och förädling av tobak, ofta på små familjeägda jordbruk. Produktionen har potential att ge värdefulla inkomster till småbönder i låg- och medelinkomstländer, men ofta till ett högt pris. För rapporten ”Smokescreens in the Supply Chain” har Swedwatch intervjuat bangladeshiska arbetare som odlar tobak åt världens tredje största multinationella tobaksbolag, British American Tobacco (BAT).

Tobaksarbetarna vittnar om allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter och internationella normer kring arbetsrätt. Bönder och inhyrda arbetare har ofta inget annat val än att involvera sina barn i arbetet med odling och skörd. Skyddsutrustning är ovanligt och barnens såväl som de vuxnas hälsa tar skada av kemikalier från bekämpningsmedel och av att nikotinet från tobaksplantorna tränger in i huden – så kallad Green Tobacco Sickness. Lärare och lokala organisationer som Swedwatch intervjuat berättar att de barn som arbetar på tobaksfälten ofta inte orkar med skolan.

Osäkra skördar och vaga åtaganden från tobaksbolagen gör att bönderna ofta tvingas ta lån på lån, vilket gör att de hamnar i en skuldfälla. I vissa fall kan böndernas situation liknas vid skuldslaveri, enligt Swedwatchs tolkning av den Internationella arbetsorganisationens (ILOs) definition av begreppet.

BATs respons

BATs uppförandekod för leverantörer inkluderar förbud mot skadligt barnarbete och exploatering av arbetskraft. Företaget uppger för Swedwatch att inget barnarbete eller skuldslaveri har upptäckts i egna kontroller i Bangladesh (se mer i företagets kommentarer bredvid). Men Swedwatchs studie pekar på skillnader mellan verkligheten och företagets policyer och rapportering.

Swedish Match – en del av den globala tobaksindustrin

BAT är en av Swedish Matchs tobaksleverantörer. En översiktlig granskning av hur det svenska tobaksbolaget hanterar människorättsrisker längst ner i leverantörskedjan visar att företages hållbarhetspolicyer är trovärdiga. Men det är svårt att få tillräcklig insyn i arbetet. Swedish Match har varken offentliggjort eller gett fullständiga svar på Swedwatchs frågor kring vilka leverantörer och odlingsregioner som ingår i företagets leverantörskedja. (Se kortrapport om Swedish Match bredvid.)

Swedwatchs rekommendationer

Baserat på rapporten ”Smokescreens in the Supply Chain” riktar Swedwatch tre huvudrekommendationer till tobaksbolag:

  • Offentliggör information om leverantörer och odlingsområden i olika länder
  • Genomför heltäckande riskanalyser i enlighet med FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter
  • Säkerställ att granskningar av leverantörer sker av oberoende och certifierade granskare

Rekommendationerna riktar sig även till investerare med portföljer som innefattar aktier i tobaksindustrin vilka uppmanas att:

  • Basera investeringsbeslut på företagens arbete med hållbarhet i leverantörsled – inte bara det arbete som görs i för att skydda konsumenter från hälsoeffekter från tobaksbruk.
  • Påverka företag mot mer öppenhet och ansvarstagande

BAT har tillhandahållit en omfattande kommentar på Swedwatchs rapport. Hela rapporten samt BATs fullständiga uttalande finns att ladda ner bredvid. 

Gjord i samarbete med: Svenska kyrkan