Vi bedömer att svårigheten för Sverige att politiskt agera i paritet till miljöutmaningarnas betydelse, förklaras av att miljö och hållbarhet fortfarande betraktas som en isolerad politisk sektor vid sidan om andra politikområden. Det är dags att lyfta debatten om en hållbar välfärd till en strategisk fråga för Sveriges framtid. En rättvis och långsiktig svensk såväl som global välfärd, kräver en ekonomi oberoende av fossila bränslen, en rik natur med bärkraftiga ekosystem och ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta.

Vi önskar:

  1. Politiker som ser en bärkraftig miljö som en systembärande fråga som utgör basen för vår framtida välfärd och därmed driver en aktiv miljöpolitik som en del av ett ansvarsfullt ledarskap.
  2. Politiker som kraftfullt och gemensamt tar sig an omställningen till en uthållig försörjning och välfärd, och därmed agerar för att lösa de långsiktigt avgörande miljöfrågorna.
  3. Politiker som tydligare agerar utifrån de starka samband som råder mellan en rad grundläggande och systemövergripande miljöutmaningar och i stort sett alla politikområden, inklusive finans-, utrikes-, säkerhets- och biståndspolitik.

Vi vill att Sverige och EU visar ett starkt ledarskap och blir ett föredöme för resten av världen. Detta kommer att stärka vår ekonomi och skapa nya jobb i en värld där de som verkar för en resurs- och energieffektiv utveckling kommer att klara sig bäst. Men i grund och botten handlar det om grundläggande solidaritet och att vi respekterar alla människors lika värde. Vi står här tillsammans på planeten Jorden med ett gemensamt ansvar gentemot dagens och kommande generationer. Politiken kan och måste visa vägen framåt.

Nina Ekelund, Hagainitiativet
Johan Kuylenstierna, Stockholm Environment Institute
Johan Rockström, Stockholm Resilience center
Svante Axelsson, Naturskyddsföreningen
Anna Borgeryd, POLARBRÖD AB
Annika Carlsson-Kanyama, Foi
Annika Jacobsson, Greenpeace
Martina Krüger, Greenpeace
Pär Larshans, Max
Dima Litvinov, Greenpeace
Viveka Risberg, Swedwatch
Markus Danell, Sustainergies
Lisen Schultz, Stockholm resilience centre och Pontus Schultz Stiftelse för ett mänskligare näringsliv
Carl Piper, Högesta och Christinehofs förvalning
Lars Nellmer, Krav
Mattias Goldmann, vd, Fores
Annika Laurén, Ekobanken
Parul Sharma, The Academy for Human Rights in Business
Louise König, Coop
Johan Ehrenberg, Etc
Soledad Pinero Misa, Retoy
Tomas Ekström, Kinnarps
Gustav Stenbeck, Nordic Choice
Karin Stenmar, Folksam
Simon Werbart Flato, Sustainergies
Charlotta Brask, Stockholms läns landsting
Monica von Schmalensee, White
Kim Jakobson, Ungdomar AB
Karin Lexen, Stockholm International Water Institute
Stina Billinger, Storebrand
Alva Snis Sigtryggsson, Fältbiologerna
Karolina Lisslö, Grön demokrati
Göran Finnveden, KTH
Håkan Wirtén, Världsnaturfonden
Renée Andersson, Indiska Magasinet AB
Barbara Evaeus, Världsnaturfonden
Jenny Fors, Världsnaturfonden
Jeppe D Larsen, Ekocharter och Movemybike
Magnus Emfel, Världsnaturfonden
Johanna Lakso, Push Sverige
Karl-Henrik Robért, Blekinge tekniska högskola
Anders Wijkman, Romklubben
Petra Wadström, Solvatten
Mikael Karlsson, Svenska Naturskyddsföreningen
Charlotta Szczepanowski, Riksbyggen