Efter hård kritik reformerar Qatar lagen om migrantarbetares rättigheter. Men ITUC menar att arbetarnas rättigheter kränks även med den nya lagen och avfärdar reformen som en bluff.

Qatars ekonomi är helt beroende av migrantarbetare. Nästan 75 procent av befolkningen är utländska medborgare som befinner sig i landet på tillfälliga kontrakt under det så kallade kafala-systemet. Kafala öppnar för allvarliga kränkningar av arbetarnas rättigheter, något som inte minst uppmärksammats inför fotbolls-VM 2022 där tusentals nyanlända arbetare bygger arenor, vägar och annan infrastruktur. Enligt officiell statistik avlider 1 000 migrantarbetare varje år.

Kafalasystemet innebär att varje utländsk arbetare behöver en lokal sponsor för att komma till Qatar och sponsorn är sen helt ansvarig för arbetaren under kontraktstiden. Olika varianter av Kafala används på flera håll i Mellanöstern, men Qatars system är synnerligen strikt. Den skarpasteinternationella kritiken har rört att en utländsk arbetare behöver sponsorns tillåtelse för att lämna landet.

Reformerna som emiren nu beslutat om ska införas i slutet av 2016 och innebär bland annat att en gästarbetare som vill lämna landet riktar sin ansökan till inrikesdepartementet, i stället för till sin arbetsgivare och sponsor. Departementet inhämtar dock ett godkännande från sponsorn och utan detta är det i praktiken omöjligt att lämna landet.

Alltså är det fortfarande upp till arbetsgivaren om den anställde får resa hem eller inte. Lagen inför dock en funktion för överklagande av departementetsbeslutet, men enligt den internationella fackliga samorganisationen ITUC innebär funktionen ingen ändring i praktiken. De flesta migrantarbetare är nämligen rädda för kontakter med departementet.

Generellt sett är fackliga rättigheter ett mycket eftersatt område i Qatar. Landet har bara ratificerat fem av ILO:s grundläggande konventioner och migrantarbetare har varken rätt att organisera sig fackligt eller vara kollektivt representerade på arbetsplatsen. Genom den aktuella reformen sällar sig dock Qatar till de Gulfstater som vill bättra på sitt rykte genom att modernisera lagarna för migrantarbetaren – Förenade Arabemiraten uppgav till exempel nyligen att landet ska genomföra reformer av sitt kafalasystem.

Utöver nämnda justeringar plockas orden kafala och kafeel (sponsor) bort ur Qatars lagtext. Men Sharan Burrow, generalsekreterare för ITUC, säger i ett uttalande att Qatar inte bara förnekar migrantarbetarnas deras rättigheter utan även ignorerar och mörkar vågen av dödsfall.

– Tragedin för de 1,7 miljoner gästarbetare fångade i Qatar är själva definitionen på modernt slaveri och bristen på arbetares fackliga rättigheter i Gulfländerna, säger Sharan Burrow.

Flera stora svenska företag finns representerade i landet och enligt UD:s landrapport från 2014 uppgick den årliga svenska exporten till 1,7 miljarder kronor – i första hand fordon, verkstadsprodukter, järnmalm, IT- och telekommunikation samt utrustning för elkraftsdistribution. Swedwatch bevakar kontinuerligt situationen för migrantarbetare i Qatar och i regionen. Under oktober publicerades rapporten "Shattered Dreams" som handlar om villkor för migrantarbetare på hotell i Dubai, där svenska charterbolag inkvarterar sina kunder.

  • Bransch: Resor och nöje
  • Publikation: Artikel
  • Region: Centralasien
  • Teman: Utsatta grupper

Senast publicerat

Presskontakt

jenny-sv
Jenny Haraldsson Molin