För att motverka barnarbete vid utvinning av mineraler har OECD tagit fram en ny handbok för företag. Handboken lanserades vid Forum on Responsible Mineral Supply Chains där Swedwatch närvarade.

Området kring det krigshärjade östra Demokratiska Republiken Kongo är rikt på de fyra så kallade konfliktmineralerna tenn, tantal, volfram och guld. Efterfrågan på just dessa är enorm, eftersom de ingår i mobiler, kylskåp, smycken och datorer. I Kongo utnyttjas handeln med mineralerna av olika stridande grupper, och intäkterna har under många år fungerat som en ekonomisk motor i den blodiga konflikten. Samtidigt präglas själva utvinningen av utbrett barnarbete, sexuella övergrepp och miljöförstöring. Problemen spiller även över till de närliggande länderna Rwanda och Uganda.

OECD:s nya handbok, Practical actions for companies to identify and address the worst forms of child labour in mineral supply chains, beskriver hur företag rent konkret ska gå tillväga för att motverka barnarbete utmed sina leverantörsled. Grundbulten består i att göra en risk- och konsekvensanalys, en så kallad due diligence, med fokus på barnarbete - endast med en sådan översyn kan företagen enligt OECD skaffa sig en tydlig bild och utvärdera riskerna för att barnarbete förekommer i leverantörskedjan.

Handboken, som riktar sig till företag som handlar med alla slags mineraler, rekommenderar även att företagen årligen redogör för vilka steg de har tagit för att förhindra barnarbete, och att de skriver in klausuler som förbjuder barnarbete i kontrakten med leverantörerna.

En miljon barn arbetar med mineralutvinning
Det är ingen nyhet att barns rättigheter kränks i leden bakom råmaterial och produkter som slutligen hamnar i Sverige och övriga Europa. Enligt OECD arbetar totalt 168 miljoner barn världen över spridda över branscher såsom jordbruk, tillverkning och fiske. Av dessa arbetar omkring en miljon med att gräva fram de mineraler som ingår i våra vanligaste tekniska produkter - en siffra som enligt OECD stiger.

I Swedwatchs egen research som granskar barnabete och utnyttjande av barn vid mineralutvinning i västra Kongo framgår att barnarbete är omfattande även vid utvinningen av mineralen diamanter. I rapporten Childhood Lost frågade Swedwatch sju svenska smyckesföretag huruvida de arbetar för att säkerställa att deras diamanter inte har utvunnits med barnarbete. Inget av företagen gav ett övertygande svar på frågan.

Swedwatch uppmanar ständigt svenska företag att ta större krafttag i frågan om barnarbete i leverantörsleden. För de företag som berörs av mineraler, underlättas nu det arbetet i och med OECD:s nya handbok.

  • Publikation: Artikel
  • Region: Afrika söder om Sahara
  • Teman: Arbetsvillkor

Senast publicerat

Presskontakt

jenny-sv
Jenny Haraldsson Molin