electro2_1

Arbetare på Electrolux fabrik i Rayong demonstrerar i Bangkok mot Electrolux beslut att avskeda anställda. Foto:IndustriALL Thai

Den svenska nationella kontaktpunkten (NKP) tar sig inte an Swedwatchs anmälningar mot Electrolux och Mölnlycke. NKP menar att båda företagen förbättrat relationerna med de lokala facken på de egna fabrikerna i Thailand.

I april 2013 skickade Swedwatch in två anmälningar till den svenska nationella kontaktpunkten (NKP) för OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Båda anmälningarna gällde hur Electrolux och Mölnlyckes dotterbolag agerat vid löneförhandlingar i Thailand. I båda fallen resulterade förhandlingarna i att ett stort antal anställda och fackligt aktiva avskedades eller suspenderades. Swedwatch kommenterade i sina anmälningar att företagens agerande inte stred mot thailändsk lag men var uppseendeväckande konfrontativt och anti-fackligt i ljuset av OECD:s riktlinjer om att arbetsgivares och arbetstagares samråd och samarbete ska främjas.

Den 24 september 2013 beslutade NKP:n att formellt inte ta sig an fallen, efter att ha utrett frågan närmare och haft diskussioner med företagen. Enligt NKP är den främsta anledningen till beslutet att båda företagen, sedan anmälan gjordes, har inlett ett arbete för att förbättra relationen med de lokala fackföreningarna och att denna dialog därför bör fortgå utan inblandning av NKP:n. Däremot framgår det av utlåtandet att NKP:n förväntar sig återrapportering kring resultat och kommer följa företagens arbete.

Även om fallen inte tas upp formellt välkomnar Swedwatch att företagen har inlett en dialog för att lösa konflikterna och att företagen tagit till sig flera av de rekommendationer Swedwatch gav i anmälningarna. Det är även positivt att NKP:n i sitt utlåtande klargör att företagens arbete kommer att följas och att återrapportering förväntas.

- Det viktigaste är att en konstruktiv lösning nås. Vi ville i och med anmälningarna lyfta frågan om hur liknande situationer bör hanteras i framtiden och förhoppningsvis blir fler företag nu medvetna om att de måste ha bättre styrning över hur dotterbolag agerar i konfliktsituationer med lokala fack, säger Théo Jaekel, jurist och researcher på Swedwtach.

 

Nationella Kontaktpunktens utlåtande - Electrolux

Nationella Kontaktpunktens utlåtande - Mölnlycke

  • Publikation: Artikel
  • Region: Centralasien
  • Teman: Arbetsvillkor

Senast publicerat

Presskontakt

jenny-sv
Jenny Haraldsson Molin