Person sitting on floor showing his hands

Miljö och klimat

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar och nära sammanlänkade med mänskliga rättigheter. Företag har ett ansvar att förhindra att de bidrar till miljöförstöring och klimatförändringar.

Läs mer

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. Den ökade frekvensen av extrema väderförhållanden, torka och vattenbrist slår hårdast mot människor som lever i fattigdom.

Klimat och miljö påverkas på olika sätt av företags verksamhet. Avskogning, föroreningar och förlust av biologisk mångfald är några exempel. När människor förlorar tillgång till mark, skog, rent vatten och luft hotas deras inkomst, hälsa, och livsmedelsförsörjning.

Klimatförändringarna är redan idag ett stort hinder i kampen mot fattigdom. Både på landsbygden och i staden är utsatta grupper, såsom ursprungsfolk och boende i slumområden några av de som drabbas hårdast. Kvinnor och barn är ofta särskilt drabbade när tillgången till naturresurser begränsas. Samtidigt är dessa grupper ofta utestängda från det arbete som sker för att hantera utmaningarna och de som försvarar land och rättigheter lever i stor utsatthet.

I framtiden förväntas utmaningarna bli större och leda till ökande konflikter, till exempel då brist på naturresurser skapar spänningar på grund av ökad konkurrens.

Företag har ett stort ansvar för att minimera sin påverkan och att visa på nya alternativ. För att vända utvecklingen krävs att företagen utvecklar affärsmodeller, produkter och leverantörskedjor som respekterar gränserna för vad världens ekosystem klarar av. Samtidigt måste företagen respektera de mänskliga rättigheterna i all sin verksamhet. Det gäller även för företag verksamma inom förnybar energi, som även det är en sektor där det föreligger risker för negativ påverkan för mänskliga rättigheter.

Finanssektorn ger bränsle åt ekonomin

Den finansiella sektorn erbjuder investeringar, lån och tjänster till projekt och företag. Idag är en stor del av världens börser investerade i fossilbaserade industrier och företag som bidrar till avskogning, föroreningar och förlust av den biologiska mångfalden. Investerare har därmed potential att använda sitt inflytande för att sätta press på företagen att skydda ekosystemen, men också för att omfördela resurser till gröna och klimatvänliga projekt och företag.

De kom hit utan att konsultera oss – markägarna. De hade med sig tunga maskiner som kördes av indonesiska arbetare, för att skövla våra trädgårdar och träd. Jag var rädd och grät.

Kvinnlig byäldste, Sarawak, Borneo

Rapport: Silent Approval