När anställda medverkar i företagets sociala förbättringar får arbetet med uppförandekoder och policies en betydligt bättre effekt.

I rapporten "Vägar till ett bättre arbetsliv" som Swedwatch gjort i samarbete med Svenska kyrkan och Fair Trade Center, undersöks tre fall där klara förbättringar skett för anställda på fabriker i Asien.

- Ökad medvetenhet och inflytande för anställda är i slutändan avgörande för att långsiktiga och hållbara förändringar ska komma till stånd på fabriker i utvecklingsländer. Kontroller och samarbeten mellan köpare och leverantör kan, när de fungerar som bäst, stödja denna utveckling, säger Erik Lysén, policychef Hela världen, Svenska kyrkans internationella arbete.

Rapporten visar att tydliga ställningstaganden när det gäller fackliga rättigheter och levnadslöner leder till konkreta förbättringar för de anställda. Den visar också hur facklig verksamhet underifrån kan stödja det CSR-arbete som bedrivs ovanifrån och vice versa.

Rapporten bekräftar tidigare forskning som visar att arbetet med uppförandekoder och fabriksinspektioner kan skapa förbättringar på områden som hälsa och säkerhet, vilket skett hos Lindex leverantörer. Men det är inte säkert att en sådan strategi gynnar facklig organisering. Samtidigt utgör fackföreningar och kollektivavtal centrala verktyg för att involvera de anställda i förändringsarbetet på fabrikerna. Arbetarna på Trelleborgs fabriker i Sri Lanka är organiserade, vilket innebär att det sker en kontinuerlig, oberoende övervakning av arbetsvillkoren, genom fackklubben.

Tre fall studeras i SwedWatchs nya rapport:
Vid industrigummiföretaget Trelleborg löstes en konflikt med arbetarna på fabriken i Sri Lanka när fackklubben slutligen erkändes. Det är första gången ett kollektivavtal sluts i en ekonomisk frizon på Sri Lanka. Fallet visar vad kollektivavtal och löpande ömsesidig dialog mellan företag och fack kan innebära.

Det göteborgska klädföretaget Dem Collective i Sri Lanka är pionjärer inom etisk klädproduktion och har satt ribban extra högt genom att erbjuda sina anställda levnadslöner och kontrollera hela leverantörskedjan.

Lindex representerar en huvudtrend bland stora svenska klädföretag som arbetar med uppförandekoder, inspektioner och leverantörssamarbete i syfte att förbättra arbetsvillkoren för de fabriksanställda. Deras arbete berör tusentals människor, men vilken effekt ger det för den enskilda arbetaren?

Gjord i samarbete med: Svenska kyrkan och Fair Trade Center
vagartillettbattrearbetsliv
  • Bransch: Tillverkning
  • Fokusområden: Leverantöskedjor
  • Publikation: Rapport
  • Region: Asien

Presskontakt

jenny-sv
Jenny Haraldsson Molin