||||||
min00019bua-e1529482268401
jadeutvinning-kopia-small

Brytning av ädelstenen jade orsakar omfattande mänskligt lidande och miljöförstöring i Myanmars konfliktdrabbade delstat Kachin. Utvinningen möjliggörs av maskiner som tillverkas av bland andra Caterpillar, Komatsu och Volvo Construction Equipment. Bolagen brister dock i kunskap och kontroll kring hur användningen av deras maskiner påverkar mänskliga rättigheter i landet, visar en ny rapport från Swedwatch.

I delstaten Kachin i norra Myanmar bryts ädelstenen jade i en takt som saknar motstycke; skogar och berg har under de senaste två decennierna omvandlats till enorma kratrar av gruvbolagens framfart. Det uppskattas att tusentals människor har förlorat försörjningsmöjligheter och mark på grund av utvinningen, och att hundratals omkommer årligen i ras orsakade av ohållbar gruvdrift. Befolkningen drabbas också av den konflikt som pågår mellan regeringsstyrkor och den väpnade gruppen Kachin Independence Army - bara sedan 2011 har stridigheterna tvingat över 100 000 människor på flykt. Jadeutvinningen, som enligt flera bedömare genomsyras av korruption, anses vara starkt kopplad till konflikten eftersom den bland annat uppges bidra till att finansiera de stridande parterna.

Den omfattande utvinningen av jade hade inte kunnat ske utan tung gruvutrustning, vars inflöde i Myanmar ökat kraftigt de senaste 20 åren. Med hjälp av borrar, grävmaskiner och dumprar kan stora markområden grävas ut och schaktas bort på kort tid. En del av maskinerna tas in i landet via återförsäljare och distributörer, andra smugglas till gruvområdena via en andrahandsmarknad i Kina. Många av de stora jadeföretagen ägs av personer som uppges stå nära Myanmars militär.

Den här rapporten undersöker vilket ansvar tre multinationella företag, vars maskiner används i jadeutvinningen, tar för att respektera mänskliga rättigheter i en högriskkontext. Rapporten bygger på research som Swedwatch gjort i Myanmar och på en granskning av amerikanska Caterpillar, japanska Komatsu, och svenska Volvo Construction Equipment (samt dotterbolaget Terex Trucks) utifrån ett kundansvarsperspektiv.

Enligt FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter kan ett företag kopplas till negativ påverkan på mänskliga rättigheter även om det är en affärspartner, till exempel en kund, som orsakat eller bidragit till denna påverkan. Företag ska enligt samma principer utöva sitt inflytande vid försäljningen, för att minska risken för att deras produkter bidrar till negativ påverkan. I det fall företaget anser att det inte på egen hand har tillräckligt stort inflytande bör det undersöka om detta kan ökas, till exempel genom samarbete med andra företag i branschen.

Även om inget av de granskade företagen direkt är ansvarigt för den komplexa situationen i Kachin, visar rapporten att deras efterlevnad av de vägledande principerna är låg när det gäller försäljning av gruvmaskiner i Myanmar. Inget av dem kan visa att det gör tillräckliga ansträngningar för att identifiera, mildra eller förhindra risken för att deras maskiner används i verksamheter som leder till allvarlig negativ påverkan på mänskliga rättigheter och miljö i landets gruvsektor. Även om bolagen anser att de saknar möjlighet att kontrollera hur produkterna används genom hela livscykeln, indikerar deras svar i dialogen med Swedwatch att inget av dem har försökt att ta reda på var eller hur deras produkter används i Myanmar. De kan inte heller visa att de har tagit ansvar i enlighet med de vägledande principerna när det gäller utövandet av inflytande över deras respektive affärspartners i landet.

Om Myanmars värdefulla tillgångar på jade, och andra mineraler, utvinns hållbart och rättvist kan de spela en viktig roll för landets arbete med att möta hållbarhetsmålen i Agenda 2030. I rapporten uppmanar Swedwatch att företagen kartlägger hur användningen av deras produkter påverkar människor och miljö, en så kallad human rights due diligence, i Myanmar och i liknande högriskländer samt agerar på resultatet. Kartläggningen ska genomföras med ett genderperspektiv och utföras i enlighet med erkända ramverk såsom OECD Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct.

Företagen uppmanas också undersöka hur de, individuellt och gemensamt, kan ställa högre människorättskrav på lokala affärspartners när försäljning av maskiner sker i ett högriskland som Myanmar. Som världsledande gruvmaskinstillverkare har de tre företagen möjlighet att påverka efterlevnaden av internationella människorättsstandarder globalt.

Rapporten Overlooked and undermined – Communities affected by jade mining operations in Myanmar and the responsibilities of companies providing machinery är framtagen i samarbete med Svenska kyrkan som även står bakom dess rekommendationer.

  • Bransch: Maskiner och konstruktion
  • Fokusområden: Högrisk och konflikt
  • Publikation: Rapport
  • Region: Asien

Presskontakt

jenny-sv
Jenny Haraldsson Molin