Burnt sugarcane fields. Photo_Silnorf

Trots att nio år gått sedan bioenergiprojektet Addax Bioenergy startade, fortsätter projektet att påverka omkringliggande lokalsamhällen. Byn Tonka har fått besked om att alla invånare måste omlokaliseras.

Swedwatch har länge följt utvecklingen kring hur bioenergiprojektet Addax Bioenergy inverkat på omkringliggande lokalsamhällen, bland annat i rapporten No Business, No Rights. När projektet startade hade det höga hållbarhetsambitioner, men efter en rad utmaningar stannade projektet av vilket fick svåra konsekvenser för invånarna och projektets anställda. Projektet startades upp igen under 2016, under nya ägare.

Projektet var från börjat planerat så att inga lokalsamhällen skulle behöva flytta. I mars fick dock samhället Tonka och dess 300 invånare veta att hela samhället måste flytta på grund av olika risker, bland annat i form av föroreningar. Byn ligger dessutom så nära projektets etanolfabrik att det finns en uppenbar risk för invånarnas säkerhet om en brand skulle uppstå.

En omlokalisering av ett helt samhälle medför flera risker, och Swedwatch uppmanar därför projektets ägare att löpande genomföra en människorätts-due diligence i enlighet med FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter för att identifiera och hantera risker för att mänskliga rättigheter påverkas negativt av flytten.

Det här är en kortad översättning av en längre artikel om situationen i Tonka. Läs hela artikeln här (engelska).

Läs Business & Human Rights Resource Centres rapportering om projektet här

  • Bransch: Energi
  • Fokusområden: Högrisk och konflikt
  • Publikation: Artikel
  • Region: Mellanöstern och Afrika

Senast publicerat

Presskontakt

jenny-sv
Jenny Haraldsson Molin