En ny rapport visar hur svensk lagstiftning kan användas för att skärpa kraven på företag att identifiera och motverka risker för negativ påverkan på mänskliga rättigheter.

Rapporten är framtagen av Amnesty International, Diakonia, Fair Trade Center, Latinamerikagrupperna och Swedwatch som anser att staten bör utreda hur svensk lagstiftning kan förhindra företags brott mot mänskliga rättigheter. Organisationerna menar att due diligence, som är en typ av riskbedömning eller konsekvensanalys, bör användas som ett verktyg för att företag ska leva upp till grundläggande krav på att respektera mänskliga rättigheter, i synnerhet när de är verksamma i låglöneländer.

Rapporten presenterar befintliga riskhanteringsmekanismer i svensk rätt som företag idag måste förhålla sig till, exempelvis när det gäller motverkan av penningtvätt, miljökonsekvensanalyser eller produktansvar. Dessa mekanismer har stora likheter med den metodik som presenteras i FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter för att motverka företagens negativa påverkan.

Slutsatsen av rapporten är att det finns en rad lagstiftningsmetoder som kan användas för att säkerställa att företag genomför kontinuerlig mänskliga rättigheters-due diligence. Svenska staten uppmanas i rapporten att närmare utreda vilka metoder som är effektivast för att garantera efterlevnad av FN:s vägledande principer.

  • Bransch: Övrigt
  • Publikation: Artikel
  • Teman: Arbetsvillkor

Senast publicerat

Presskontakt

jenny-sv
Jenny Haraldsson Molin