coalreportcoverpicjpeg

Förhoppningen var att årets klimatkonferens skulle fokusera på utfasningen av fossila bränslen, men i stället blev en klimatskadefond den stora frågan under COP27. Fonden är ett viktigt steg mot ökad klimaträttvisa, men inför nästa COP är det centralt att enskilda länder såväl som konferensens ordförandeskap har en tydligare vision om vad de vill uppnå när det gäller själva grundproblemet, koldioxidutsläppen. 

I sista stund klubbade parterna igenom ett beslut om en fond som ska ersätta de länder som drabbas hårdast av klimatförändringarna. Fonden är ett viktigt steg mot ökad klimaträttvisa, men för att tala om riktig rättvisa behöver höginkomstländer inte bara åta sig att finansiera skador och förluster i låginkomstländer, utan även gå före när det gäller utsläppsminskning samt underlätta för fattigare länder att minska sina utsläpp. 

"Om inte omställning till fossilfritt sker parallellt kommer vi aldrig att nå klimaträttvisa, oavsett om en fond för skador och förluster finns eller inte", säger Davide Maneschi från Swedwatch, som deltog under COP27 och modererade ett seminarium om rättvis energiomställning i Afrika. 

I likhet med många andra organisationer beklagar Swedwatch att årets klimatkonferens i Sharm Sheikh, Egypten, blev ännu ett missat tillfälle att flytta fram positionerna.  

“Sluttexten innehåller samma svaga skrivningar om att minska användningen av fossila bränslen som den från Glasgow förra året, och mellan COP26 och CPO27 var det endast ett fåtal länder som tog fram uppdaterade åtgärdsplaner för minskade utsläpp”, säger Maneschi.  

För att inte samma misslyckande ska upprepas under COP28, som äger rum i Dubai i november 2023, är det viktigt att enskilda länder såväl som konferensens ordförandeskap kommer bättre förberedda och har en tydligare vision om vad de vill uppnå. Ökad transparens och högre effektivitet när det gäller processen med att ta fram ett slutdokument, är andra viktiga ingredienser för en framgångsrika förhandlingar. 

Trots besvikelser med årets konferens måste klimatskadefonden ändå ses som ett genombrott för klimaträttvisan. Men det finns många frågetecken kring hur den ska fungera. 

”Det återstår att se vem som ska finansiera fonden och hur det ska göras. Inte minst med tanke på att höginkomstländerna fortfarande inte har uppfyllt sitt åtagande från 2009, att bidra med 100 miljarder USD per år i klimatfinansiering till låginkomstländer”, säger Davide Maneschi. 

Ett annat framsteg under årets förhandlingar var att rätten till en ren, hälsosam och hållbar miljö nämns i slutdokumentet Sharm el-Sheikh Implementation Plan, där nämns även vilka skyldigheter länder har för att säkerställa detta. 

“Ett erkännande av rätten till en ren miljö är något som civilsamhället länge har arbetat för och under förhandlingarna drev 170 organisationer, inklusive Swedwatch, en intensiv kampanj för att få med det i dokumentet,” säger Maneschi. 

Det var också första gången som begreppet ”tipping points” nämndes, vilket kan ses som ett erkännande om att klimatförändringarnas påverkan kan bli bestående. Det sänder starka signaler och kan användas som ett argument för både civilsamhället och ambitiösa länder om att anta mer resoluta nationella planer om utsläppsminskningar inför kommande klimatkonferenser. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inför COP27 fick Egypten kritik från flera håll för övergreppen mot mänskliga rättigheter i landet. Som en av över 300 organisationer skrev Swedwatch under ett upprop riktat mot landets regering, om att upphöra med åtal och förföljelse av aktivister, människorättsförsvarare och andra som vill använda sin yttrandefrihet.  

  • Bransch: Energi
  • Fokusområden: Naturresurser

Senast publicerat

Press Contact

Ami3NY
Ami Hedenborg, Media Manager