Trots debatt om avverkningen av regnskogen och dess konsekvenser för klimatförändringen har få företag slutat sälja tropiska trävaror.

I alla världsdelar där det finns tropisk skog pågår en skövling av svårbegripliga mått. Varje år försvinner eller förstörs över 12 miljoner hektar, vilket motsvarar mer än en tredjedel av Sveriges yta. Indonesien beräknas stå för 25 procent av världens totala avskogning. I vissa länder är avskogningstakten extremt hög.

Avverkningen hotar den biologiska mångfalden och bidrar till växthuseffekten. Även de ursprungsfolk som lever i och av de tropiska skogarna drabbas hårt av avverkningen. Ursprungsfolkens rättigheter är inskrivna i flera internationella FN-konventioner och ofta också i nationella lagar. Dessvärre är efterlevnaden av dessa konventioner och lagar ofta mycket bristfällig.

Efterfrågan på tropiskt virke hög är fortsatt hög, eftersom träet har många goda egenskaper både när det gäller utseende och kvalitet. Importen av tropiska trävaror minskade under första halvan av 1990-talet och var som lägst 1995. Därefter började den öka igen. Den sammanlagda importen har legat på ungefär samma nivå under hela 2000-talet. Förutom import av tropiskt trä marknadsförs ett stort utbud av trädgårdsmöbler i hardwood, teak och andra tropiska träslag i Sverige. En studie gjord i samarbete med Naturvårdsverket visar att importen av trämöbler från högriskländer, det vill säga länder där det förekommer en omfattande hantering av illegalt avverkat tropiskt trä, låg på 28 682 ton under 2007. Det är rimligt att anta att en stor del av dessa möbler hade tillverkats av tropiskt trä.

På en marknad där en stor andel av utbudet kan misstänkas vara illegalt avverkat blir företagens roll av stor vikt och deras insatser extra betydelsefulla. Om kunderna ska kunna göra medvetna val, måste information om ursprung och avverkning finnas tillgänglig. Konsumenter måste kunna lita på att de köper produkter som inte har bidragit till att väsentligt förvärra växthuseffekten, utrotning av oersättliga arter, förstörelse av hela ekosystem och brott mot mänskliga rättigheter.

SwedWatch har undersökt sex företag som säljer, eller har sålt, produkter som innehåller tropiskt trä i någon form. De verksamheter som kontaktats är: Edward Hultén AB, Interwood AB, Pegon AB, Bohmans Fanerkompaniet, Tarkett SAS och Woody Bygghandel. Samtliga företag är grossister, men Woody säljer också direkt till slutkonsumenten.

Gjord i samarbete med: Naturskyddsföreningen
omslagtropiskt-tra.png
  • Bransch: Jordbruk och livsmedel
  • Publikation: Rapport
  • Region: Latinamerika
  • Teman: Lokalsamhällen

Presskontakt

jenny-sv
Jenny Haraldsson Molin