arla
Foto: Flickr.com

Omhändertar fler svenska företag än Arla gästarbetares pass i Saudiarabien? Swedwatch följer upp frågan.

Fredagen den 22 maj berättade SVT Nyheter att Arla Foods dotterbolag Danya Foods har omhändertagit 600 gästarbetares pass i Saudiarabien under minst tio års tid. Avslöjandet byggde på uppgifter som Uppdrag Granskning hämtade  ur en Swedwatch-rapport från 2005. I rapporten ”En vara bland andra – om migrantarbetarnas situation och svenska företag i Saudiarabien” avslöjade Swedwatch att inte bara Arlas bolag utan att samtliga sex svensk-saudiska företagen som ingick i rapporten – Volvo Lastvagnar, Arla Foods, Tetra Pak, ABB, Abetong och Cardo Door – omhändertog sina gästarbetares pass.

Systemet förbjuds i FN:s migrantarbetarkonvention, men de svenska företagen hävdade att det saudiska styret kräver att de omhändertar passen. Rapporten visade också att en majoritet anställda på de svenska företagen var migrantarbetare och att saudierna i vissa fall tjänade mer än gästarbetarna, även när de utförde samma jobb. Produktionsarbetarna kom från övriga Asien medan saudierna dominerade de administrativa och högre posterna.

I april inledde Swedwatch en uppföljning på rapporten från 2005 för att ta reda på hur svenska företag i Saudiarabien hanterar frågorna idag, tio år senare. Saudiarabien är Sveriges enskilt viktigaste handelspartner i Mellanöstern. Ett 40-tal svenska företag har egen representation i landet, andra är verksamma genom agenter och joint ventures. Det är en ekonomi som går på högvarv och exporten motsvarade 11 miljarder kronor 2014.

På tio år har också mycket hänt kring företagsansvar. Numera arbetar många svenska företag med FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Arla Foods är i färd med att uppdatera sin uppförandekod (även om den redan 2005 sade att ingen anställd ska behöva lämna någon identitetshandling till arbetsgivaren) och den svenska regeringen har uttryckt ambitioner i att stödja svenska företag att hantera mänskliga rättigheter i diktaturer. Under våren presenterades ett förslag på en ny exportstrategi som fokuserar på högriskländer. Näringsminister Mikael Damberg (s) uppgav då att svenska företag ska ha strategier för arbetarnas rättigheter, och att han ser handel som ett sätt att lyfta frågor som brott mot mänskliga rättigheter.

”Vi är överens om att våra förväntningar på svenska företag är att de ska vara föredömen inom hållbart företagande. Därför stärker regeringen arbetet med hållbart företagande samtidigt som en ny exportstrategi utarbetas”, skrev Damberg i Aftonbladet den 20/2 2015.

Den saudiska myllan är dock inte god för just mänskliga rättigheter. All makt utgår från kungafamiljen. Koranen utgör grund för politik och rättsskipning. Politiska partier, fackföreningar och strejker är förbjudna. Kvinnor diskrimineras. Landets medborgare har olika förmåner samtidigt som gästarbetare från Asien och Afrika är i princip rättslösa. Yttrandefriheten är kraftigt beskuren. Dödsstraff är vanligt och avrättning sker ofta offentligt med svärd. Den saudiske bloggaren Raif Badawi dömdes nyligen till tio års fängelse och 1000 piskrapp för sitt internetforum.

I den här miljön är det viktigare än någonsin att svenska företag vågar utmana praxis som kränker mänskliga rättigheter. Det är internationell standard som ska gälla. Avslöjandet att Arla Foods fortfarande omhändertog gästarbetares pass i Saudiarabien ledde till att företaget direkt efter intervjun med UG beslutade att ändra på praxis och ge tillbaka passen till de anställda. Glädjande, men också förvånande och ett antal frågor väntar nu på svar.

För det första, hur kan ett sådant viktigt beslut fattas så snabbt, och ändå så långsamt? Tio år tog det.

För det andra, kommer andra företag att följa i Arlas spår, och finns det annan praxis som bryter mot mänskliga rättigheter som kan företagen utmana?

Och för det tredje, hur ser näringslivsminister Mikael Damberg på att svenska företag omhändertar pass, i ljuset av exportstrategins högriskländer och satsningen på hållbart företagande?

Viveka Risberg, kanslichef Swedwatch

Fotnot: I skrivande stund har Swedwatch sökt ABB, Tetra Pak och Volvo angående deras praxis gällande anställdas pass i Saudiarabien. Företagen har ännu inte gett några tydliga svar.

  • Bransch: Jordbruk och livsmedel
  • Fokusområden: Högrisk och konflikt
  • Publikation: Artikel
  • Region: Mellanöstern och Afrika

Senast publicerat

Presskontakt

jenny-sv
Jenny Haraldsson Molin