Arbetsgivarna omhändertar migrantarbetarnas pass  och den utländska arbetskraften kan inte byta jobb eller lämna landet utan chefens godkännande. Så ser verkligheten ut på den saudiska arbetsmarknaden där många svenska bolag verkar.

Saudiarabiens ekonomi går på högvarv, med en stark efterfrågan och stora investeringsbehov. Detta gör landet intressant för utländska företag. Samtidigt är Saudiarabien ett land som är förenat med många etiska dilemman. Fackföreningar och strejker är förbjudna i landet. Kvinnor är i det närmaste uteslutna från industrisektorn. Diskriminering sker på olika grunder. Sex svenska företag har produktion i landet just nu: Volvo Lastvagnar, Arla Foods, Tetra Pak, ABB, Abetong och Cardo Door. SwedWatchs rapport väcker frågan om vilket ansvar ett företag som är verksamt i en odemokratisk och repressiv stat har och hur det kan agera.

Majoriteten av dem som arbetar på de svenska företagen är migrantarbetare. En hög andel av produktionsarbetarna kommer från Asien, medan saudierna dominerar de administrativa och högre posterna. SwedWatchs intervjuer med de svenska-saudiska företagen visar att:

• Migrantarbetarna på de svensk-saudiska företagen ofta kommer till Saudiarabien av ekonomiska skäl. De skickar hem merparten av vad de tjänar till familj och släkt i hemlandet. Månadslönerna som betalas ut ligger i genomsnitt på mellan 1 500 och 6 000 SEK (exklusive förmåner som boende, transport, etcetera). Lönerna ligger klart över minimilönerna i de asiatiska migrantarbetarnas hemländer. I vissa av länderna är det dock svårt att försörja en familj på de lägre inkomsterna.

• Enligt internationella normer ska principen om lika lön för lika arbete gälla. På Tetra Pak och ABB tjänar dock saudier mer än migrantarbetare trots att de utför samma jobb. Företagen motiverar det med att de måste betala mer för att kunna attrahera fler saudier till sina arbetsplatser. På Saudi Crawford Doors Factory, som bland annat ägs av svenska Cardo Door, kan en saudier tjäna upp till tre gånger mer än sin utländska kollega.

• Samtliga svensk-saudiska företag omhändertar migrantarbetarnas pass. Arla Foods dotterbolag Danya Foods gör detta trots att Arla Foods skriver i sin etikpolicy att ingen anställd ska behöva lämna någon identitetshandling till arbetsgivaren. Systemet förbjuds i FN:s migrantarbetarkonvention, men de svenska företagen hävdar att det saudiska styret kräver att de tar passen.

• ABB, Tetra Pak och Abetongs joint venture hyr ibland in tillfällig arbetskraft från personaluthyrare. I dessa fall har uthyrarna sponsoransvaret, vilket ger dem en stor makt över arbetarna, en makt som kan missbrukas. Endast Tetra Pak ställer krav på och kontrollerar den inhyrda arbetskraftens arbetsgivare/sponsorer, för att se till att arbetarna får sina löner i tid, övertidsersättning samt försäkringar.

• Migrantarbetarna har ofta stora kostnader i sina hemländer innan resan till Saudiarabien blir verklighet. Rekryteringsbyråerna i de asiatiska länderna tar till exempel ofta ut olagligt höga avgifter. Saudi Crawford Doors Factory, Volvo Lastvagnars AVI och Arlas Danya Foods uppger att deras anställda inte ska behöva betala några avgifter, eftersom de själva står för kostnaderna till byråerna, men bara Danya Foods kontrollerar att kravet följs.

• De flesta av företagen är mer generösa med semester än vad lagen kräver. På Arlas Danya Foods och AlRashid Abetong har det dock arbetats mer övertid än vad den saudiska lagen tillåter. Danya Foods meddelar att de inte har känt till lagens krav, men att arbetstiderna nu ska ändras.

• De etiska riskerna är höga i Saudiarabien och samtliga svensk-saudiska företag verkar vara väl medvetna om det. Ändå avstår företagen från att grundligt och genomgripande arbeta med etiska krav och kontroller av leverantörer och kunder. Enligt OECD:s riktlinjer för multinationella företag ska företag uppmuntra sina affärspartners att respektera de mänskliga rättigheterna. Endast Volvo Lastvagnars AVI uppger att det gör detta.

• Fackföreningar är förbjudna i landet och det har länge betraktats som omöjligt att anställa kvinnor inom industrin. Inga fackföreningar finns därför på de svensk-saudiska företagen och fem av de sex företagen anställer inga kvinnor. Tetra Pak Saudi Arabia har dock försökt slå vakt om kvinnors rättigheter och agerat för att företagets anställda ska få större inflytande inom lagens gränser. Nyligen anställde Tetra Pak Saudi Arabia den första kvinnan inom industrin. Anställda får anonymt lämna in sina åsikter och förslag på vad de vill förändra till arbetsledningen. Det senare gäller även på Danya Foods.

• Det saudiska rättssystemet präglas av kränkningar av de mänskliga rättigheterna. En migrantarbetare på Saudi Crawford Doors Factory har gripits och deporterats på grund av att han har utövat sin religion. En annan anställd sitter häktad i väntan på rättegång, efter att ha anmälts av företaget för stöld och bedrägeri. Även Arlas Danya Foods har lämnat över ärenden som gäller anställda till polisen. Human Rights Watch uppmanar företag som är verksamma i landet att begära garantier av den saudiska regeringen i syfte att skydda anställda som häktas och fängslas.

• Många svensk-saudiska företag anser att regeringens politik för att få ut fler saudier på arbetsmarknaden är nödvändig även om den kommer att slår hårt mot migrantarbetarna. Fria Fackföreningsinternationalen uppmanar arbetsgivarna att ge en skälig ekonomisk kompensation till migrantarbetare som inte får vara kvar.

  • Bransch: Maskiner och konstruktion
  • Publikation: Rapport
  • Region: Mellanöstern och Nordafrika
  • Teman: Högrisk och konflikt

Presskontakt

jenny-sv
Jenny Haraldsson Molin